Wereldwijde koperverwerker
Dany Loret Aurubis Belgium

Wereldwijde koperverwerker

Regiobedrijf - Aurubis

Het beursgenoteerde Aurubis AG is één van de grootste aanbieders van non-ferrometalen en één van de grootste koperrecyclers ter wereld. De Belgische vestiging in Olen speelt met een omzet van 2,6 miljard euro een belangrijke rol in dat wereldwijde netwerk. CEO Dany Loret staat sinds twee jaar aan het hoofd van de fabriek, na een levenslange carrière aan de wereldtop van de metaalindustrie. Hij is daarnaast nog verantwoordelijk voor twee andere Europese fabrieken van Aurubis en coördineert de draadproductie voor de hele Aurubis Groep. “Aurubis is een monument in Olen en omgeving,” zo stelt hij.

STERCK. Welke activiteiten gebeuren er in de fabriek in Olen?

Dany Loret: “We zijn een geïntegreerde fabriek. Ons productieproces begint met schroot of blister. Dat laatste zijn blokken koper die als een tussenproduct van de mijnen komen en waarop al een eerste zuivering uitgevoerd is. Ze bevatten meer dan 90 % koper. We smelten het schroot of de blisters in onze ovens en maken er anodes van die uit 99 % koper bestaan. De anodes gaan vervolgens door een elektrolyseproces. We brengen ze in een bad met zuur en zetten er een elektrische stroom op. Daardoor gaan enkel de zuivere koperdeeltjes zich verplaatsen van anode naar kathode. Zo komen we aan een tussenproduct dat 99,995 % zuiver koper bevat. Die zuiverheid is nodig in de toepassingen van onze klanten. In een laatste stap verwerken we de kathodes tot koperdraad van 8 mm in een smelt- en walsproces. Dat is ons eindproduct dat naar onze klanten gaat zoals de draadtrekkerijen. Zij gaan de draden transformeren tot dunne koperdraadjes zoals de consumenten die kennen, brengen er plastics omhulsels omheen, voegen de kabels bij elkaar …

Dany_Loret_Aurubis_Belgium

In onze fabriek hebben we nog een tweede productroute naar nog zuiverder zuurstofvrij koper. Dat is zeer puur koper. Zuurstofvrije draad wordt alsmaar meer toegepast in bijvoorbeeld de auto industrie voor het interne kabelwerk. We maken er ook profielen van die worden gebruikt in elektrische toepassingen zoals schakelkasten en dergelijke. Ze kunnen allerlei complexe vormen aannemen op vraag van de klant. We hebben een lange productieketting met een grote transformatie tussen ingangsproduct (blister/koperschroot) en het uitgangsproduct zoals de profielen.” 

Ex-Umicore

STERCK. Het bedrijf in Olen maakt deel uit van de wereldwijde Aurubis-groep?

Loret: “Ons bedrijf is in 2005 afgesplitst van de Belgische multinational Umicore, het vroegere Union Minière. De zinkafdeling van Umicore is toen terechtgekomen bij wat nu Nyrstar is. De koperafdeling is eerst verdergegaan onder de naam Cumerio, een leuke woordspeling op Umicore. In 2009 is er een acquisitie gebeurd door Norddeutsche Affinerie en dat heeft geleid tot de vorming van de groep Aurubis, een toonaangevende wereldspeler in de kopermarkt. De aandelen van Aurubis behoren tot het Prime Standard-segment van de Deutsche Börse en zijn genoteerd aan de MDAX en de Global Challenges Index (GCX). We hebben zelf geen mijnbouwactiviteiten. Als je daar abstractie van maakt, zijn we de grootste koperverwerker in de wereld. We hebben fabrieken in tal van Europese landen zoals Bulgarije, Duitsland, Italië … Het afgelopen jaar hebben we in België ook de acquisitie gedaan van Metallo in Beerse.”

De bedrijven binnen de groep passen allemaal mooi in elkaar.

STERCK. Wat is de rol van de site in Olen binnen de groep? 

Loret: “Binnen de groep werken we met complexe flows van materialen waarbij de uitkomst van het ene smeltproces weer materiaal oplevert voor een ander proces. De bedrijven binnen de groep passen allemaal mooi in elkaar. Zo verwerken we bijvoorbeeld ook grote hoeveelheden anodes die uit Bulgarije komen in onze elektrolyse. De capaciteit van onze elektrolyse is veel groter dan de capaciteit van onze smeltoven. De capaciteiten binnen de totale groep zijn mooi in evenwicht met elkaar. Ons bedrijf past perfect in de verschillende flows die er op groepsniveau zijn. Een ander voorbeeld is het 10 % afval dat van ons smeltproces komt. Dat zijn slakken die nog vol edelmetalen zitten. Deze worden in onze fabriek in Lünen verwerkt om edelmetalen te bekomen zoals seleen, palladium, goud, zilver … Hetzelfde met ons elektrolyseproces waar het restproduct naar Hamburg gaat om er nog edele metalen uit te halen.” 

STERCK. Metallo uit Beerse is een grote leverancier van anodes, ook toen ze nog niet tot jullie groep behoorden?

Loret: “Die materiaalstromen vinden niet alleen binnen het bedrijf plaats, maar er is een hele non-ferrosector die op de één of andere manier aan elkaar vasthaakt. Op een gegeven moment heeft Aurubis geoordeeld dat het beter is om Metallo binnen de groep te trekken. Zo kan je nog andere synergiën ontdekken die binnen een klant-leverancierrelatie niet mogelijk zijn. We krijgen nu de volledige stroom van anodes uit Beerse binnen. En er zijn weer andere producten die we terugsturen naar Beerse om daar te verwerken in hun ovens. Door het feit dat je naar een volledig geïntegreerde samenwerking overgaat, win je enorm aan efficiëntie en dus ook aan geld.”

Aurubis belgium in cijfers
  • 2,6 miljoen euro omzet
  • 640 werknemers
  • 350.000 ton koperproductie per jaar

Energie en auto-industrie

STERCK. Wie zijn jullie klanten?

Loret: “Dat zijn de grote spelers in de energie, wereldspelers waarmee we jaarlijks grote afnamecontracten opstellen. De draadtrekkerijen zijn eveneens grote klanten van ons. Het gaat om Europese spelers die draad produceren. De automotive is een belangrijke eindklant van hun. Een kwart tot een derde van ons koper belandt uiteindelijk in de auto via tussenspelers zoals de toeleveranciers van autobedrijven.” 

STERCK. De opkomst van de elektrische wagens speelt in jullie kaart?

Loret: “Er zit inderdaad meer koper in zo’n wagen. Maar ook andere trends in de wereld zorgen ervoor dat we in een goede sector zitten. De urbanisatie leidt ertoe dat je meer koper nodig hebt om in een stad applicaties elektrisch met elkaar te verbinden. Hetzelfde voor de groei van zonnepanelen en windmolenparken. De plaats waar energie opgewekt wordt en verbruikt wordt ligt niet bij elkaar en dus moet je dat overbruggen met koperen kabels. Dat speelt in onze kaart.” 

We zijn in toenemende mate aan het evolueren van koper dat uit de grond komt (blister) naar de recyclage van schroot.

Recyclage

STERCK. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor jullie?

Loret: “Absoluut. Koper en ijzer zijn producten die zich zeer goed laten recycleren. We kennen het al sinds 6.000 jaar voor Christus. Onderzoek wijst uit dat 60 procent daarvan nog steeds in omloop is. Het wordt dus steeds opnieuw gerecycleerd. Daar doen wij aan mee. We zijn in toenemende mate aan het evolueren van koper dat uit de mijnen komt (blister) naar de recyclage van schroot. Zo nemen we actief deel aan de circulaire economie. We hebben grote delen van afgelopen boekjaar gewerkt met 90 procent schroot, terwijl die verhouding typisch 50/50 is. We voelen ons geroepen om ons in te schrijven in die circulaire economie en het hele milieuvraagstuk dat daar nauw mee samen gaat. Daar investeren we ook flink in. Onze vestiging ligt aan het kanaal Herentals-Bocholt. Tot voor kort kwam al het materiaal hier met vrachtwagens aan. Dat zijn 50 tot 100 vrachtwagens per dag over de snelweg. Recent hebben we een kade gebouwd aan het kanaal en nu doen we een groot deel van het binnenkomend transport en een deel van het buitengaande transport per boot. Die goederen worden overgeslagen in de haven van Antwerpen. We halen op die manier zo’n 10.000 containers per jaar van de weg. En zo hebben we onlangs ook een investering van drie miljoen euro gedaan om onze oven te laten beantwoorden aan lagere emissienormen die in de toekomst van kracht zullen zijn. We doen flink wat investeringen om verantwoord met omgeving en milieu om te gaan. Dat in combinatie met de circulaire economie draagt bij tot onze corporate social responsibility.” 

STERCK. Kennen jullie een impact van de coronacrisis? 

Loret: “We hebben tot nu toe een heel beperkte impact ondervonden van de coronacrisis, maar we beseffen dat we hout moeten vasthouden. We hebben een grote discipline in het bedrijf en ook voor onze toeleveranciers inzake beschermingsmaterialen en social distancing. Waar mogelijk hebben we thuiswerk ingevoerd en we volgen strikt de overheidsmaatregelen. We gaan er zelfs nog verder in dan wettelijk gevraagd wordt. Bij de klantenbestellingen zien we een matige impact van de coronacrisis. 25 % van onze omzet komt uit de autosector. We weten allemaal dat die sector door een dip gaat en we zien dat ook aan de afname van ons koper. Toch gaan we dit jaar onze gebudgetteerde cijfers halen, dus het valt allemaal nogal mee.” 

Dany_Loret_Aurubis_Belgium Wie is Dany Loret?

Dany Loret (60) studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de UGent. Hij behaalde een doctoraat en aansluitend een MBA aan de Vlerick Management School. Daarna behaalde hij ook een master in de psycho-analyse aan de INSEAD te Fontainebleau (FR). Dany Loret werkte een groot deel van zijn carrière in de metaalsector voor Arcelor Mittal. Eerst bij Sidmar Gent, daarna op de hoofdzetel in Luxemburg. Gedurende vier jaar was hij ook PDG van de zeven Franse fabrieken van Arcelor Mittal. Uiteindelijk was Dany Loret tien jaar lang op groepsniveau verantwoordelijk voor de wereldwijde klanten. Twee jaar geleden maakte hij de overstap naar Aurubis. Naast de site in Olen is hij ook verantwoordelijk voor twee andere Europese fabrieken van Aurubis en coördineert hij de draadproductie voor de hele Aurubis Groep.

Groeiambitie

STERCK. Waar liggen de uitdagingen voor Aurubis Belgium?

Loret: “We zijn actief in een business die groeit. Onze omzet groeit, de markt groeit en het koperverbruik in de wereld groeit met 2 % op jaarbasis. Ook in onze contreien zien we een gestage groei door urbanisatie, de opkomst van elektrische voertuigen, digitalisering, alternatieve energievormen zoals windmolens, enzovoort. Overal is koper voor nodig. Dat is een comfortabele situatie. Zowel in België als op groepsniveau kennen we een groei.” 

“We willen vooruit en naar de verdere toekomst kijken. Voor mij is één van de grootste uitdagingen om in toenemende mate compliant te zijn met het omgevings- en milieuverhaal en dat vraagt voortdurende investeringen. Energievoorziening is daarbij een heel belangrijk aandachtspunt. We zijn een energieverslinder en consumeren grote massa’s elektriciteit, stoom, gas … Dat is een belangrijk werkpunt. Je mag dat zelfs kaderen in de Green Deal van Ursula von der Leyen. Het is de grootste uitdaging voor het bedrijf zoals het hier nu staat in Olen. Kunnen we alternatieve energiebronnen ontwikkelen zodat we onze CO₂-uitstoot kunnen beperken? Voorts gaan we kijken hoe de site zich verder kan ontplooien. We hebben goede troeven in het Antwerpse en in de Kempen. De waterweg en de logistieke bereikbaarheid zit goed. Onze medewerkers zijn goed geschoold. We hebben ook nog terrein op overschot om uit te breiden. We kunnen nog groeien en hebben die ambitie ook.”

Dany_Loret_Aurubis_Belgium

Non-ferro Silicon Valley

STERCK. U sprak eerder al van een Silicon Valley voor de non-ferro in de Antwerpse Kempen? 

Loret: “Je moet eens op de kaart kijken welke technologie hier aanwezig is. Dan mag je inderdaad van een Silicon Valley voor de non-ferro spreken. Op een kleine afstand heb je enorme bedrijven zoals Aurubis Belgium in Olen, Umicore in Olen en in Hoboken, Nyrstar in Balen, Metallo en Campine in Beerse … Dat is een cluster van specialisten die weten wat non-ferro is. Automatisch krijg je zo ook een academisch netwerk dat zich daarop aansluit met de universiteiten van Aken, Leuven, Antwerpen, Gent … Men bouwt hier een enorme competentie op rond dat thema. En daar mag je dan nog een aantal onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen zoals Vlaio bij rekenen. Zo kom je tot een echt kenniscentrum voor de non-ferro, dat gezien mag worden in de wereld. En we kunnen daar in de toekomst nog meer deel van uitmaken. Dat is ook een uitdaging voor ons bedrijf. We zijn één van de grootste spelers in dat geheel. We moeten er op Vlaams niveau werk van maken. Het is een goed idee om in Vlaanderen verder in te zetten op non-ferro.” 

STERCK. Jullie zetten ook sterk in op een mensgericht beleid?

Loret: “We hebben een goed sociaal klimaat in het bedrijf. Driekwart van de medewerkers komt uit de gemeenten rondom de fabriek. Vier op de tien komt met de fiets werken. Dat is enorm. We hebben onder meer een leaseprogramma voor (elektrische) fietsen en promoten duurzaam woon-werkverkeer heel actief. Je mag stellen dat Aurubis een monument is in de omgeving. We zijn gekend en gewaardeerd en hechten ook veel belang aan onze relatie met de buren. In dat kader mag je ook onze samenwerking met de scholen zien. We hebben geen grote problemen op het vlak van retentie en aanwerving. Het personeelsverloop ligt lager dan gemiddeld in de industrie. Veel medewerkers werken hier al hun hele leven, soms komt ook de rest van de familie hier werken. Mond-tot-mondreclame speelt daar een belangrijke rol in. We stellen ook vast dat we de laatste tijd gemakkelijker mensen aantrekken die vroeger in het Antwerpse gingen werken omdat je nu eenmaal niet voor je plezier in de file gaat staan. We zijn ook voor hooggeschoolden een aantrekkelijk bedrijf: er is hier veel kennis verzameld in een uitdagende werkomgeving. We werken ook permanent aan opleiding. Onze medewerkers krijgen de kans om binnen het bedrijf te groeien en zich te ontwikkelen. Zo bouwen we op meerdere manieren aan onze toekomst.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels