Verscheidenheid en ondernemers-<br>beleid zijn troeven in de Antwerpse, groene gordel
Philip Cools,
Maarten De Veuster
& Dirk Bauwens
Brasschaat
Schoten
Schilde

Verscheidenheid en ondernemers-
beleid zijn troeven in de Antwerpse, groene gordel

Regio Burgemeesters - Brasschaat - Schoten - Schilde

Schitterende natuurparken op korte afstand van de stad, handelscentra waarin beleving centraal staat, investeringen in lokale werkgelegenheid en samenwerkingen over de grenzen heen. De Antwerpse gemeenten Schoten, Brasschaat en Schilde hebben heel wat te bieden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ook belangrijke uitdagingen zoals mobiliteit pakken ze samen aan. Dat vertellen burgemeesters Maarten De Veuster (Schoten), Philip Cools (Brasschaat) en Dirk Bauwens (Schilde).

STERCK. Schoten, Brasschaat en Schilde hebben een sterk residentieel karakter. Toch is er ook een bruisende lokale economie. Hoe ziet het economisch landschap van jullie gemeenten eruit?

Maarten De Veuster: “De industrie heeft historisch gezien een belangrijke plek in Schoten. Dit is voor een groot deel te wijten aan de aanwezigheid van twee kanalen in onze gemeente. Het Kempisch Kanaal en het Albertkanaal hebben altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op binnen- en buitenlandse werkgevers uit verschillende sectoren. Zo vind je er bouwbedrijven en verdelers van bouwmaterialen maar ook internationale voedingsproducenten en grote retailers. Ook Total heeft al decennialang een vestiging aan het Albertkanaal. Daarnaast hebben we toch enkele omvangrijke kmo-zones en werken we aan een groot aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo komen er tientallen kmo-units bij op het bedrijventerrein Bosuil, zijn we bezig met de transformatie van de oude Struik Foods-site tot een kmo-gebied en de sanering van het oude gemeentelijke stort met hetzelfde doel. Tenslotte zijn er natuurlijk heel wat lokale handelaars in ons compacte handelscentrum. Ook daar hebben we grote plannen voor.”

Burgemeesters_Dirk_Bauwens_Schilde

Philip Cools: “In tegenstelling tot onze buurgemeente Schoten is er minder historische aanwezigheid van industrie in onze gemeente. Dat betekent echter niet dat we geen bloeiende lokale economie hebben. We hebben een prachtig bedrijvenpark op de site van de oude Coppenskazerne. Daar is, naast verschillende bedrijven uit diverse sectoren, ook de FOD Financiën gevestigd. Naar de toekomst toe is er in die zone nog ruimte voor uitbreiding. Andere grote werkgevers in onze gemeente zijn het AZ Klina en Defensie. Daarnaast zijn we in Brasschaat ook bijzonder trots op de vele lokale handelaars. Zij zijn met maar liefst 600, verspreid over de hele gemeente en uiteraard ook ons handelscentrum waar we volop in investeren.”

Dirk Bauwens: “Schilde is, meer dan Schoten en Brasschaat, een echte residentiële gemeente. We hebben een dichtbebouwde kern die onmiddellijk aansluit op woonparkgebied. Daardoor hebben we op ons grondgebied geen kmo-zones. Vandaag werken we echter wel aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op de site van Bimmo aan de Turnhoutsebaan. Daar willen we in de toekomst een kmo-zone realiseren.
Die site ligt in een voormalige ambachtszone en evolueerde door de jaren heen naar een retailgebied. Binnen afzienbare tijd zal daar dus ook plaats zijn voor kmo’s.

We zijn gekend om een bloeiende lokale handel en kwalitatieve speciaalzaken waarvoor mensen uit de naburige gemeenten graag een uitstap maken.

Schilde is echter vooral gekend om zijn lokale handel en speciaalzaken. In onze gemeente vind je hoogkwalitatieve detailhandelaars die je elders zelden vindt. Zo zijn er onder andere gespecialiseerde en exclusieve chocolatiers, slagerijen en kaasmakers waarvoor mensen uit de naburige gemeenten graag naar Schilde afzakken.”

Lokale werkgelegenheid en beleving

STERCK. Jullie haalden kort reeds een aantal van jullie huidige projecten rond lokale economie aan. Wat zijn tijdens deze legislatuur de belangrijkste speerpunten binnen dit beleidsdomein?

Bauwens: “We zetten op verschillende zaken in. De noodzakelijke realisatie van een bedrijvenpark is daar één van. Daarnaast willen we vooral beleving creëren in het handelscentrum. Ik ben ervan overtuigd dat dit iets is wat we delen met onze buurgemeenten. We willen onze handelskern en onze handelaars op de kaart zetten en ook een bovenlokale uitstraling geven. In een tijd waarin e-commerce populairder is dan ooit, is het van groot belang om winkelen aangenaam te maken en ervoor te zorgen dat het aangenaam vertoeven is in de handelskernen.

Om deze ambities vlot te realiseren, stelden we deze legislatuur ook een centrummanager aan. Deze persoon is de brug tussen het gemeentebestuur en de lokale handelaars en staat ons toe om de wensen en behoeften van onze handelaars van nabij te volgen en ze een plek te geven in onze plannen.”

Burgemeesters_Philip_Cools_Brasschaat

De Veuster: “Het bevorderen van lokale werkgelegenheid is onze belangrijkste ambitie. We hebben daarvoor de mogelijkheden. Er zijn kwalitatieve bedrijven in onze gemeente en veel hoogopgeleide mensen. We moeten daar doelbewust ruimte voor creëren. Zoals gezegd doen we dat onder andere door de ontwikkeling van kmo-terreinen. Even belangrijk is de centrumvernieuwing, waar we ondertussen al enkele jaren mee bezig zijn. We koppelden hier het grootste participatietraject uit de geschiedenis van onze gemeente aan.

Net zoals in Schilde staat beleving centraal in dit project. Dat is cruciaal voor de moderne ondernemer, met name in de kleinhandel. Met een winkelwandelkern brengen we mensen naar het centrum en kunnen we als overheid de economie aansporen door aantrekkelijk openbaar domein te creëren met ook faciliteiten voor diensten, cultuur en horeca.”

Cools: “Beleving in het centrum en lokale werkgelegenheid zijn de gemene delers van onze drie gemeenten. Ik treed mijn collega’s daarin bij. Ook in Brasschaat investeren we in openbare infrastructuur en het publieke domein om zo een combinatie van winkelen en ontspanning mogelijk te maken. Ruimtelijke ordening is een belangrijk instrument om funshoppen te stimuleren. Zo willen we onze lokale handelaars versterken en een tegengewicht bieden tegen het online winkelen. Ik wil daarnaast toch ook een initiatief voor lokale werkgelegenheid in de kijker zetten dat we samen met onze buren van Schoten, Schilde en ook Kapellen ontwikkelden. Eerder dit jaar lanceerden we immers de My Local Job-applicatie. Dit is een laagdrempelige tool die werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengt. Deze app is gratis voor al onze inwoners en heeft ondertussen al heel wat mensen aan een job geholpen.”

Onze grootste troef is de uitmuntende combinatie van wonen, werken en leven die wij kunnen bieden.

Wonen, leven, werken

STERCK. Beleving loopt als een rode draad door het economisch beleid van jullie gemeenten. Daar krijgt horeca een centrale plaats in en spelen ook bezoekers een belangrijke rol. Met welke troeven trekken jullie die bezoekers aan?

Cools: “De grootste troef van Brasschaat, en ik denk dat dat eveneens voor de andere gemeenten geldt, is de uitmuntende combinatie van wonen, werken en leven die wij kunnen bieden. We zijn de gemeente van de parken. Waar je ook bent heb je een prachtig park op wandelafstand. Ook daar zetten we in op die beleving met wandelingen, activiteiten en arrangementen waar onder andere onze lokale bieren een belangrijke rol in spelen. Daarvoor werken we onder meer samen met het Van der Valk hotel. Ook het militaire vliegveld, het oudste van Europa, is met zijn rijke geschiedenis een belangrijke toeristische troef.”
Bauwens: “Hetzelfde geldt voor Schilde. De parken, de kastelen, de vele fietspaden en het antitankkanaal; al deze zaken maken van onze gemeente niet alleen een uitstekende plek om te ondernemen maar ook om te vertoeven, ontspannen en genieten. We zien dan ook dat er concrete plannen opduiken voor luxueuze hotel- en ook wellness­infrastructuur in Schilde.”

De Veuster: “De verscheidenheid is wat onze drie gemeenten uniek maakt. Het groene karakter van Schoten in de nabijheid van een bruisende stad als Antwerpen is een troef die we op tafel moeten blijven leggen. We maken daarbij ook expliciet de link met onze lokale ondernemers. Dat doen we onder andere met een toeristische route, gekoppeld aan een uniek streekproduct ‘Den Burger van Schoten’. Deze hamburger is gemaakt door lokale bedrijven met lokale ingrediënten en verkrijgbaar in verschillende Schotense horecazaken. De toeristische route brengt je door onze prachtige gemeente, langs deze bedrijven.”

Burgemeesters_Maarten_De_Veuster_Schoten

Intensieve samenwerking

STERCK. Jullie hadden het eerder al over jullie samenwerking in het kader van de My Local Job-app. Op welke vlakken bestaan er tussen jullie gemeenten nog partnerschappen?

De Veuster: “Er is tussen onze gemeenten een intensieve samenwerking op verschillende vlakken. Naast lokale economie is huisvesting daar bijvoorbeeld één van. Maar ook onze groenzones zijn een gemeenschappelijk belang.”

Bauwens: “Rond dat laatste thema werken we inderdaad nauw samen en zijn er, in samenspraak met andere gemeenten en het Provinciebestuur, al heel wat stappen gezet. We streven ernaar om de groenzones van de zogenaamde ‘Groene 6’ – naast Schilde, Brasschaat en Schoten zijn dat ook Brecht, Kapellen en Zoersel – te behouden, te verbeteren en met elkaar te verbinden.”

Cools: “Werkgelegenheid, huisvesting en natuur zijn inderdaad beleidsdomeinen die je moeilijk binnen de gemeentegrenzen kan aanpakken. Mobiliteit past ook in dat rijtje. Samen met onze buren en verschillende andere Antwerpse gemeenten maken wij deel uit van de Vervoerregio. Daar pakken we de grote uitdagingen rond mobiliteit aan samen met andere stakeholders zoals drukkingsgroepen en vervoersmaatschappijen.”

Gemeenten moeten doelbewust ruimte creëren voor lokale werkgelegenheid.

Mobiliteit, mobiliteit, mobiliteit!

STERCK. Dit zijn erg mooie initiatieven. Zijn er ook dingen die jullie ’s nachts wakker houden?

De Veuster: “Mobiliteit, mobiliteit, mobiliteit! Met de aanleg van de Oosterweelverbinding komt de grootste werf van Europa onze richting uit. Dit zal de komende tien jaar ongetwijfeld de grootste uitdaging zijn voor onze gemeenten.”

Cools: “Dat klopt. Op gemeentelijk vlak werken wij al langer bijzonder hard om ervoor te zorgen dat alle onderliggende infrastructuurwerken en andere interventies klaar zijn om die grote operatie mogelijk te maken. Denk hierbij onder meer aan initiatieven om de ‘modal shift’ te stimuleren en zo de verkeerscongestie in onze gemeente zoveel mogelijk te minimaliseren.”
Bauwens: “Dat houdt mij, en samen met mij, vele andere beleidsmakers, wakker inderdaad. Oosterweel zal onmiskenbaar een grote verkeersproblematiek teweeg brengen in Brasschaat. Het verkeer vanuit Noorden richting de E19 en E313 zal ongetwijfeld zijn weg zoeken en dus in onze gemeente belanden.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels