Geheime commissielonen en liquidatiereserve
Accounting Team

Geheime commissielonen en liquidatiereserve

Vraag & Antwoord: Accounting Team

De programmawet van 29 december 2014 – Michel I bevat een aantal belangrijke nieuwe bepalingen. We lichten er twee toe. 

Afzonderlijke aanslag geheime commissielonen 

De afzonderlijke aanslag geheime commissielonen, met name voor niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard, financiële voordelen en verdoken meerwinsten, had tot hiertoe een bestraffend karakter. Dit wijzigt drastisch. Het tarief van 300% is verminderd naar 100%. Het bestraffend karakter wordt dus louter een vergoedend karakter.

Belangrijk is dat deze nieuwe regeling ook van toepassing is op alle geschillen die nog niet definitief zijn afgesloten. De aanslag zal bovendien slechts 50% bedragen wanneer kan worden aangetoond dat de verkrijger van de niet-verantwoorde kosten, voordelen van alle aard of financiële voordelen een rechtspersoon is. Of als de verdoken meerwinsten opnieuw in de boekhouding zijn opgenomen, in een later boekjaar dan in het jaar dat de meerwinsten werden verwezenlijkt.

Invoering van de liquidatiereserve 

Naar analogie met de regeling die de regering Di Rupo heeft ingevoerd, met name de fiscale afrekening van oude reserves ad 10%, de zogenoemde ‘vastklik’ van reserves, heeft ook Michel I een dergelijke regeling uitgewerkt. Die maatregel heeft nu een permanent karakter gekregen, evenwel zonder dat u telkens naar de notaris moet om het kapitaal van de vennootschap te verhogen.

KMO’s (niet voor grote ondernemingen) kunnen (dus niet verplicht) geheel of gedeeltelijk hun boekhoudkundige winst, na belasting, en mits betaling van 10% belasting, die winst fiscaal gunstig reserveren. De reserves moeten dan onbeschikbaar gemaakt worden. Ze mogen dus niet worden uitgekeerd.

Doe je toch een uitkering, dan ontstaat opnieuw een belastingafrekening van bijkomend 15% of 5%, als je respectievelijk binnen 5 jaar of later dan 5 jaar de uitkering doet. Wacht je met uitkering tot de vereffening van je vennootschap, is er geen bijkomende belasting verschuldigd.

Geert Dilles

Geert Dilles is vennoot bij
Accounting Team.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels