Groeien voorbij de cijfers
Peter Callant
Jonathan Goderis
& Tijs Corneillie
Callant Verzekeringen -
Keypoint

Groeien voorbij de cijfers

De Dubbel - Keypoint - Callant Verzekeringen

Met meer dan 30 jaar ondernemerschap op de teller inspireert Peter Callant (54), CEO en eigenaar van Callant Verzekeringen, nieuwe generaties ambitieuze ondernemers. Onder hen ook Jonathan Goderis (31) en Tijs Corneillie (32), oprichters van Keypoint. Zij ontwikkelden een innovatief digitaal samenwerkingsplatform voor partijen die beslissingsbevoegdheid hebben bij schade, onderhoud en beheer van gebouwen. Het was dus onvermijdelijk dat de wegen van de drie West-Vlamingen elkaar zouden kruisen. Mede door de ondersteuning van Callant maakte het ambitieuze Keypoint sinds 2018 een vliegende start. Kasteel de Cellen, het hoofdkantoor van Callant Verzekeringen, vormt het statige decor van een boeiende uitwisseling tussen drie gepassioneerde ondernemers.

Na zijn opleiding werkte Peter Callant een tijdje als boekhouder in de transportsector. In 1991, hij was toen 24 jaar, smeet hij zich vol overgave op het ondernemerschap. “Ik kom uit een ondernemersfamilie dus die drang om te ondernemen zat diep in mij. Op dat moment wist ik natuurlijk niet dat we zouden uitgroeien tot een toptienspeler in het Belgische verzekeringswezen. 

Doelstellingen op korte termijn zijn belangrijk. Maar op lange termijn moet je samen met je mensen bouwen aan een kathedraal.

In tegenstelling tot Peter Callant werd het ondernemerschap Jonathan Goderis en Tijs Corneillie niet met de paplepel ingegeven. Ze hadden beide een succesvolle carrière bij een multinational met meer dan 3.000 werknemers. Hoewel deze functie hen veel uitdaging en financiële zekerheid bood, lieten ze de gouden kooi achter zich om hun eigen bedrijf op te richten. 

Jonathan Goderis: “Ik heb een achtergrond in boekhouden en verzekeringen. Tijs is een IT-specialist. We waren al langer vrienden toen we samen de leiding kregen over de Belgische tak van een internationaal bedrijf waar we een omzet hadden van 6 miljoen euro. We hadden het tijdens die periode regelmatig met elkaar over een eigen bedrijf. Maar omdat we dat nooit onze volledige focus konden geven, verliep dat moeizaam. We hebben verschillende dingen zonder veel succes uitgeprobeerd. Met het vierde initiatief zijn we uiteindelijk verdergegaan.”

Tijs Corneillie: “Eén van de belangrijkste factoren bij die stap was het feit dat we ons niet konden vinden in de bedrijfscultuur van onze werkgever. Vanuit onze positie waren we ook niet staat om hier ten gronde iets aan te veranderen. Bovendien werkten we hard en stelden we ons de vraag of we dat niet beter voor onze eigen rekening konden doen. De drang om zelf iets op te starten werd almaar groter. Na de werkuren werkten we aan de ontwikkeling van ons platform. Toen we het eerste klantencontract afsloten met Allianz was dat voor ons een duidelijk signaal. Jonathan smeet zich in 2018 fulltime op Keypoint. Ik volgde hem iets later in 2019. Keypoint is een digitaal samenwerkingsplatform dat alle betrokkenen bij elkaar brengt die beslissingsbevoegdheid hebben over het onderhoud, het herstel en het beheer van gebouwen. Het platform zorgt voor een vlotte communicatie tussen de verschillende partijen en geeft toegang tot een uitgebreid herstelnetwerk.”

Peter_Callant_Verzekeringen_Jonathan_Goderis_Tijs_Corneillie_Keypoint

Goderis: “Wij zorgen ervoor dat de verzekeringsnemer alleen nog een aangifte moet doen van de schade. Al de rest wordt automatisch opgevolgd. Bovendien kunnen gebruikers de stand van zaken van de dossiers en alle nodige documenten opvragen.”

Technologie voor de bol.com-samenleving

Met Keypoint bieden Jonathan en Tijs een innovatieve software-oplossing voor een sector die heel wat mogelijkheden biedt maar tegelijk ook nood had aan vernieuwing. De digitale ontwikkelingen die de afgelopen jaren heel wat sectoren overspoelden, kregen tot voor kort moeilijk voet aan wal in het verzekeringswezen.

Corneillie: “De verzekeringssector is niet de meest vooruitstrevende. Zeker op vlak van technologie en InsurTech kan er nog een versnelling hoger geschakeld worden. Toen we in 2018 met Keypoint van start gingen begon er hier en daar al wel wat te bewegen. Drie jaar later kunnen we zeggen dat we op het juiste moment op de markt zijn gekomen.”

Peter Callant: “Nochtans is de digitalisering vandaag één van de belangrijkste ontwikkelingen in de samenleving en in de sector. Wat je vandaag ziet, is dat verschillende technologieën zich tegelijk manifesteren. Je hebt mobiele technologie, artificiële intelligentie, het Internet of Things. Dat maakt het bijzonder complex maar daar liggen ook veel mogelijkheden. Je kan al die technologieën immers gebruiken om efficiënter te werken, tijd te winnen, betere gebruikservaringen te creëren en klanten volledig te ontzorgen.” 

Peter_Callant Callant verzekeringen

Peter Callant begon in 1991 als verkoper van verzekeringen. 30 jaar later is Callant Verzekeringen één van de grootste onafhankelijke Belgische verzekeraars met vestigingen in Oostkamp, Antwerpen en Geel. Er werken 130 mensen. Het bedrijf realiseerde een omzet van 130 miljoen euro in 2020.

Goderis: “Digitalisering schept verwachtingen in het dagelijks leven. Als je vandaag een online aankoop doet, verwacht je dat die de dag nadien geleverd wordt en dat je de levering ondertussen nauwgezet kan opvolgen. In onze sector is dat niet anders. Iemand die schade heeft, wil een eenvoudige aangifte kunnen doen, de juiste informatie kunnen opvragen en vooral snel hulp vinden. Technologische ontwikkelingen kunnen de wereld van verzekeringen helemaal klaar maken voor de bol.com-samenleving. Wij onderzoeken vandaag bijvoorbeeld al hoe we op basis van de data in ons platform en met behulp van artificiële intelligentie bestekken automatisch kunnen controleren en gebruikers de gemiddelde herstelkost reeds kunnen communiceren wanneer ze hun aangifte doen.”

Innovatie vanuit visie

Volgens Peter Callant is het cruciaal dat bedrijven maatschappelijke ontwikkelingen opvolgen en de eigen dienstverlening of producten afstemmen op de veranderende noden van klanten. De CEO ziet hij als de centrale figuur in deze voortdurende zoektocht naar vernieuwing. “Je kan ontwikkelingen in de samenleving nooit uit je bedrijf houden. Ook al behoren die technologieën niet tot de kern van je activiteiten, toch hebben ze een impact op je bedrijf en je eigen ontwikkeling als CEO. Je klanten signaleren nieuwe noden en ook je medewerkers hebben andere behoeften. Een succesvolle onderneming moet dus voortdurend mee evolueren met de samenleving. De CEO moet daar een stuk visionair in zijn. Om binnen vijf of tien jaar relevant te zijn, moet je vandaag investeren in de juiste producten, technologieën en talenten.” 

“Daarom lanceerden we enkele jaren geleden bijvoorbeeld onze fietsomnium. Hiermee kenden we het afgelopen jaar een groot succes. Ook onze polissen tegen cyberaanvallen passen in de ambitie om diensten te ontwikkelen die vandaag al relevant zijn maar vooral op langere termijn aan belang zullen winnen. Dat is ook de reden waarom ik mee mijn schouder heb gezet onder Keypoint. In de huidige samenleving hangt het succes van ondernemingen voor een groot deel af van de mate waarin ze kunnen vernieuwen en tegelijk durven vasthouden aan datgene waar ze in geloven.” 

Dedubbel_Tijs-Corneillie_Keypoint

Goderis: “Je kan maar groeien als je weet wat er leeft bij je klanten en op de markt. Bovendien moet je ook het juiste klimaat creëren om snel te kunnen schakelen wanneer verandering nodig is. Zo kregen wij laatst vanuit verschillende hoeken het signaal dat ons platform op sommige vlakken niet de beoogde gebruiksvriendelijkheid bood. We hebben toen snel beslist om een volledige module helemaal opnieuw te bouwen. Het zou voor ons anders onmogelijk worden om onze visie in de praktijk te brengen en om onze belofte van een volledige ontzorging en een klantgerichte aanpak waar te maken.”

Corneillie: “Verandering zonder focus brengt geen innovatie. Voor ons moet die focus blijven liggen op de optimalisatie en automatisatie van het beheer van gebouwen om zo tot die efficiëntiewinst en ontzorging te komen. Dat is onze propositie. Daarom gaan wij bijvoorbeeld ook niet in op de vraag om ons ook te richten op schadebeheer voor wagens, hoewel die ons veelvuldig gesteld wordt.”  

Substantieel en gecontroleerd groeien Wanneer Peter, Jonathan en Tijs spreken over innovatie, komt het woord ‘groei’ al snel op tafel te liggen. Voor hen is groeien onlosmakelijk verbonden met ondernemerschap. 

Jonathan_Goderis_Tijs_Co Keypoint

Keypoint werd in 2018 opgericht door Jonathan Goderis en Tijs Corneillie. De insurtech start-up stelt vandaag tien mensen tewerk. Het bedrijf profileert zich als dé digitale assistent voor schadepreventie, schadeherstel, onderhoudsbeheer, advies & ondersteuning aan vastgoed. Keypoint voorziet een omzet van 5 miljoen euro voor 2021.

Callant: “Onze sterkste interne groei noteren we in het segment van de ondernemingen. Daar hebben we een target gesteld van 7% groei op jaarbasis. Vandaag de dag groeit de verzekeringsmarkt echter bijna niet. Als je dus substantieel wil groeien, moet je overnames doen. Sinds de oprichting in 1991 deden we 20 overnames. De laatste tien jaar realiseerden we elk jaar een overname. De laatste was een kantoor in Antwerpen. Het is om onze ambitie om in de toekomst elk jaar minstens één overname af te ronden.” 

Goderis: “Keypoint groeit sterk. Vorig jaar noteerden we een vervijfvoudiging van onze omzet. We werken ondertussen samen met vrijwel alle grote verzekeraars in België. Het is echter niet onze ambitie om meteen de wereld te veroveren. We willen wél substantieel blijven groeien en streven dit jaar naar een omzetstijging van 250%. Het belangrijkste is dat we die groei op een gecontroleerde en beredeneerde manier kunnen realiseren. We weten waar we naartoe willen en we stellen elk jaar opnieuw onze vooruitzichten.” 

Corneille: “Onze sales spelen daarin een centrale rol. We proberen grotere contracten te realiseren met onze bestaande klanten, gaan op zoek naar nieuwe en we kijken daarbij welke markten we kunnen aanboren. Vandaag zijn onze klanten vooral verzekeringsmakelaars. Omdat we met ons platform en onze diensten alle partijen willen aanspreken die beslissingsbevoegdheid hebben bij schade en onderhoud aan gebouwen, richten we ons sterk op andere markten om groei te realiseren. Het afgelopen jaar sloten we contracten af met verschillende syndici. Daar zullen we dit jaar expliciet op inzetten. 2021 wordt het jaar van de syndicus, schrijf dat maar op. Daarnaast kijken we ook naar de retail. En terwijl we ons nu vooral op de b2b-markt richten, kijken we in de toekomst naar de mogelijkheden van een b2c-aanpak.” 

Technologische ontwikkelingen kunnen de wereld van verzekeringen helemaal klaar maken voor de bol.com-samenleving.

Bouwen aan een kathedraal

Callant: “Je kan alleen een succesvol traject afleggen wanneer je ook voorbij die cijfers kijkt. Je bedrijf, dat zijn je mensen. Ook zij moeten groeien om het verschil te kunnen maken. Daar ligt de kracht van Callant Verzekeringen. Wij streven naar groei via de versterking van onze mensen. En dat betekent dat we expliciet inzetten op geluk op het werk. Dat is de enige manier om op het einde van de rit tevreden klanten te hebben. Je moet als ondernemer niet alleen hard werken en leiderschap tonen. Je moet ook durven inspireren. En dat doe je door verbinding te maken en je mensen een ruimer perspectief te bieden zodat je samen een waardegedreven en duurzame groei kan creëren. In die zin kan je het ondernemerschap vergelijken met de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona. Dat is een werf van 100 jaren in talloze essentiële fasen die misschien nooit klaar zal zijn. Dat is net zo met ondernemen. Je werkt aan iets dat misschien nooit helemaal afgewerkt raakt. Maar je weet wel waar je naartoe wil, hoe je dat wil bereiken en met wie. Doelstellingen op korte termijn zijn belangrijk. Maar op lange termijn moet je samen met je mensen bouwen aan een kathedraal.” 

Goderis: “We leerden van Peter hoe belangrijk het is om die bedrijfscultuur te creëren. Toen we hem drie jaar geleden daarover hoorden spreken tijdens een nieuwjaarsreceptie bij Callant, werkte dat inspirerend. Dat gaf ons energie om het anders te doen dan we voordien zelf ervaren hadden. Daarom ontwikkelden we een duidelijke missie en visie en een personeelsbeleid dat daar naadloos bij aansluit. Als je een team hebt dat dezelfde doelen en waarden nastreeft, dan heb je een duurzame basis voor groei.” 

Jonathan_Goderis_Keypoint

Corneillie: “Daarnaast is het natuurlijk zo dat een perfect idee, een gedragen bedrijfscultuur en een goed team weinig impact genereren als daar geen cliënteel tegenover staat. Het succes van een onderneming hangt in grote mate af van het netwerk errond. Mede door de input van Peter konden we dat de afgelopen twee jaar exponentieel uitbreiden. Het is voor ons als start-up belangrijk geweest om een doorwinterde ondernemer als Peter daarbij als klankbord en mentor te hebben.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels