Bijverdienen als gepensioneerde?
Manacc

Bijverdienen als gepensioneerde?

Vraag & Antwoord: Manacc

Sommige gepensioneerden willen graag nog beroepsmatig actief blijven. Nu overal in de pers vermeld wordt dat de beperkingen daarop nog zijn verlaagd, denken veel mensen dat ze onbezorgd verder kunnen werken of de draad terug kunnen opnemen. Dit vraagt toch enige nuancering.

Wat betreft de invloed van dat bijkomend inkomen op het pensioen klopt de redenering voor wie de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, en ook voor wie een loopbaan heeft van minstens 45 jaar. Wie niet aan die voorwaarden voldoet en van zijn of haar volledige pensioenrechten wil blijven genieten moet nog rekening houden met bepaalde maxima omtrent dat bijkomend beroepsinkomen.

Ik wil echter graag extra aandacht vragen voor de fiscale gevolgen van het samenkomen van pensioen met nog een bijkomend inkomen. Die combinatie heeft namelijk tot gevolg dat de normale belastingvermindering op pensioenen gedeeltelijk of volledig wegvalt waardoor dat pensioen zwaarder wordt belast. Bovendien wordt op pensioen meestal slechts een heel klein deel bedrijfsvoorheffing afgehouden. Wanneer het pensioen en het bijkomend inkomen samen opgenomen worden in de aangifte personenbelasting, kan dat een zware fiscale afrekening met zich meebrengen.

Een eenvoudig voorbeeld van een alleenstaande 65-plusser met een jaarlijkse bruto pensioenuitkering van 15.500 euro zonder andere fiscale aftrekken maakt dit duidelijk. Stel dat deze persoon nog 6.000 euro andere beroepsinkomsten zou behalen, dan loopt de fiscale afrekening op tot 3.150 euro in vergelijking met een aanslagbiljet van slechts 61 euro indien dat extra inkomen er niet zou geweest zijn.

Ik zou iedereen die pensioenrechten geniet en plannen heeft om professioneel actief te blijven of terug te worden, willen aanraden om eerst die fiscale afrekening eens te (laten) ramen om onaangename verrassingen te voorkomen. Ook de mogelijke oplossing via een vennootschap kan dan eens bekeken en toegelicht worden.

Inge Peeters Manacc

Inge Peeters is accountant & belastingconsulent bij accountantsbureau Manacc.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels