De toekomst is BIM
Gert Janssen

De toekomst is BIM

Praktijck - Mathieu Gijbels

Building Information Modeling of Bouw Informatie Modellering staat voor een concept waarbij alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. 

Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is daardoor continu beschikbaar en actueel. 

“In de automotive en aerospace-industrie worden vergelijkbare methodieken al langer succesvol toegepast. Maar nu verovert BIM ook in sneltempo de bouwsector”, legt Gert Janssen, directeur engineering en ontwikkeling bij Mathieu Gijbels bedrijfs- en kantoorbouw uit. Het is ook voor buitenstaanders zinvol om de essentie hiervan te begrijpen." 

"In het begin gebruikten we BIM als een virtueel model om bijvoorbeeld na te gaan of er geen ventilatiekanaal moet komen waar eigenlijk een balk zit. Dat is een typisch probleem dat je achteraf op de werf tegenkomt. Maar intussen bouwen we met het 3D-computermodel al het hele gebouw op uit intelligente objecten. Met die informatie kan je veel doen, van kostprijs- en energieberekeningen tot stabiliteitscontrole en het beheer van service en onderhoud achteraf.” 

Andere aanpak

BIM ondersteunt de samenwerkingsmethodiek van bouwteams heel goed. Architecten, ingenieurs, aannemers, ... ze brengen elk vanuit hun discipline de informatie bij elkaar tot één groot afgestemd model. Daardoor komt ieders kennis en ervaring optimaal tot uiting.

Gert Janssen: “Op het einde van een bouwtraject zijn de keuzemogelijkheden vaak beperkt en de kosten om iets te veranderen veel groter. Nu heb je alle kennis van in het begin en kan je tijdig de nodige wijzigingen aanbrengen.”

Ook de bouwheer heeft er alle voordeel bij. “De aannemer is van in het begin betrokken, je hebt meer zekerheid over prijs en planning, iedereen weet wat hij moet doen. De verborgen kosten komen meteen aan de oppervlakte. BIM is eigenlijk een evolutie naar conflictvrij en foutloos bouwen. Het gebouw is al eens virtueel gebouwd voor je begint. Bovendien heb je op het einde van het bouwtraject een model dat je kan gebruiken om service en onderhoud te doen. 

BIM in de praktijk?

“In sommige landen is BIM al verplicht bij grote projecten. In België is dat nog niet het geval, maar schrijven de overheid en semi-overheidsinstellingen het meer en meer voor. Vanwege de grote voordelen zoeken grote architectenbureau’s en aannemers steeds meer hun toevlucht tot BIM. Het is een kwestie van tijd voor ook de rest van de markt volgt. Als opdrachtgever is het goed om hier rekening mee te houden bij de keuze van partners. Er wordt al jaren gesproken om goedkoper te bouwen en de foutmarge naar beneden te halen. BIM brengt die droom dichterbij.”.

Deze expertise werd aangeboden door / Mathieu Gijbels 

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels