Een bedrijf leiden als een voetbalwedstrijd
Yves Mollekens,
Dirk Put
& Leen Goossens
Change with impact - Let's
Goos

Een bedrijf leiden als een voetbalwedstrijd

Testimonial - Change with impact - Let's Goos

Een bedrijf groeit, blijft vasthouden aan dezelfde werkwijze en botst op haar limieten. Het komt vaak voor, ook bij Mollekens-Celis. De Duffelse specialist in maatwerk kwam via hr-adviesbureau Let’s Goos terecht bij Change with Impact. Een verhaal over hoe twee externen een kmo weer op de rails zetten. “Een bedrijf leiden, is als een voetbalwedstrijd. Het tactisch plan moet vanaf het eerste fluitsignaal op punt staan”, vertelt Dirk Put, zaakvoerder van Change with Impact.

Met Leen Goossens van Let’s Goos nam Mollekens-Celis een hr-expert onder de arm om een prangend probleem op te lossen. De aanwerving van een extra medewerker moest voor een oplossing zorgen. Al zag Leen dat anders. “Door de groei evolueerde Yves’ rechterhand organisch naar een contactpersoon voor alles en iedereen. Het schoentje wrong dus niet omwille van personeelstekort, wel omdat de verantwoordelijkheden niet correct waren afgebakend. De interne werking moest worden aangepakt”, vertelt Leen, die Change with Impact in het verhaal bracht.

De trainer en zijn tactiek

Net zoals in de sport is het boeken van succes een samenspel van diverse factoren waarbij iedereen een cruciale rol heeft. Vanuit die gedachte optimaliseert Change with Impact de werking van bedrijven. 

“Samen met Yves – en al vrij vroeg in het proces ook met zijn rechterhand – hebben we de puzzel uit elkaar gehaald en opnieuw gelegd”, zegt Dirk Put.“We hebben alle kernprocessen in kaart gebracht en visueel uitgetekend. Ook belangrijke overlegmomenten werden benoemd en ingepland. Het tactisch plan, noem ik het. Iedereen kent nu zijn verantwoordelijkheden en weet waarvoor men bij wie kan aankloppen met vragen of problemen.”

Medewerkers betrekken bij dit proces, is volgens Dirk cruciaal: “Als trainer kan je een tactiek opleggen, maar het zijn de spelers die het moeten waarmaken. De uitgewerkte voorstellen werden tijdens een werksessie met alle medewerkers afgetoetst. Het is belangrijk om ook oor te hebben naar hun ideeën en zo het geheel nog verder te optimaliseren en een broodnodig draagvlak te creëren.”

Sinds november wordt het nieuwe tactische plan, dat bovendien uithangt in het bedrijf, uitgevoerd. “De meetings zorgen ervoor dat de juiste zaken op het juiste moment worden besproken en dat iedereen feedback kan geven”, getuigt Yves Mollekens. “We hanteren nu betere communicatiestromen, werken tijdsefficiënter en de betrokkenheid van de medewerkers is flink de hoogte ingegaan.”

Fris aan de aftrap

Op deze manier is de cirkel rond, want ook Let’s Goos kan hiermee aan de slag om nog gerichter nieuwe talenten aan te werven en hen vlotter te integreren in het bedrijf. Of hoe twee externen Mollekens-Celis weer fris aan de aftrap doen verschijnen.

Change with Impact
changewithimpact.be

Let’s Goos
letsgoos.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels