Vastgoed-<br>financiering via uw pensioen-<br>verzekering?
Paul Fornoville Life Plan

Vastgoed-
financiering via uw pensioen-
verzekering?

Vraag & Antwoord - Peeters - Life Plan

Sinds jaar en dag kan u een voorschot aanvragen op uw pensioenverzekering. Dit voorschot kan dienen voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed, gelegen in de Europese Unie, dat toebehoort aan uzelf als privépersoon en dat belastbare inkomsten opbrengt.

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kan u een voorschot opnemen tot ongeveer 60% à 65% van de reserve die u heeft opgebouwd in uw pensioencontract. Naar mate de einddatum nadert, kan het percentage oplopen.

In het verleden moest men op het opgevraagde gedeelte een rente betalen. Afhankelijk van de maatschappij werd er een toeslag berekend op de basisrentevoet van ongeveer 1%.

Maar er bestaat ook een intrest-kapitaliserend voorschot. Hier betaalt de ontlener geen jaarlijkse intrest, maar wordt de intrest jaarlijks bij het voorschot gevoegd. Bij de uitkering wordt de gecumuleerde rente, samen met het voorschot, verrekend met de totale eindwaarde van uw polis.

De meeste maatschappijen hanteren hier verschillende formules, maar over het algemeen gaat het over 1% bovenop de basisrentevoet en winstdeelname.

Geniet uw contract van een basisrentevoet van 0,50% en een winstdeelname van 1,00%, dan zal de rente 2,5% (0,50%+1,00%+1%) bedragen.

Bij een intrestloos voorschot geeft de verzekeraar geen rente, en moet u er zelf geen betalen. U betaalt enkel jaarlijks een forfait die kan oplopen tot 1% van het voorschot. Sommige verzekeraars boeken deze kost mee op uw pensioenfiche. Op die manier is er geen cash-out.

Welke pensioenpolissen komen in aanmerking?

Het gaat over de groepsverzekering, de individuele pensioentoezegging, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de pensioentoezegging voor zelfstandigen zonder vennootschap (POZ).

Combinatie met hypothecaire lening

Het kan interessant zijn om beide formules te combineren. Zo voorziet u eigen middelen, die ervoor zorgen dat u minder moet lenen bij uw financiële instelling (bank of verzekeraar). Hierdoor krijgt u vermoedelijk een lagere leenquotiteit, waardoor u een betere rentevoet kan onderhandelen. Intresten betaald in het kader van een voorschot zijn ook aftrekbaar als onroerende intresten van de onroerende inkomsten. 

De beste keuze?

U ziet het, tal van mogelijkheden zijn vandaag voorhanden. Toch zijn wij overtuigd dat een constructie als deze enkel kan na een grondige analyse van uw dossier. Het vergt dan ook enig maatwerk om tot het meest fiscaal geoptimaliseerde systeem te komen.

Deze expertise werd aangeboden door  Life Plan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels