Hoe stimuleer je een ondernemende houding bij werknemers?
An Vermeulen Yarlini

Hoe stimuleer je een ondernemende houding bij werknemers?

Verhaal - Peeters - Yarlini

Ondernemerschap is niet enkel voorbehouden voor ondernemers. Ook werknemers kunnen net zo goed creatief en ondernemend handelen. Hoewel zij niet voor eigen rekening en risico werken, zijn ook zij perfect in staat om kansen te zien en opportuniteiten te grijpen. Maak van je medewerkers intrapreneurs. Met die ondernemende houding dragen ze bij tot het succes van je bedrijf.

De drive om te ondernemen kan je niet opleggen, maar wel stimuleren. Schep in jouw organisatie de juiste voorwaarden voor initiatief en ondernemerschap. Speel proactief in op kansen in de markt, creativiteit en succesvolle innovaties. Ondernemende werknemers geven jouw bedrijf immers een boost en voorsprong op de concurrentie.

Met deze zeven tips stimuleer je intrapreneurship in de praktijk:

Tip 1: Trek ondernemende werknemers aan

Wist je dat in meer dan 70% van de bedrijven ondernemerschap een selectiecriterium is bij het aannemen van nieuwe medewerkers?  Door het aantrekken van dynamische ondernemende werknemers zorg je voor meer ‘intrapreneurship’. Geef bij sollicitaties aandacht aan de typisch ondernemende eigenschappen en vraag naar concrete voorbeelden en toepassingen.

Tip 2: Schep het juiste klimaat

Ondernemerschap maak je mogelijk door het juiste klimaat te scheppen. Geef medewerkers de ruimte om tot een zekere hoogte risico’s te nemen, want ook dat is een onderdeel van ondernemerschap. Moedig veelbelovende initiatieven van werknemers aan en spreek je vertrouwen uit. Een veilig leerklimaat creëren, is belangrijk om initiatief te nemen en te durven ondernemen.

Tip 3: Deel je ondernemersvisie

Ondernemen doe je vanuit je passie met een bepaalde visie en ambities. Communiceer en deel jouw dromen en ondernemersvisie ook met je team. Zo kunnen ze meedenken en weten ze perfect welke doelen ze als team moeten nastreven. Als ondernemer teken jij de krijtlijnen en schep je het kader, maar samen met je team realiseer je de successen. Immers: ‘Together Everyone Achieves More’.

Tip 4: Geef meer autonomie

Intrapreneurs of ondernemende werknemers beschikken over waardevolle kwaliteiten, zoals passie voor hun werk, proactiviteit en creativiteit. Die kwaliteiten komen nog beter tot uiting als je autonomie, vertrouwen en zeggenschap geeft. Bijsturen kan, maar beperkende regels en strikte procedures zijn niet bevorderlijk voor het ondernemerschap.

Tip 5: Groei met je personeel

Investeer in opleiding en coaching voor je mensen maar ook voor jezelf. Kies voor inspirerend leidinggeven 2.0! Samen met je medewerkers werk je immers aan de groei van je bedrijf en daarvoor zijn nieuwe inzichten, methodes en tools vereist. Durf in de spiegel te kijken. Wat kan anders en beter? Ervaring en een kritisch oog kan je ook lenen. Een ervaren groeicoach geeft jou frisse ideeën en brengt het groeipotentieel voor jou en je team in kaart.

Tip 6: Maak ruimte in de agenda

Wil je vooruit? Dan is ondernemerschap ook een kwestie van voldoende denkruimte te voorzien in je agenda. Werk aan je bedrijf en niet enkel in je bedrijf! Betrek ook je team bij nieuwe initiatieven en het uitdenken van opportuniteiten. Dikwijls sta je versteld van de nuttige input en bovendien versterkt dit de betrokkenheid en het engagement van je medewerkers.

Tip 7: Vier successen samen

Laat je appreciatie zien en voelen. Werknemers pikken ook graag een graantje mee van de successen die worden behaald en zijn zo nog meer geprikkeld om als een echte ondernemer te werken aan de verdere groei van jouw bedrijf. Een win-win dus!

Maak van je medewerkers echte intrapreneurs!   

Met meer dan 25 jaar business- en managementervaring deel ik graag mijn kennis, ervaring,  expertise én tools om jou, je team en je bedrijf te laten boosten. Yarlini, jouw partner in ambitie.

Deze expertise werd aangeboden door Yarlini

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels