Auteursrecht, <br>automatisch <br>beschermd?
Dirk Caluwaerts Bockstael

Auteursrecht,
automatisch
beschermd?

Vraag & Antwoord - Bockstael

www.bockstael.be

Het auteursrecht is een recht dat toekomt aan de maker  van een literair of artistiek werk. Hij kan dit recht uitoefenen, verhuren of verkopen. Denk maar aan stripfiguren die door Disney worden verhuurd om af te drukken op allerlei producten. Het gaat dus om originele werken, zoals  ontwerpen, logo’s, recepten …  Het moet concreet zijn, dus ideeën zijn uitgesloten.

Hoe bekomt men bescherming?

Er is geen enkele formaliteit of registratie verplicht, maar het is wel aan te raden een vaste te datum te bekomen.

Is het auteursrecht gekoppeld aan een bepaald product of materiaal?

Neen, het gaat om een ontwerp, tekening of tekst die gebruikt kan worden voor allerlei zaken. Bijvoorbeeld: een ontwerp van een auto kan ook gebruikt worden voor speelgoed, een sleutelhanger, een meubel …

Hoe lang is het auteursrecht geldig?

Het auteursrecht ontstaat bij het ontwerp en is geldig tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Wat verstaat men onder origineel zijn?

Om auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten, is het noodzakelijk dat het werk van een nooit vertoonde aard is en het resultaat is van enige creativiteit. Het werk moet dan ook ‘de persoonlijkheid van de maker weerspiegelen’. Er moet steeds sprake zijn van de aanwezigheid van een aantal artistieke keuzes. Het auteursrecht wordt dus niet enkel bepaald door technische regels.

Wat is niet inbegrepen?

De octrooiwetgeving beschermt technische uitvindingen. Deze zijn uitgesloten uit het auteursrecht. Hierbij moet men wel rekening houden dat een mogelijk octrooi nietig wordt als de inhoud vroegtijdig openbaar gemaakt wordt. Voor ontwerpen is er automatisch auteursrecht. Voor zaken waar de artistieke inbreng beperkt is of waarvoor het ontwerp ontleend is aan een ander product, kan een modelbescherming wel nog mogelijkheden geven.

Ik zie soms merken met een © ernaast, zijn die dan beschermd?

Dit betekent dat niemand dit 'kunstwerk' mag ­kopiëren. Dit beschermt echter niet tegen iemand die eenzelfde (of sterk gelijkende) ­benaming begint te gebruiken. Dus voor kopieën van het ­beeldelement is de auteurswet van toepassing. Voor identiek of gelijkende benamingen of voor gelijkende logo’s is de merkenwet van toepassing.

Als ik het auteursrecht bezit, mag ik het dan zomaar gebruiken?

Neen, u kan eventueel inbreuk maken op de rechten van derden, zoals op een ouder auteursrecht, een gelijkend merk, een bestaand modelrecht of een octrooi.

Deze expertise werd aangeboden door M.F.J. Bockstael

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels