Bouwonderneming met eigenzinnig DNA
Dimitri Huygen Bolckmans NV

Bouwonderneming met eigenzinnig DNA

Regiobedrijf Bolckmans NV

Bouwbedrijf Bolckmans NV is al 47 jaar lang een gevestigde waarde in de Noorderkempen en ver daarbuiten. Vanuit het hoofdkantoor in Hoogstraten ontwikkelde Bolckmans zich door de jaren heen als een vertrouwde bouwpartner voor bedrijven in Vlaanderen en Nederland. “Bedrijfsmatig zou het logischer zijn, moesten we ons vestigen in Antwerpen of Gent. Maar we kiezen ervoor om dicht bij onze mensen te blijven. Zoals we betrokken zijn bij onze klanten, zijn we dat immers ook bij ons personeel en onze omgeving”, vertelt gedelegeerd bestuurder Dimitri Huygen.

Toen Dimitri Huygen in 2008 gecontacteerd werd door Bolckmans voor de functie van algemeen directeur, stond hij net op het punt om een job te beginnen bij een groot overheidsbedrijf. Toch ging hij op gesprek en koos hij uiteindelijk voor het aanbod van de Kempense bouwonderneming. “Ik had op dat moment reeds verschillende managementfuncties in de bouwsector achter de rug en was op zoek naar iets nieuws. We hebben toen lang gesproken over de uitdagingen van het bedrijf en de sector, de manier van werken, enzovoort. Uiteindelijk sprak het DNA van het bedrijf me enorm aan. Bolckmans werkt in vele opzichten anders dan andere sectorgenoten. Het is net die eigenzinnigheid die het succes van ons bedrijf maakt.” 

Dimitri_Huygen_Bolckmans_NV

Eens klant, altijd klant

STERCK. Hoe zou u dat DNA omschrijven?

Dimitri Huygen: “Een no-nonsense visie en straight forward aanpak in combinatie met duidelijke waarden die al onze medewerkers uitdragen. We zullen nooit kiezen voor ingewikkelde constructies en complexe werkwijzen. Integendeel, wij staan voor transparante en helder gestuurde en gestructureerde processen. Bovendien formuleerden we, na een uitgebreide personeelsbevraging drie duidelijke waarden die de identiteit van ons bedrijf bepalen en die door onze medewerkers gedragen worden. Bolckmans is trots, betrokken en kritisch. Die drie waarden bepalen onze relatie tot ons personeel, onze realisaties, klanten en omgeving. Naar onze klanten toe reflecteert zich dit in samenwerkingen die zelden eenmalig zijn en meestal vele jaren duren. ‘Eens klant, altijd klant’, zeggen wij vaak. En dat is niet onterecht want 70 tot 80% van onze projecten komt van bestaande klanten. Dat zijn kmo’s en bedrijven in alle mogelijke sectoren. Voor hen bouwen we loodsen, fabriekshallen, garages en dergelijke. Maar er zijn ook investeerders en internationale ondernemingen zoals AB-Inbev die de weg vonden naar ons en blijven terugkomen.”

STERCK. Die langdurige samenwerkingen zijn belangrijk voor jullie? 

Huygen: “We investeren bijzonder hard in die langdurige samenwerkingen omdat dat voor alle betrokken partijen een win-winsituatie betekent. We moeten immers nooit van nul beginnen, we kennen de klanten, we hebben een solide basis en een vertrouwensrelatie met elk van hen. Zij moeten dus zelden of nooit overtuigd worden van onze ideeën waardoor we ook sneller en op een kostenefficiënte wijze de stap naar innovatieve oplossingen en technologieën kunnen zetten.”

Bolckmans
  • 45 projecten per jaar
  • 50-60 miljoen euro omzet
  • 160 medewerkers
  • 1974 oprichtingsjaar

Alle expertise in huis

STERCK. Voor nieuwe klanten ontwikkelde Bolckmans een werkwijze die gestoeld is op strikt gestuurd processen? 

Huygen: “In die processen werken teams van ingenieurs en architecten naadloos samen met uitvoerings- en serviceteams. Als de klant nog geen plannen heeft, zetten onze architecten zich uitgebreid met hem aan tafel. Een project vertrekt dan telkens vanuit een behoeftenstudie."

"We kunnen daarbij bogen op talloze realisaties in de sector van die specifieke klant. We kijken naar de people flow maar ook naar de verschillende netwerken in de buurt, wat er met afval moet gebeuren, enzovoort. Van daaruit brengen we het project stap voor stap tot stand. Dat gaat van enkele ruwe schetsen tot een gedetailleerd 3D-model dat we tot in het kleinste detail uitwerken. Nadien volgt een nauwkeurig prijsvoorstel. Als de klant hiermee akkoord gaat, kan de bouw van start gaan. De bouwtijd van een project varieert tussen de 6 en 10 maanden. De aanlooptijd is minimum 3 maanden maar neemt vaak meerdere jaren in beslag." 

"Door onze aangepaste contractformules garanderen we al onze klanten een oplossing voor hun specifieke noden, gekoppeld aan een efficiënte werkwijze en een scherpe prijsstelling. Na de realisatie van het project staat ons gespecialiseerde serviceteam paraat voor de klant. Wij hebben alle expertise in huis om gedurende het hele proces als single point of contact op te treden voor de bouwheer.”

Door te investeren in kennis en te bestendigen wat we hebben, vermijden we dat we een reus op lemen voeten worden.

Betrokken werkgever

STERCK. Intussen stellen jullie al 160 mensen tewerk?

Huygen: “Die vertrouwensband staat ook centraal in de relatie met ons personeel. We hebben zowel ingenieurs als schoolverlaters in onze rangen. Mensen die net aan hun loopbaan beginnen, werken dagelijks samen met specialisten die al meer dan 25 ervaring hebben. Ik kan met trots zeggen dat we bijna geen personeelsverloop hebben. We stellen zelfs vast dat de mensen die vertrekken, uiteindelijk vaak de weg naar Bolckmans terugvinden."

"Net zoals we naar onze klanten toe voortdurend duidelijkheid nastreven, maken we ook heldere afspraken met al onze medewerkers. We geven iedereen een goede verloning maar zorgen ook voor ons personeel en geven hen inspraak. De betrokkenheid die we naar onze klanten toe hoog in het vaandel houden, is even belangrijk naar ons personeel toe. Daarom bouwen we bewust aan een echte veiligheidscultuur. We gaan er prat op dat we bijna geen ongevallen met onze werknemers noteren. In een sector als de onze is dat niet evident.” 

STERCK. In welke regio zijn jullie actief?

Huygen: “We zijn en blijven rond de kerktoren aanwezig. Al werken we vanuit Hoogstraten in heel Vlaanderen en Zuid-Nederland. We blijven letterlijk dicht bij onze mensen zodat zij kunnen investeren in een goede balans tussen hun werk en privéleven. Maar we gaan daar nog verder in. Zo was telewerken bij ons al tamelijk goed ingeburgerd voor de coronacrisis en geven we onze mensen al ruim 20 jaar een internetvergoeding. Bovendien communiceren we ook voortdurend met onze medewerkers via ons eigen mediaplatform, een soort van Bolckmansfacebook, zeg maar. Daar plaatsen we elke week enkele berichten op. Dat zijn onder ander mededelingen over geboortes maar je vindt er ook trivia die vooral bijdragen aan een goede sfeer op de werkvloer. Belangrijker is dat we via enquêtes op dat platform ook betrokkenheid en participatie creëren. Zo werden onze drie waarden geformuleerd na een bevraging via ons platform.”

Dimitri_Huygen_Bolckmans_NV

Geen reus op lemen voeten

STERCK. Jullie kiezen voor een gestage maar continue groei?

Huygen: “Kenmerkend voor Bolckmans is dat we geen oneindige queeste naar groei houden. We willen vooral mensen boeien, bij ons houden en klanten aan ons binden. Groei betekent immers niet altijd een verbetering. Dat is een belangrijke nuance. Groeien staat niet gelijk aan leren, slimmer worden, duurzamer worden, enzovoort. En die laatste zaken zijn essentieel. Ik vind het belangrijker dat we voortdurend op zoek gaan naar mogelijkheden om beter te worden. Wat mij betreft, is dat een oneindig proces. Door te investeren in kennis en te bestendigen wat we hebben, vermijden we dat we een reus op lemen voeten worden. Dit is overigens ook de visie van de holding waar Bolckmans deel van uitmaakt. Daarin vallen 20 gezonde, bloeiende bedrijven onder wie geen van allemaal groei als belangrijkste doel hebben.”

Mensen centraal

STERCK. Wat zijn voor jullie de grootste uitdagingen de volgende jaren?

Huygen: “In ons ondernemingsplan komen de twee grote P’s naar voor als belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. De eerste P verwijst naar People. Dat gaat over alles wat te maken heeft met onze medewerkers. Het is immers niet alleen belangrijk om hen bij ons te houden, we moeten er ook voor zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen. Daarnaast is het ook cruciaal dat we de jongere generatie, die toch een heel andere kijk heeft op werken, moeten blijven motiveren. Dit doen we door hen voldoende zuurstof, afwisseling en perspectief te geven.” 

“Naast het motivatievraagstuk is ook de welzijnsvraag van groot belang. Welzijn op het werk krijgt in elke sector meer aandacht maar is vooral in de onze cruciaal. Wij moeten namelijk miljoenenopdrachten op extreem korte tijd realiseren. Daarbij worden heel stipte deadlines gehanteerd met zware economische gevolgen wanneer die niet gehaald worden. We doen dat op projectbasis waardoor het stressniveau en de werkdruk soms onwaarschijnlijk hoog liggen. Daarom werken we hard aan een klimaat waar welzijn en welbevinden centraal staan. Daar krijgen onder andere burn-outpreventie en stressreductie een belangrijke rol in. We richten het bedrijf erop om te vermijden dat mensen er onderdoor gaan.” 

Door nu iets meer te investeren bij de bouw kan dit op het einde van de levensduur een miljoenenbesparing uitmaken.

“Dat doen we door complexe projecten af te wisselen met makkelijkere opdrachten. Daarnaast werken we aan een omgeving waarin mensen zichzelf gemakkelijk kunnen uiten. Om voldoende ondersteuning te bieden, is het niet immers niet alleen noodzakelijk om mensen te monitoren, je moet er ook voor zorgen dat ze zich durven uitspreken. In die context pasten we ook het functioneringsgesprek aan op basis van onze drie kernwaarden. De bal ligt nu helemaal in het kamp van de werknemer die gedurende het gesprek vooral het woord zal nemen.” 

“Voor de projectleiders die dagelijks op onze verschillende werven staan, voorzien we alle mogelijke vormen van ondersteuning zodat zij zich alleen maar met hun corebusiness moeten bezighouden. Zaken zoals werkvoorbereiding en naservice komen bij anderen terecht. Zo proberen we alle mogelijk factoren, die van invloed zijn op de werkdruk van onze mensen, te controleren. Ik durf zeggen dat we daar goed in slagen en dat alleen het weer en de ondergrond nog aan onze controle ontglippen.”

Duurzaam bouwen

STERCK. En wat is de tweede pijler in jullie ondernemingsplan?

Huygen: “De tweede P is die van Planet en heeft betrekking op alles wat te maken heeft met duurzaam bouwen. Dat thema is niet alleen brandend actueel maar heeft ook een onomkeerbare invloed op de manier waarop we in de toekomst zullen bouwen. Alles wat met vergroening en duurzaamheid te maken heeft, zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. We onderzoeken voortdurend hoe we daarin ons beste beentje kunnen voorzetten en we behouden daarbij een breed langetermijnperspectief.” 

Dimitri_Huygen_Bolckmans_NV

“Duurzaamheid gaat immers over verschillende zaken. In de eerste plaats gaat het over de belasting van een gebouw op de leefomgeving in realisatie, levensduur én afbraak. Je hebt het dan niet alleen over het energieverbruik van een gebouw maar ook over de materialen en de weg dat die materialen moeten afleggen om tot op de site te geraken en, vele jaren later, weer daarvandaan. Omdat we met het grootste deel van onze klanten een lange samenwerking hebben, kunnen we met hen sneller en gemakkelijker onderzoeken hoe we hun project optimaal kunnen verduurzamen. Daarbij kijken we naar de total cost of ownership (TCO) op lange termijn. Door nu iets meer te investeren bij de bouw kan dit op het einde van de levensduur een ­miljoenenbesparing uitmaken.” 

“We investeren stevig in toepassingen die te maken hebben met alternatieve energie, captatie van water, benutten van natuurlijk licht enzovoort en we onderzoeken hoe we in de combinatie van deze toepassingen en verschillende materialen gebouwtypes kunnen ontwikkelen die perfect functioneren volgens de behoeften van onze klanten en tegelijk vele decennia futureproof zijn.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels