Russische Veldheer
John Dejaeger

Russische Veldheer

Over de grenzen

Hij vloog tot voor kort elke maand naar Moskou. De laatste tijd nog om de twee à drie maanden. John Dejaeger, de gedelegeerd bestuurder van Lamifil, stuurt in Uglich mee een joint venture aan, die opgezet werd met het Russische SimRoss. Lamifil uit Hemiksem is een gerenommeerde producent van hoogwaardige kabels en gelegeerde draden die gebruikt worden voor elektrische en mechanische toepassingen. Het gaat zowel om aluminium geleiders voor stroomkabels, geleiders voor distributie van elektriciteit, om kopergeleiders voor de spoorwegen, als om aluminium en koperproducten voor onder andere de autoindustrie en de luchtvaart.  

Het waren aanvankelijk heel hectische maanden. John Dejaeger trad in 2011 aan als gedelegeerd bestuurder van Lamifil en kreeg er meteen ook de verantwoordelijkheid bij voor SimRoss-Lamifil. Uglich ligt op zo’n 250 kilometer van Moskou, een kleine stad aan de Wolga. Een mooie stad overigens, met 12 schitterende orthodoxe kathedralen. “Ik vloog in het begin effectief elke maand naar Moskou om er ter plaatse met de mensen van onze joint venture de investeringsplannen verder uit te werken. Het ging uiteindelijk om een project van zo’n 15 miljoen euro en daar kwam nogal wat technisch en administratief overleg bij kijken”, zegt John Dejaeger.

In Rusland is er een enorme nood aan moderne infrastructuur.

Ondertussen staat de productieinstallatie helemaal overeind: een hal ter grootte van een heus voetbalveld met daarin de nieuwste technologische machines voor het produceren van aluminium draden en kabels. De joint venture kwam in de afgelopen maanden voorzichtig op gang. Gezien de moeilijke economische omstandigheden gaat het nog vrij langzaam, maar de nieuw aangetrokken personeelsleden presteren intussen uitstekend.

De Russen hebben grootse investeringsplannen om hun reusachtig land verder uit te bouwen. De nood aan moderne infrastructuur is enorm. Lamifil past perfect in dat plaatje. Vanuit het perspectief van Hemiksem gaat het vooral om de productie van aluminiumkabels voor elektrische transmissielijnen. Daar zijn onvoorstelbaar grote hoeveelheden kabels voor nodig. Technologisch geavanceerde kabels ook, want de weersomstandigheden zijn in Rusland nu eenmaal helemaal anders dan in West-Europa. De kabelinfrastructuur moet dus tegen heel wat bestand zijn. Vooral dan tegen extreme koude.

STERCK. Hoe zijn de Russen van SimRoss bij Lamifil in Hemiksem terecht gekomen?

John Dejaeger: “De eigenlijke contacten tussen SimRoss en Lamifil ontstonden al voor ik zelf bij Lamifil actief was. Een en ander gebeurde op initiatief van onze voorzitter van de raad van bestuur, Christian Dumolin van de Koramic Investment Group, de hoofdaandeelhouder van Lamifil. Lamifil was altijd al sterk georiënteerd op de internationale export. Wij werken nagenoeg 90% voor het buitenland. Twee derde daarvan is weliswaar bestemd voor de West-Europese markt, onze onmiddellijke buurlanden. Maar wij exporteren onze kabels, onze draden en onze legeringen ook over nagenoeg de hele wereld. Van India tot Australië, de Verenigde Staten en Mexico. De onmiddellijke nabijheid van de haven van Antwerpen is daarbij vanzelfsprekend een sterk gegeven. Het lijkt me dan ook aannemelijk dat de Russen onze producten op de internationale markten hebben leren kennen en vooral onder de indruk waren van de kwaliteit die wij van hieruit leverden. Het is effectief SimRoss zelf dat contact met ons opnam. Uit die gesprekken is uiteindelijk het voorstel gekomen om samen een joint venture op te zetten in Rusland.”

Ondernemen in Rusland.
5 tips van John Dejaeger


 • Ga voor de lange termijn. 
  Wie investeert in Rusland kan er niet vanuit gaan dat hij volgend jaar al winst zal maken. Het komt erop aan in alle opzichten wat geduld te koesteren. Het is belangrijk om niet al bij de eerste tegenslag te gaan panikeren. De rol van de aandeelhouders is in dit opzicht heel belangrijk. Ze moeten goed beseffen dat ze morgen nog geen rendement zullen halen uit hun investering. 
 • Zoek in Rusland een goede partner. 
  In dat onmetelijke land start je beter niet in je eentje een project op. In het aanbod aan contacten moet je iedereen goed screenen en dan kiezen voor een partij die als betrouwbaar ervaren wordt, zowel financieel als sociaal.

 • Durf te delegeren naar je Russische werknemers. 
  Wie in dat land investeert moet niet per se zelf de touwtjes in handen willen houden. Je mag echt wel rekenen op de loyaliteit van je Russische werknemers die veelal goed opgeleid zijn en zeker ook hun eigenwaarde hebben. Het kan niet de bedoeling zijn om er continu je bed bij op te maken. 
 • Steek tijd in het opnemen van de plaatselijke cultuur. 
  Rusland is een land met een indrukwekkende geschiedenis. Ze hebben prachtige steden, fantastische schrijvers. De Russen zijn ook overtuigde patriotten en ze appreciëren het heel sterk indien je als westerling voeling wilt krijgen met hun eigen omgeving. Het zijn ook best gezellige mensen die graag ‘socializen’, die samen eten en samen een vodka achterover slaan. 
 • Leer een woordje Russisch. 
  Wie een opgemerkte inspanning doet om een woordje Russisch te leren zal onvoorstelbaar veel sympathie oogsten. De Russen hebben veel respect voor wie hun taal leert, ook al zijn het maar de beginselen. Het opent veel deuren en maakt relaties gemakkelijker.

STERCK. Voor een middelgrote onderneming als Lamifil was dit een heuse uitdaging. Rusland is pakweg Frankrijk niet?

Dejaeger: “Wij waren als Lamifil vooral onder de indruk van de enorme perspectieven die Rusland als investeringsland kon bieden. Het land is reusachtig groot, strekt zich uit over duizenden kilometers, over verscheidene tijdszones en klimaatregio’s. Dat is voor een kabelproducent als Lamifil een grote uitdaging. Het ging erom dat wij de Russen technologisch geavanceerde producten konden aanbieden. Research en ontwikkeling hebben hier in Hemiksem altijd centraal gestaan. Wij hebben eigen labo’s waarin onze ingenieurs onze producten steeds verder perfectioneren. Wij maken vandaag kabels en draden die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Wij garanderen zelfs dat de transport- en distributiecapaciteiten kunnen verdubbelen in vergelijking met conventionele kabels. Het elektriciteitsnet is dankzij onze basisinfrastructuur beter beveiligd en de risico’s op een black-out verminderen.”

STERCK. De fabriek staat er inmiddels. Hoe loopt de productie?

Dejaeger: “Wij zijn heel voorzichtig opgestart. De economische conjunctuur is nu eenmaal wat ze is. Het is een bescheiden project dat wij langzaam willen opentrekken. Behapbaar voor onze onderneming hier in Hemiksem. Alles blijft dus relatief beperkt. Het voordeel is evenwel dat onze onderneming op termijn verder kan uitgebreid worden in functie van wat er te gebeuren staat. Vandaag draaien we nog op een beperkte capaciteit maar het machinepark draait en onze mensen doen er ervaring mee op.”

Een onderneming in het buitenland kan je volgens ons het best laten draaien met competente mensen uit dat land zelf.

Stage in Hemiksem

STERCK. Het lijkt niet evident om technologisch geavanceerde machines in handen te geven van nieuwe medewerkers?

Dejaeger: “Wij hebben de mensen die we aangeworven hebben een degelijke technische opleiding gegeven. De meesten zijn hier in Hemiksem een stage komen volgen. Wij hebben hen vertrouwd gemaakt met de machines en hen de kwaliteitsnormen bijgebracht die we als Lamifil vooropstellen. Ik mag zeggen dat ik zeer onder de indruk was van de snelle manier waarop onze Russische medewerkers zich onze technologie eigen hebben gemaakt. Zij hebben op relatief korte termijn onze objectieven gehaald en kunnen de onderneming nu zelf in handen nemen.”

STERCK. Jullie hebben vanuit Hemiksem geen eigen mensen naar Uglich gestuurd?

Dejaeger: “Neen, absoluut niet. Wij zijn uitgegaan van de filosofie dat je een onderneming in het buitenland het best kan laten draaien op competente mensen uit het land zelf. Wij hebben mee de eerste technische ontwerpen uitgetekend, wij zijn in de opstartfase zelf ook aanwezig geweest met meerdere experten, maar vandaag draait SimRoss-Lamifil volledig op een Russisch personeelsbestand.”

John Dejaegher

Geen schrik voor delokalisering

STERCK. De vakbonden in Hemiksem zullen die operatie met argusogen gevolgd hebben uit vrees voor een delokalisering naar het buitenland?

Dejaeger: “Wij hebben die vrees onderkend en onze mensen meteen ook duidelijk proberen te maken dat daar absoluut geen sprake van was. Wij hebben de fabriek in Uglich neergezet om vanuit Rusland zelf de Russische markt te kunnen bewerken. De hele productie in Uglich is alleen maar bestemd voor de Russische markt zelf. Wij hebben nooit de intentie gehad om onze export vanuit Rusland te onderbouwen. De Russische markt is zo ontzettend groot, de toekomstperspectieven zijn er zo ruim dat Uglich helemaal op zichzelf kan draaien en zijn eigen groei kan waar maken. 

We denken echt wel op lange termijn en laten ons niet uit ons lood slaan door wat er vandaag gebeurt.

We beperken ons in de gegeven omstandigheden overigens met onze expansie enkel tot Rusland. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij overal in de wereld gelijktijdig dochtermaatschappijen en filialen gaan opstarten. In India, in China, in Brazilië…. Daar hebben wij als middelgrote onderneming overigens niet de middelen voor. Wij gaan ons wél heel erg concentreren op onze Russische activiteiten en die uitbouw goed in de hand houden.”

STERCK. Ondertussen loopt het in Rusland niet van een leien dakje met het Oekraïnse conflict, een handelsboycot en een halvering van de roebel?

Dejaeger: “Dat klopt maar vandaag hebben wij daar helemaal niet onder te lijden. De Russische economie draait allicht op een minder hoog tempo en de basisinvesteringen worden iets afgeremd, maar de infrastructuurnoden zijn zo groot dat Rusland daar wel sterker zal uitkomen. De devaluatie van de roebel kan overigens de motor worden die de internationale export van het land nog verder kan versterken. De roebel was allicht ook wat overgewaardeerd. Wij denken in Uglich echt wel op lange termijn en laten ons niet uit ons lood slaan door wat er vandaag allemaal gebeurt. Ik ga er steevast vanuit dat elke medaille twee kanten heeft. We gaan gewoon door op ons eigen tempo.”

Hernieuwbare energie

STERCK. Hoe draait de fabriek in Hemiksem ondertussen?

Dejaeger: “De finale cijfers voor het boekjaar 2014 zijn nog niet voorhanden. Toch mogen we stellen dat we, gezien de moeilijkere economische omstandigheden, een behoorlijk jaar achter de rug hebben. De omzetcijfers die wij publiceren zeggen in dit opzicht niet veel omdat wij sterk afhankelijk zijn van de grondstofprijzen. Op het moment dat de prijzen voor aluminium of koper dalen staan ook onze omzetcijfers onder druk. Het gaat ons veeleer om de toegevoegde waarde die wij met onze producten realiseren en ik kan wél stellen dat wij vandaag nog steeds behoorlijk presteren. Onze klanten zoals de exploitanten van hogesnelheidslijnen, de transmissiemaatschappijen in de energiesector en de elektriciteitsdistributeurs weten best dat wij betrouwbare, kwaliteitsvolle producten leveren en volop inspelen op de noodzaak van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Onze geleiders garanderen een hogere geleidbaarheid en dus lagere verliezen en minder CO2-uitstoot. Globaal daalt zo het kostenplaatje voor de hele gemeenschap. Onze technici en ingenieurs zijn voortdurend in de weer om onze producten verder te verbeteren en aan te passen aan de noden van onze klanten.”

Wij hebben hier geen nood aan bijkomende energie, maar aan hernieuwbare energie.

STERCK. Europa zit ondertussen in de wurggreep van de besparingen bij de overheid?

Dejaeger: “Dat is een feit maar terwijl de nood aan energie in Oost-Europa en de rest van de wereld onverminderd stijgt, maken ook wij hier in het Westen een hele ommekeer mee. Wij hebben vandaag geen nood aan bijkomende energie, maar in de bekommernis om het milieu zijn wij aan een ombouw naar hernieuwbare energie toe. Ook dat stelt enorme uitdagingen waar wij als Lamifil mee op intekenen. Vandaag remt de overheid effectief haar infrastructuurinvesteringen af, maar op termijn komt er onvermijdelijk een omslag. Wij zijn daar klaar voor en kunnen op basis van onze technologische innovaties nieuwe perspectieven bieden.”.

Top5 meest gelezen
  Top5 gedeelde artikels