Klimaatneutraal bouwen  in de praktijk
Dirk Roukaerts

Klimaatneutraal bouwen in de praktijk

Praktijck - Lambrechts

Lambrechts heeft als pionier in hernieuwbare energie een voorbeeldfunctie. Het paste de meest recente inzichten en technieken om klimaatneutraal te bouwen toe in haar eigen eerste CO2-neutrale filiaal, dat afgelopen jaar haar deuren opende. De realisatie van het gebouw geeft een beeld van wat er ook voor uw kantoorgebouw, magazijn, winkelfiliaal of bedrijfspand mogelijk is. 

Klimaatneutraal bouwen houdt in dat er geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor het verwarmen en koelen van het gebouw. De volledige energiebehoefte zal dus opgewekt worden met behulp van eigen middelen. Het betekent enerzijds dat u goed isoleert en anderzijds dat u warmte recupereert en hergebruikt. 

“Met de bouw van onze nieuwe vestiging konden we laten zien wat energiezuinig bouwen betekent. De installaties in de nieuwe vestiging zijn opzettelijk zichtbaar gelaten”, legt Dirk Roukaerts uit. Hij is productmanager warmte bij Lambrechts en tevens ook projectleider bij de bouw van dit filiaal. “Het hart van het filiaal, de verwarmingsinstallatie, staat achter glas.”

Energiestudie

“In samenwerking met een studiebureau voerden we een dynamische thermische energiestudie uit. Van alle maatregelen werd op dynamische wijze de performantie op comfortvlak gesimuleerd en bekeken welke technieken nodig zijn om tot een CO2-neutraal gebouw te komen. Dankzij dergelijke simulatie kan men onderbouwde beslissingen nemen voor het gebouw er effectief staat alsook tijdens de gebruiksfase. De temperaturen en comfortaspecten werden ook berekend aan de hand van reële klimaatgegevens. Uit de energiestudie bleek dat we voldoende hadden aan vier warmtepompen die elk 10 KW vermogen leveren.”

Constante temperatuur

De vier warmtepompen staan zichtbaar naast het gebouw: ze onttrekken warmte uit de omgevingslucht en brengen die naar de gevraagde temperatuur. Via een vloerverwarmingsnet wordt dan het volledige magazijn constant op een temperatuur van 18 graden Celsius gehouden. Om de luchtkwaliteit in het magazijn te garanderen ververst een ventilatietoestel constant de lucht en recupereert daarbij de warmte. In een latere fase worden nog PV-panelen op het dak geplaatst, zodat het filiaal zijn eigen stroom kan opwekken. Op dat moment zal het filiaal 100% CO2-neutraal zijn. Een regenwaterrecuperatiesysteem maakt het ecologische plaatje compleet.

Met dit gebouw wordt de bedrijfskennis op een andere manier aan de buitenwereld getoond, maar het biedt ook een meerwaarde als demonstratieruimte om bijvoorbeeld opleidingen te geven. Bovendien heeft het de kennis van de eigen medewerkers op vlak van ecologisch verbouwen en hernieuwbare energie verruimd. Ecologisch (ver)bouwen is dus zeker een haalbare kaart, mits je uiteraard wordt bijgestaan door de nodige specialisten.

De cijfers op een rijtje


  • oppervlakte van 1.260 m²

  • 4 lucht/waterwarmtepompen

  • K-peil = 37

  • debiet van 2.600 m² luchtverversing per uur

  • 8 km vloerverwarming

Deze expertise werd aangeboden door / Lambrechts 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels