Laat ons praten over innovatie
Anneleen Wydooghe Vandelanotte

Laat ons praten over innovatie

Praktijck - Vandelanotte

Bij elke toekomstgerichte onderneming vormt innovatie een essentieel onderdeel van de bedrijfsstrategie. Wanneer ondernemingen geconfronteerd worden met de vraag of zij aan innovatie doen, wordt die nog te vaak ontkennend beantwoord. Onze ondernemingen ‘doen voort’. Net dat ‘voortdoen’ vormt echter de essentie van innovatie. 

Uw idee, uw ‘voortdoen’ is essentieel voor uw vooruitgang. De weg om van idee tot ontwikkeling te komen, is er echter één vol uitdagingen, niet in het minst financieel. Om hieraan tegemoet te komen, voorziet de overheid tal van tegemoetkomingen en incentives.

Een idee hebben is mooi, maar is het idee wel haalbaar? Om dit verder te onderzoeken, kunt u beroep doen op een O&O-haalbaarheidsstudie. Die studie moet u betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatie.

Bent u overtuigd van de haalbaarheid van uw idee maar moet u toch nog heel wat kennis opdoen vooraleer de echte ontwikkeling te kunnen aanvangen, dan kunt u een onderzoeksproject aanvragen. Moet uw idee alleen nog van theoretisch concept naar realiteit omgezet worden, dan kan er beroep gedaan worden op een ontwikkelingsproject.

Ook op niveau van medewerkers zijn er tal van maatregelen voorzien. Denk maar aan de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Voor medewerkers die innovatief meedenken, is er de mogelijk om onder een aantal voorwaarden een bonus toe te kennen, vrij van belastingen en sociale zekerheid.

Tot slot vergt investeren in innovatie ook middelen. Om hieraan tegemoet te komen, voorziet de overheid in een investeringsaftrek voor investeringen in O&O en een verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen in O&O. 

Een adequate juridische bescherming van uw idee is essentieel. Sta dan ook even stil bij de bescherming van uw ideeën. Zij het op vlak van intellectuele eigendom en geheimhoudingsclausules alsook op het bekomen van de nodige patenten en octrooien.

Heeft u de nodige patenten en octrooien bekomen of heeft u een innovatieve IT-toepassing ontwikkeld? Dan kunt u uw return optimaliseren via de toepassing van de innovatieaftrek.

Kortom: terwijl u dagdagelijks idee per idee onze toekomst vormgeeft of gewoon ‘voortdoet’, staat er een arsenaal aan incentives klaar om elke stap van de weg net dat beetje haalbaarder te maken. Het enige dat u hiervoor nodig heeft, is een klein momentje bewust stil te staan alvorens met de volle Vlaamse goesting voort
te doen.

Vandelanotte
vandelanotte.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels