Wereldstad op zakformaat
Bart De Wever

Wereldstad op zakformaat

Regio Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad en de economische motor van Vlaanderen. De industrie, met de Antwerpse chemiecluster voorop, is een sterke pijler. Tegelijkertijd is de dienstensector erg performant en divers. Met een stragische ligging in Europa op het snijpunt van belangrijke verkeers- en handelsstromen heeft de stad unieke troeven. Burgemeester Bart De Wever wil met een nieuwe visie het ondernemerschap in zijn stad een flinke boost geven.

STERCK. Wat zijn voor u de sleutelelementen in de Antwerpse economie?

Bart De Wever: “Naast de klassieke pijlers van onze stadseconomie – de haven, de petrochemie, de diamant, de mode – is er nu een nieuwe sleutelsector bijgekomen: die van de jonge starters in de IT en de reclamesector. Jonge ondernemers zoals bijvoorbeeld Jorik Rombouts, die al tijdens z’n studie z’n eigen bedrijfje Rombit begon en nu een paar tientallen mensen tewerkstelt, moeten we niet alleen koesteren maar ook volop ondersteunen. Op een toplocatie in het stadscentrum bouwen we nu aan StartUpVillage, een echte broeikas voor succesverhalen. Daar krijgen beloftevolle jonge starters niet alleen kantoorruimte, maar ook professioneel advies én toegang tot venture capital. Antwerpen is een ideale omgeving voor zo’n bedrijfjes: die willen niet ergens langs de A12 werken, maar in een stad waar creativiteit gedijt.”

Wie opkomt voor mensen die werken, moet ook opkomen voor bedrijven en ondernemers

STERCK. Wat zijn de speerpunten op het vlak van economisch beleid, handel en middenstand voor deze legislatuur?

De Wever: “Dit stadsbestuur is een ‘business-friendly government’, en daarmee maken we een omslag ten opzichte van het vorige bestuur. We zijn een partner voor ondernemers, en geen tegenstander. Zo hebben we onlangs de belasting op bouwen en verbouwen hervormd en degressiever gemaakt, zodat bedrijven die willen uitbreiden of hun infrastructuur willen vernieuwen, niet langer een enorme pestbelasting op hun dak krijgen. Een belastingverlaging voor bedrijven? Jazeker, en daar is wat mij betreft niks mis mee. Want die bedrijven geven mensen werk, en gezinnen zekerheid. Wie opkomt voor mensen die werken, moet ook opkomen voor bedrijven en ondernemers. Want samen zorgen ze voor welvaart en houden ze onze – terecht beroemde – sociale zekerheid in stand.”

Tweeverdieners en 174 nationaliteiten

STERCK. Wat zijn de grootste uitdagingen?

De Wever: “De grootste uitdaging is het stoppen van de verarming van de stadsbevolking. Tien jaar geleden was de gemiddelde Antwerpenaar nog rijker dan de gemiddelde Vlaming, tegenwoordig is dat omgekeerd. Deze trend is nefast voor de financiële gezondheid én de maatschappelijke samenhang van Antwerpen. De oorzaak is niet ver te zoeken: nog steeds verlaten jonge tweeverdieners te gemakkelijk onze stad wanneer ze kinderen krijgen. Ze verhuizen dan naar de rand maar komen wel nog met de auto naar het werk in de stad, met alle gevolgen vandien. Ons beleid is erop gericht om die tweeverdieners in Antwerpen te houden, door hen een veilige leefomgeving, oplossingen voor hun mobiliteitsproblemen, kwalitatieve en betaalbare woningen, meer kinderopvang en onderwijscapaciteit aan te bieden.

STERCK. Wat zijn de grootste troeven die Antwerpen heeft?

De Wever: “Heb je een half uurtje? In alle ernst: Antwerpen is wereldwijd zowat de enige ‘pocket-sized metropolis’, de enige wereldstad in zakformaat. We hebben hier een wereldhaven, die tegelijk een warme thuishaven is voor 174 nationaliteiten. We zijn het economische hart van onze regio, maar tegelijk is het in Antwerpen gewoon goed leven, zonder de anonimiteit die veel echte miljoenensteden kenmerkt.” 

“Onze nieuwe internationale marketingcampagne bouwt daar met de baseline “Antwerpen Atypisch” op voort. We profileren ons niet met grote getallen, maar wel met wat ons uniek maakt: we zijn een stad aan de stroom, een innovatieve kennisstad, een thuishaven voor creatievelingen, en een metropool op mensenmaat. En vooral: het DNA van de Antwerpenaar, die zelden tevreden is maar altijd ruimte ziet voor ander en beter, zorgt overal in de stad voor dingen die net even anders zijn dan in vergelijkbare steden.”

STERCK. De Antwerpse haven blijft het zeer goed doen. Wat is belangrijk in de verdere ontwikkeling?

De Wever: “Al decennialang investeren grote wereldspelers in onze haven, maar we mogen dat niet vanzelfsprekend gaan vinden. Daarom ben ik in mijn eerste jaar als burgemeester naar Ludwigshafen getrokken, de thuishaven van BASF, om de banden met de eerste investeerder ooit in onze haven nauwer aan te halen. Daarom ben ik ook zo blij dat Total onlangs nog een investering van 1 miljard euro in Antwerpen heeft gedaan, een duidelijk teken van hun geloof in onze concurrentiepositie in de petrochemie. Dat vind ik echt niet evident, zeker niet als je weet dat die aankondiging eerst moest worden uitgesteld omwille van een verlammende vakbondsactie in diezelfde haven.” 

Regio Antwerpen

“Het is belangrijk dat we als stedelijke, Vlaamse en federale overheden de randvoorwaarden creëren waarmee we grote investeerders naar onze regio en onze stad lokken: realistische loonkosten, een fiscaliteit die concurrentieel is met onze buurlanden, en vooral stabiliteit.”

Mobiliteit

STERCK. De mobiliteitsproblematiek rond Antwerpen blijft groot en heeft weerslag op de economische groei. In hoeverre mogen we concrete vooruitgang verwachten?

De Wever: “Elke dag dat we niets doen tegen de verstikkende files rond Antwerpen, kost ons dat één miljoen aan maatschappelijke en economische schade. Daarom ben ik blij dat deze Vlaamse regering in het dossier van de Antwerpse ring in sneltempo problemen oplost: na jaren stilstand is een procedureslag met Noriant afgewend, kwam er een oplossing voor de financiering, en een startdatum voor de eerste werken op Linkeroever, in 2017.” 

We profileren ons niet met grote getallen, maar wel met wat ons uniek maakt

“Bovendien zetten we – zoals beloofd – de 350 miljoen uit de Antwerpse stadskas nu in voor maatregelen die de leefbaarheid in Antwerpen ten goede komen. En we zorgen dat de Antwerpse ring overkapt wordt waar mogelijk. Zo verzoenen we de maatschappelijke tegenstellingen die rond dit dossier zijn gegroeid, en dat is de snelste weg naar wat we allemaal willen: een structurele oplossing voor de vervuilende en welvaartsvernietigende files. Ik hoop dat zo veel mogelijk mensen zich achter deze oplossing scharen en we geen vertraging oplopen door nodeloze procedures.”.

Antwerpen in cijfers


  • 3.787 nieuwe bedrijven opgericht in 2014

  • 190,8 miljoen ton goederen geladen en gelost

  • 27.704 zelfstandigen in de stad

  • 17.000 creatieve ondernemers

  • 87 arbeidsplaatsen per 100 inwoners

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels