Innoveren en inspireren voor de toekomst
William, Anne,
Lorens Michielsen,
Rudy Michielsen
& Marleen Geysen
Artesio

Innoveren en inspireren voor de toekomst

Karackter - Artesio

Een aannemersbedrijf dat verder denkt dan de baksteen, dat is volgens zaakvoerder en oprichter Rudy Michielsen wat Artesio vandaag reeds is en morgen nog veel meer zal zijn. Samen met zijn vrouw Marleen, zonen Lorens en William en dochter Anne bouwt hij aan een onderneming waarin innovatie, specialisatie en futureproof structuren centraal staan en waar de toekomst van het bouwen vormgegeven wordt. “We leggen vandaag samen het fundament waarop onze kinderen Artesio in de toekomst verder kunnen uitbouwen”, zegt Rudy Michielsen.

“Het verhaal van Artesio begint in april 1988”, vertelt Rudy Michielsen. “Mijn vrouw en ik kwamen niet uit een ondernemende omgeving. Ik ben kind van een arbeidersgezin en Marleen groeide op de boerderij op. Toen ik als zelfstandige begon had ik nog niet meteen de ambitie om uit te komen waar we vandaag staan. Ik startte in 1988 als zelfstandige met enkele werknemers in dienst. Zo werkte ik met mijn team jarenlang project na project af en bracht elke dag op de werven door. Uiteindelijk is dat beginnen groeien. Vandaag heb ik de dagelijkse leiding in handen van een bedrijf dat niet alleen bouwt maar ook ontwikkelt, innoveert en inspireert. Mijn vrouw Marleen is altijd een grote steun geweest en dus ook heel belangrijk in dit lange groeiproces.” 

Marleen Geysen: “Ik doe van bij het begin de financiële en administratieve opvolging. Vanzelfsprekend is dat takenpakket door de jaren heen sterk veranderd en komt daar nu onder andere ook personeelsbeleid en hr bij. Maar ook in de beginjaren was onze taakverdeling belangrijk om een goed draaiende zaak uit te bouwen. Om te blijven groeien dringt zich nu een nieuwe taakverdeling en structuur op waar ook onze kinderen een belangrijke rol in spelen.”

Specialisatie staat centraal in de toekomst van Artesio. De juiste mensen en de juiste expertise, op de juiste plek.

STERCK. Hier zitten inderdaad twee van jullie kinderen mee aan de tafel. Lorens en Anne, wat zijn vandaag jullie taken in het bedrijf dat jullie ouders meer dan 30 jaar geleden begonnen? 

Lorens Michielsen: “Ik ben ondertussen bijna vier jaar in het bedrijf actief. Ik studeerde af als industrieel bouwkundige en ging daarna eerst bij een andere werkgever aan de slag. In oktober 2017 zette ik de stap naar de onderneming van mijn ouders. De eerste jaren moest ik het bedrijf natuurlijk leren kennen. Je moet dat grondig doen, dat gaat niet op enkele weken. Vandaag neem ik een deel van de projectopvolging voor mijn rekening en zet ik mee de lijnen uit die Artesio een succesvolle toekomst moeten inleiden.”

Anne Michielsen: “Ik vervoegde heel recent het team van Artesio. Voordien werkte ik in de immobiliënsector. Naast mijn administratieve taken en planning, is bij mij het leerproces nog volop aan de gang. Al zal ik ook een belangrijke rol spelen in ‘The Hive’, het ontmoetings- en innovatiecentrum waar we binnenkort mee van start gaan. 

Marleen Geysen: “We hebben nog een andere zoon, William, die hier vandaag niet mee aan tafel zit maar die als zelfstandig grafisch vormgever en dronefotograaf met zijn bedrijf Scapevision wél veel betekent voor Artesio.”

Partner in elke fase van het bouwproces

STERCK. Welk soort activiteiten doen jullie vandaag?

Marleen Geysen: “Als aannemersbedrijf bouwen wij residentiële projecten. Dat gaat van appartementencomplexen tot verkavelingen en exclusieve villa’s. We zijn actief in heel Vlaanderen, met een zwaartepunt in provincie Antwerpen maar ook in de regio rond Mechelen en Leuven.”

Artesio_William_Anne_Lorens_Michielsen

Rudy Michielsen: “We evolueerden naar een partner die niet alleen bouwt maar die in elke fase van het bouwproces een belangrijke rol kan spelen. Daarom kopen we zelf ook gronden aan en gaan we met architecten en grondeigenaars op zoek naar mogelijkheden om residentieel te bouwen. We werken ook nauw samen met ontwikkelaars. Hen ontzorgen we volledig tijdens het bouwproces. Zo zitten we van bij het begin van een project mee aan de tafel. Indien nodig nemen we ook de commercialisatie ervan voor onze rekening.” 

Lorens Michielsen: “Door rechtstreeks in teamverband met de grondeigenaars of projectontwikkelaars de bouwprojecten te ontwikkelen en te engineeren creëren we een finaal en sterk bouwdossier dat zeker zijn vruchten afwerpt tijdens het bouwproces. Dit heeft ook positieve gevolgen voor de professionele klantenbegeleiding of de ontzorging van onze klanten. Daarbij streven we ernaar om een totaalpakket aan te bieden. We zorgen als het ware niet alleen voor de ruwbouw maar ook voor de kaarsjes die branden en de fles wijn die klaar staan als de eindklant zijn woning of appartement voor het eerst binnenstapt.” 

Marleen Geysen: “Cruciaal is het gegeven dat we een echt familiebedrijf zijn. Waar iedereen elkaar kent, waar er korte communicatielijnen zijn en waar er ook aandacht is voor zaken die zich buiten de werkvloer afspelen. Dat voelen onze klanten ook.”

Innovatie, duurzaamheid en betaalbaarheid

STERCK. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste ontwikkelingen die de toekomst van de bouwsector zullen bepalen? 

Rudy Michielsen: “Zonder twijfel innovatie, duurzaamheid en betaalbaarheid. Deze drie zaken sturen de manier waarop we vandaag en morgen bouwen. Ze zijn ook sterk met elkaar vervlochten. We proberen daar dan ook voortdurend in mee te denken. Er is natuurlijk niet één manier om vernieuwend, duurzaam en betaalbaar te bouwen. Vaak gaat het over een combinatie van verschillende factoren en werkwijzen. In eerste instantie begint het allemaal met foutloos bouwen. Als je de foutenlast kan reduceren, ga ja vanzelf goedkoper bouwen én minder impact hebben op de omgeving en het milieu. Door alle nodige expertise onder één dak te hebben en deze ook centraal aan te sturen, verlagen we de kans op fouten aanzienlijk.”

Lorens Michielsen: “Uiteraard gebruiken we ook producten met een lange levensduur en gaan we op zoek naar ecologische alternatieven. Bijvoorbeeld bepaalde isolatiematerialen. Zo ontwikkelden we al verschillende projecten met CLT en passen we dat ook toe in onze nieuwe kantoorruimtes. Daarnaast proberen we in elk project het hele plaatje rond innovatie en ecologie te integreren. Denk aan warmtepompen, geothermie en dergelijke.”

Rudy Michielsen: “Dat is natuurlijk niet goedkoop. Maar je kan deze uitdagingen alleen écht het hoofd bieden als je een langetermijnperspectief hebt. Investeringen in innovatie en ecologie kosten vandaag misschien geld maar op lange termijn leveren ze veel op. De project- en aankoopprijs is natuurlijk cruciaal, maar de ‘real cost of ownership’ over verschillende jaren is nog veel belangrijker.”

Artesio_Rudy_Michielsen_Marleen_Geysen

Herstructureren voor de toekomst

STERCK. Jullie hadden het inderdaad al over nieuwe kantoorruimtes en nieuwe bedrijfsstructuren. Er staan dus grote veranderingen op til voor Artesio. 

Rudy Michielsen: “Dat is zeker zo. In de eerste plaats worden die veranderingen gestuurd door de uitdagingen en ontwikkelingen in onze sector. Om daar de komende jaren een antwoord op te kunnen bieden, drong een herstructurering zich op. Daar werken we vandaag hard aan.” 

Marleen Geysen: “Anderzijds moet een nieuwe structuur ons ook toestaan om onze kinderen mee te laten groeien in het bedrijf. Met de complexe oefening waar we mee bezig zijn, maken we de nodige voorbereidingen om op termijn het bedrijf aan hen te kunnen overdragen. Uiteindelijk willen Rudy en ik toch een stap achteruit zetten en ervoor zorgen dat we hier gemist kunnen worden. Dat is een proces dat tijd vraagt. Als we daar pas binnen tien jaar aan beginnen, is het te laat.” 

Rudy Michielsen: “Dat is het uiteindelijke doel. Vandaag is de essentie dat we een structuur creëren die niet langer piramidaal is en waarin onze kinderen naar verloop van tijd een leidinggevende positie in kunnen nemen.” 

Gespecialiseerde segmenten

STERCK. Hoe zal de nieuwe structuur er concreet uit zien? En hoe biedt die structuur een antwoord op de uitdagingen van de bouwsector? 

Rudy Michielsen: “Specialisatie staat centraal in de toekomst van Artesio. De juiste mensen en de juiste expertise, op de juiste plek. Dat is ook nodig want de service en begeleiding die je als bouwpartner moet bieden, is sterk afhankelijk van de aard van het project en de verwachtingen van de klant die daarmee gepaard gaan. Een villa bouwen is helemaal anders dan een appartementsgebouw neerzetten. Dat spreekt voor zich. Daarom geven we vandaag vorm aan verschillende segmenten onder de holding Artesio. Elk van die segmenten zal gedragen worden door één of meerdere teams met een heel specifieke expertise. In het kader van de familiale herstructurering zullen Lorens en Anne één of meerdere van die segmenten leiden. Zo kunnen we onze klanten veel beter op maat bedienen.”

Lorens Michielsen: “Naast het huidige Artesio bouwteam, dat de residentiële projecten verzorgt, is één van die segmenten de villabouw. We merken dat klanten in die niche heel specifieke vragen en verwachtingen hebben. Door daar een gespecialiseerd team op te zetten kunnen we van ontwerp tot afwerking alles tot in de puntjes afleveren. Het is onze ambitie om tot een punt te komen dat mensen kunnen zien: ‘Dat is een Artesio-villa’. 

Met onze ontwikkelingspijler creëren we zelf de mogelijkheden om het Artesio Bouwteam en het villabouwsegment op volle toeren te laten draaien. Daarnaast komt onder de holding ook een segment modulaire woningen. In dat segment ontwerpen, ontwikkelen en plaatsen we compleet afgewerkte woon- en werkunits in verschillende maten en met verschillende functionaliteiten. Belangrijk is dat we hiervoor hout zullen gebruiken. Daarmee richten we ons expliciet tot de uitdaging van duurzaam en circulair bouwen. Als je de units na tien of vijftien jaar uitkleedt, zijn ze volledig recycleerbaar. Een laatste pijler is meteen misschien ook de meest vernieuwende, namelijk onze nieuwe ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen in het bouwproces, ‘The Hive’. Hier speelt mijn zus Anne een belangrijk rol in.”

Artesio_William_Anne_Lorens_Rudy_Michielsen_Marleen_Geysen

Inspiratie en innovatieplek

STERCK. Anne, wat is The Hive en wat wil je met deze plek realiseren? 

Anne Michielsen: “In de toekomst zal The Hive een inspiratieplek, kenniscentrum en innovatiehub zijn van 600 vierkante meter voor architecten, vastgoedontwikkelaars, designers, fabrikanten en ontwerpers. We zullen er onze projecten tonen in 3D en de laatste nieuwe materialen en producten voorstellen. Maar we gaan er vooral ook mensen samenbrengen en voorstellingen, workshops en dergelijke organiseren rond innovatie, circulariteit en andere belangrijke thema’s in de bouw vandaag en morgen. Het is de bedoeling dat we mensen inspireren, dat ze netwerken kunnen uitbouwen en dat ze kennis en expertise met elkaar kunnen delen om zo tot vernieuwende oplossingen te komen waar ook de volledige samenleving baat bij heeft.” 

STERCK. Hier zitten vandaag vier leden van hetzelfde gezin als eigenaars, zaakvoerders en werknemers van een familiebedrijf. Dat brengt ongetwijfeld uitdagingen met zich mee. Hoe slagen jullie erin om vlot samen te werken? 

Marleen Geysen: “Wat mij betreft is het belangrijkste dat we altijd een grote steun zijn voor elkaar. En dat elk van ons zich goed voelt, zowel hier op kantoor als daarbuiten.” 

Rudy Michielsen: “Je kan je kinderen nooit verplichten om te doen wat jij doet. Je kan die hoop koesteren maar de keuze moet van je kinderen zelf komen. Als ze dan toch de keuze maken voor het familiebedrijf, dan is dat iets wat je absoluut moet stimuleren.” 

Anne Michielsen: “Ik denk dat tijd hierin een belangrijke factor is. Tijd om te ontdekken hoe het bedrijf werkt en welke plaats je erin wil opnemen. En de mogelijkheid om dan die plaats ook te creëren.”

Lorens Michielsen: “Inderdaad, zoals we eerder al aangaven, de juiste persoon op de juiste plaats. En de mogelijkheid om alles, snel en transparant op tafel te leggen, als dat nodig is.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels