Geef ons rust en stabiliteit
Eddy Van Camp

Geef ons rust en stabiliteit

Polemieck

Heren excellenties, wie zei ook weer ‘de enige schrik die we mogen hebben, is de schrik om altijd schrik te hebben?’ Het was geen Vlaamse ondernemer of zelfstandige, maar het had gekund. 

Dezer dagen merk ik vanuit mijn praktijk immers veel ongerustheid, onzekerheid, schrik zelfs. Alles wordt in twijfel getrokken, alle (verworven) zekerheden staan op de helling. Er is de onzekerheid rond de pensioenregelingen en het brugpensioen, er is de onzekerheid rond projecten als Uplace waar dezelfde bevindingen en verslagen worden gebruikt om tegengestelde posities te verdedigen, er is de internationale onzekerheid van een mogelijke Grexit, er is de twijfel die onze toppolitici voeden wanneer ze bijna wekelijks over de straat rollen of de onzekerheid wanneer het over het vergunningen- en handhavingsbeleid gaat. Zelfs in de gerustheid wordt, de ongerustheid gepredikt. Denk maar aan de para-rel in Antwerpen. Alsof we ons bedreigd zouden voelen omdat onze eigen jongens, onze zonen, onze broers, postvatten aan de winkels op de Meir?

Burgers in het algemeen en ondernemers en zelfstandigen in het bijzonder hebben nood aan rechtszekerheid, stabiliteit en vooral een langetermijnbeleid. We hebben nood aan een regering die regeert en die vertrouwen uitstraalt. Enkel in zo’n klimaat zullen onze ondernemers risico’s durven nemen, mensen willen aanwerven, zware investeringen willen aangaan en over onze grenzen heen durven kijken. Ondernemen is immers op zich al risico genoeg.

Met 45 jaar ervaring op de teller pleit ik, samen met heel wat confraters en beroepsinstanties, voor een efficiënte overheid, die tevens voor een fiscale en parafiscale stabiliteit zorgt, waar zowel de zelfstandigen, de KMO’s als de vele internationale spelers die in onze regio’s actief zijn, extra gevoelig voor zijn.

Gebeurt dat niet, dan zal de Vlaming straks nog meer terugplooien op zijn eigen ‘erf’ en nog meer verweten worden dat hij schrik heeft van het onbekende of de vreemdeling. In sommige hoeken zal hem dan zelfs verweten worden dat hij toch xenofobe trekjes heeft. Onzin, Vlaanderen kleurt immers al eeuwenlang Europees of mondiaal. Maar hoe groter de wereld wordt en hoe meer schrik men ons aanpraat, hoe groter de kans is dat we terugplooien onder onze eigen kerktoren.

Doodzonde. Een ondernemer moet vandaag immers net innovatief kunnen zijn en ‘out of the box’ denken. Met een open vizier. Dankzij internet, cloud computing, digital marketing en social media ligt de hele wereld binnen zijn of haar bereik. Vlaanderen kan en wil de wereld veroveren, maar …

Heren excellenties, geef ons de rust en stabiliteit die we hiervoor nodig hebben. Voor de rest zullen de ondernemers zelf wel zorgen: hun naam zegt het zelf.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels