De omzetverzekering, wat is dat nu?
Paul Fornoville Life Plan

De omzetverzekering, wat is dat nu?

Vraag & Antwoord - Life Plan

Onder ondernemers hoor je al eens praten over de omzetverzekering. Maar wat is dat nu, een omzetverzekering?

Veel zelfstandige ondernemers werken en factureren hun prestaties vanuit een vennootschap. Zij zijn meestal de enige drijvende kracht in de onderneming, en de omzet is dan ook afhankelijk van deze ene persoon. Uit de omzet die door deze facturatie wordt opgebouwd binnen de vennootschap, zal de bedrijfsleider uiteindelijk zijn loon opnemen. Om zijn persoonlijke inkomsten, het loon dat hij zelf opneemt, te beschermen bij het uitvallen van de bestuurder door ziekte of ongeval kan een gewaarborgd inkomen ten voordele van de bestuurder worden afgesloten.

Maar naast dat loon zijn er uiteraard ook nog heel wat andere kosten die door de vennootschap ten laste genomen worden. Denk maar aan de wagen, een smartphone, een laptop, eventueel huur van een pand en dergelijke. Stel dat de bedrijfsleider, die uiteindelijk zorgt voor de inkomsten van de vennootschap, arbeidsongeschikt zou worden door een ongeval of ziekte en gedurende langere tijd niet kan werken. Dan dalen de inkomsten van de vennootschap, maar blijven die kosten waarschijnlijk gewoon doorlopen. Je kan bijvoorbeeld moeilijk het leasingcontract van je wagen drie maanden opschorten. 

In zo’n geval zou het aangewezen kunnen zijn dat de vennootschap kan terugvallen op een gewaarborgd inkomen, dat een uitkering zal betalen aan de vennootschap om die kosten te blijven dragen. Een omzetverzekering dus.

De premies voor zo’n verzekering worden, net zoals het persoonlijk gewaarborgd inkomen, bepaald in functie van de leeftijd, het beroep van de bedrijfsleider maar ook van het totale in te schatten risico (denk aan specifieke beroepsrisico’s maar ook aan eventuele risico's gebonden aan bepaalde hobby's). De hoogte van de premie kan echter dalen door het invoeren van een langere eigen risicotermijn: bedraagt die bijvoorbeeld drie maanden, dan keert de verzekeraar pas uit vanaf de vierde maand en dat is uiteraard goedkoper dan al uit te keren na het verstrijken van de eerste maand.

De omzetverzekering wordt onderschreven door de vennootschap en voor de vennootschap. Niet door de zelfstandige in persoonlijke naam. De vennootschap is dus de verzekeringsnemer. De rente komt de vennootschap toe, en vormt dus, zoals andere inkomsten, ook een belastbaar inkomen voor de vennootschap. Dit voor zover er natuurlijk geen gemaakte kosten tegenover staan. De premies zijn fiscaal aftrekbaar in de vennootschap.

Deze expertise werd aangeboden door Life Plan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels