Iemand heeft mijn merk geregistreerd. Heb ik een probleem?
Dirk Caluwaerts M.F.J. Bockstael

Iemand heeft mijn merk geregistreerd. Heb ik een probleem?

Vraag & Antwoord - M.F.J. Bockstael

Een merkregistratie geeft een uitsluitend recht aan een benaming of logo. De bescherming geldt voor een aantal producten en diensten in een bepaalde regio: Benelux, Europese Unie … De bescherming verkrijg je door de registratie van het merk bij het merkenbureau. Voor een bescherming in de Benelux is dat bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. De eigenaar van de merkregistratie kan zich verzetten tegen het gebruik van een identieke of gelijkende benaming of logo in dezelfde economische sector.

Waarvoor kan er merkbescherming gevraagd worden?

Een bescherming kan gevraagd worden voor alle producten en diensten. De kosten zijn afhankelijk van het aantal klassen (administratieve opdeling van de producten en diensten) en de regio waarvoor je bescherming wenst. 

Krijg je zomaar bescherming omdat je de taksen betaalt?

Neen, als er al een eerdere merkregistratie in de sector bestaat, kan er een probleem zijn. Ook soortnamen of beschrijvende namen zijn uitgesloten van bescherming. 

Ik gebruik een merk al jaren op mijn producten, moet ik dan stoppen?

Enkel een merkregistratie geeft een uitsluitend recht in de sector. Als er geen sprake is van kwade trouw, is de situatie pijnlijk: het gebruik maakt inbreuk op het exclusief recht, dus stoppen.

Kwade trouw is een voorziening in de wet die verhindert dat een directe concurrent of relatie uw merk zomaar registreert om u een hak te zetten. Je zal echter het bewijs van de kwade trouw moeten leveren.

Mijn handelsnaam wordt door iemand als merk geregistreerd. Wat nu?

Een handelsnaam (naam waaronder de firma naar buiten treedt) geniet door het gebruik automatisch lokale bescherming. Het gaat hier om de naam van de zaak, niet de naam van een product. Een latere merkregistratie kan het lokaal gebruik van de handelsnaam niet blokkeren. Er ontstaat wel een probleem als men de regio wil uitbreiden. Bij uitbreiding is er wel inbreuk.

Een warme bakker heeft voldoende aan de lokale bescherming van zijn handelsnaam. Wil hij later in de buurgemeentes een aantal koude bakkerijen openen, dan kan hij in botsing komen met een later geregistreerd merk voor voedingswinkels.

Wat moet ik doen om veilig te zijn?

Wanneer je enkel lokaal actief bent (lokaal gebruik van de handelsnaam) en er is geen groei te voorzien, dan geeft een merkregistratie weinig bijkomende bescherming.

Is het de bedoeling ook in een ruimer gebied (of op het internet) klanten aan te trekken, denk dan wel aan de merkbescherming. Gaat het om de naam van een product, dan is een merkregistratie het enige middel om je goede naam veilig te stellen.  

Moet ik dan alle namen beschermen die ik gebruik?

Een merkregistratie kost meestal voor de Benelux 600 à 800 euro. Deze kost is  voor tien jaar. Voor een product dat al naam gemaakt heeft, is de merkbescherming zeker een meerwaarde.

Wat bij verkoop van mijn zaak?

Een merkregistratie verpakt de opgebouwde goede naam.
Het vergemakkelijkt zeker de waardering van de zaak.

Deze expertise werd aangeboden door  M.F.J. Bockstael

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels