Toekomstgerichte fietsmobiliteit
Johan De Mulder B2Bike

Toekomstgerichte fietsmobiliteit

Regio - B2Bike

“Op dit moment zijn er ongeveer 150.000 bedrijfsfietsen in België en vier keer zoveel bedrijfswagens. Dat is niet per se logisch. De tijdsgeest is klaar om die verhouding stap voor stap om te keren.” Johan De Mulder, oprichter en mede-zaakvoerder van B2Bike is duidelijk: er zit veel potentieel in de markt van leasefietsen. B2Bike kan de afgelopen jaren dan ook mooie groeicijfers voorleggen.

Het verhaal van B2Bike begint in 2012. Johan De Mulder werkte toen bij een importeur en distributeur van wagens als expert in lichte elektrische mobiliteit. Uiteindelijk zette hij de stap om zelf te ondernemen. “Tijdens mijn vorige job groeide mijn interesse voor fietsleasing. Ik stelde vast dat de manier waarop we met bedrijfswagens en bedrijfsfietsen omgingen niet aangepast was aan de noden van de tijd,” legt Johan De Mulder uit. “Terwijl een bedrijfswagen toen een echt object of desire was en er veel minder enthousiast gekeken werd naar een de fiets als vervoermiddel. De weinige fietsplannen die er waren, waren niet erg succesvol. Toch konden we toen al zien dat de mobiliteit en het bewustzijn daarrond veranderde.” 

De manier waarop we met bedrijfswagens en -fietsen omgaan is niet langer aangepast aan de noden van de tijd.

“In 2012 begon ik werkgevers te overtuigen van de voordelen van fietsleasing. In die periode was ik één van de weinigen die daarmee de baan op ging. Je kan je voorstellen dat men daar toen niet altijd even warm van werd. Tijdens de lange dagen van cold sales werkte ik samen met mijn medevennoten, die eigenaars zijn van enkele fietsenwinkels, aan een rendabel businessmodel. Hoewel dat een erg pittige periode was, voelde ik toen al aan dat het verhaal écht klopte en dat het een kwestie van tijd zou zijn voor B2Bike écht tractie zou krijgen.”

Van kleine successen tot exponentiële groei 

STERCK. B2Bike kan al enkele jaren een mooi groeicijfer voorleggen. Welke samenwerkingen en factoren zijn bepalend geweest voor deze groei? 

Johan De Mulder: “Die tractie kwam er geleidelijk aan. In 2014 draaide B2Bike nog een omzet van 172.000 euro. In 2015 nam ik een eerste werknemer aan. Vanaf 2018 ging het plots veel sneller. Het transformatieproces vergde natuurlijk tijd. Maar we boekten al van in het begin successen. Zo realiseerden we in 2013 een mooi project met de roofingfabrikant De Boer in Schoten. Daar engageerde de helft van het personeel zich om te fietsen. We installeerden er ook een mooie, verticale fietsenstalling aan de ingang. Dit project zorgde er bovendien ook voor dat de medewerkers gezonder begonnen eten én dat er een fietsclub ontstond.” 

“De echte doorbraak kwam er 2016 met Atlas Copco. Zij introduceerden een plan waarmee ze 600 medewerkers op de fiets kregen en de file op hun parking drastisch reduceerden. Dit project kreeg ook de nodige media-aandacht en mocht een mobility award ontvangen van toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts. Twee jaar later begon een exponentiële groeifase. Dat kwam mede door de samenwerking met BASF. Dat zette heel wat in beweging in en rond de Antwerpse haven. Tussen 2018 en 2021 steeg onze omzet van 12 miljoen euro naar 30,6 miljoen euro.” 

B2Bike_Johan_De_Mulder

De tijd is rijp

STERCK. Jullie oplossingen komen op het juiste moment?

De Mulder: “Onze groei is mede het gevolg van een veranderende tijdsgeest. En hoewel corona een onmiskenbare impact had op het fietsgebruik, heeft dit geen grote invloed gehad op de business van B2Bike. Voor ons was de impact van corona vooral organisatorisch. Natuurlijk zien we ook verschuivingen. Zo heeft de sportfiets aan relatief belang gewonnen. Maar wij zaten, en zitten nog steeds, in een groeicurve. En we zien dat deze positieve ontwikkelingen de impact van de pandemie, de maatregelen en de lockdowns ver overstijgen. Waar enkele jaren geleden een groot deel van de bedrijfsleiders en werknemers nog sceptisch waren of in het beste geval afwachtend, ligt dat nu helemaal anders. Vroeger leek Antwerpen vanuit Berchem ook ver om te fietsen. Vandaag nemen steeds meer mensen de fiets voor die afstand. Met een e-bike zijn de mogelijkheden nog uitgebreider. De tijdsgeest is dus helemaal klaar voor de fiets en de oplossingen die B2Bike aanbiedt op vlak van fietsmobiliteit.”

Holistische oplossingen

STERCK. B2bike zet zich niet in de markt als een louter leasefirma, maar als een aanbieder van holistische oplossingen voor fietsmobiliteit. Wat betekent dat concreet? 

De Mulder: “Onze oplossingen zijn holistisch omdat ze veel verder gaan dan alleen leaseformules. Een brede aanpak met aandacht voor maatwerkoplossingen, bewustzijn, infrastructuur, enzovoort staan centraal bij B2Bike. Vandaag is het belangrijk om zij die nog niet fietsen te overtuigen van de meerwaarde ervan. Dat doe je niet zozeer via een leaseformule. Integendeel, dat doe je onder andere door een goede omkadering te geven op vlak van infrastructuur. Daarom kijken we ook naar fietsenstallingen en dergelijke. Mensen gaan immers sneller de stap zetten om de fiets te gebruiken als ze ook weten dat ze die veilig kunnen parkeren en eventueel ook kunnen opladen.” 

Tussen 2018 en 2021 steeg onze omzet van 12 miljoen euro naar 30,6 miljoen euro.

“Daarnaast moeten we ook begrijpen dat mobiliteits- en beleidswijzigingen vaak ingrijpende veranderingen met zich meebrengen voor werknemers. Daarom doen we al het nodige om binnen het bedrijf te kijken wat nodig is om een project goed te laten landen. We zetten dus in op communicatie, informatie en advisering. Zo komen we bij bedrijven langs met een heuse mobiele showroom zodat we met het personeel in gesprek kunnen gaan en zij onze fietsen kunnen testen. Bovendien tekenen we ook de ideale fietsroutes uit voor medewerkers. Zo’n mobiscan doen we in samenwerking met de mobiliteitspunten van de provinciale overheden. Ook dat helpt om mensen te overtuigen dat de afstand tussen hun woning en hun werk perfect fietsbaar is. We ontwerpen en leveren dus fietsplannen zonder expliciete focus op fiets­leasing. Dit is slechts een service in een breder geheel. Toch streven we ook daar naar de beste oplossing voor al onze partners en hun medewerkers.” 

Complete leasingformules

STERCK. Laten we toch even stilstaan bij die leaseservice. Hoe gaat dat concreet in zijn werk bij B2Bike?  

De Mulder: “Onze leasing verloopt via een volledig geautomatiseerd platform. Zo krijgt de werknemer in de fietsenwinkel meteen een simulatie van de leaseprijs en de bruto loonruil op basis van de fietskeuze en verschillende specifieke parameters eigen aan de werkgever. Na akkoord van de werknemer stuurt de fietsenwinkel de juiste offerte door zodat de werkgever die online kan goedkeuren. Een gepersonaliseerd dashboard geeft onze klanten inzichten in hun fietsplan.” 

B2Bike_Johan_De_Mulder

“Wij bieden het hele gamma aan fietsen aan in onze leaseformules. Dat gaat van de nieuwste e-bikes en speed pedelecs tot aero racefietsen en alles daartussen. We werken alleen met kwalitatieve merken en fietsen die straatlegaal zijn. Werknemers kunnen hun fiets bestellen in één van de 380 winkels in ons netwerk. Daar kunnen ze ook terecht voor het onderhoud.” 

Een competitieve markt

STERCK. Fietsmobiliteit wordt almaar belangrijker. Zo treden er ook steeds meer spelers toe tot de markt van fietsleasing. Hoe gaan jullie om met die uitdaging? 

De Mulder: “Ik zie zowel mogelijkheden als uitdagingen voor B2Bike. Ik voorspel dat de markt van de bedrijfsfietsen de komende jaren zal blijven groeien. Het aantal bedrijfswagens in ons land is dalende, mede door de wetgeving hieromtrent. De bedrijfsfietsen winnen aan populariteit en ik voorzie dat de overheid het fiscaal voordeel of het systeem van loonruil nog geruime tijd in stand zal houden. De fiscale impact ervan is immers erg klein. Vergeleken met de tankkaarten ligt die 20 keer lager, bijvoorbeeld.” 

“Met B2Bike blijven we onze groeicurve voortzetten, in de eerste plaats door ons geografisch bereik te vergroten. Maar ik denk dat we ons marktaandeel wel zullen zien dalen nu er steeds meer spelers toetreden in een meer mature markt. Toen ik samen met mijn vennoten in 2012 aan deze onderneming begon, deden we dat vanuit een sterke bevlogenheid. In die periode was dat voldoende. Nu is de concurrentie op onze markt harder geworden. Deze ontwikkelingen maken dat de uitdagingen waar B2Bike voor staat groot blijven.” 

We ontwerpen en leveren fietsplannen zonder expliciete focus op fietsleasing.

“Maar waar we er een tiental jaar geleden helemaal alleen voor stonden, maken we vandaag deel uit van een internationale bedrijfsstructuur die ons ons toegang biedt tot de juiste tools om deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden. Zo willen we jaarlijks een gezonde groei van ongeveer 10% blijven realiseren. In een bijzonder competitieve, sterk groeiende markt is dit een ambitieuze maar ook realistische doelstelling.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels