Industriële dienstverlening met oog voor duurzaamheid
Ann Baeten
& Geert Reyniers
Worley

Industriële dienstverlening met oog voor duurzaamheid

Over de grenzen - Worley

Worley België is een gevestigde waarde in de Antwerpse haven. Het bedrijf, dat onderdeel is van de Australische Worley groep, is al sinds 1970 aanwezig in Antwerpen onder verschillende namen. Terwijl de klanten van de globale industriële dienstverlener bij iedereen gekend zijn, doet Worley bij velen misschien (nog) geen belletje rinkelen.

Dat is onterecht, vinden managing director Ann Baeten en senior director Process en Technology dr. Geert Reyniers. De expertise van Worley heeft immers een grote impact op talloze bedrijven en verschillende sectoren en zo ook op het dagelijks leven van vele miljoenen mensen wereldwijd. 

“Het verhaal van Worley in de Antwerpse haven begint in 2019, toen het toenmalige WorleyParsons de Energy, Chemicals & Resources (ECR) divisie van het Amerikaanse Jacobs Engineering Group Inc. verwierf”, begint Ann Baeten het gesprek. “Tot 2019 werkten we hier dus onder de naam Jacobs. Voordien was dat Comprimo.” Ann Baeten werkt al 35 jaar voor het bedrijf en maakte al die veranderingen dus vanop de eerste rij mee. Sinds 2019 is ze managing director voor België. In 2020 kwam daar ook een positie als vice-president voor België, Zweden en Spanje bij. 

“In totaal stellen we in België ongeveer 600 mensen tewerk. Een 100-tal daarvan zijn aan de slag in ons kantoor in Gent. Onze medewerkers komen uit alle mogelijke ingenieursopleidingen: van bouwkunde tot bio-ingenieur. Daarnaast hebben we vanuit Antwerpen een erg nauwe samenwerking met Worley in India. Daar werken 150 mensen voortdurend voor onze projecten.” 

Worley in cijfers
  • 2 vestigingen in België (Gent & Antwerpen)
  • 600 medewerkers in België
  • 50.000 medewerkers wereldwijd

Ook Geert Reyniers heeft al een lange en mooie staat van dienst. De chemie-ingenieur kan terugkijken op een carrière van 30 jaar bij het bedrijf. Vandaag doet hij dat als senior director Process en Technology. Vanuit die positie begeleidt hij nu voornamelijk studie- en projectwerk rond duurzaamheidsoplossingen en nieuwe technologieën in die context. 

Globale, industriële dienstverlener

STERCK. Worley is voor veel mensen een relatief onbekende naam. Kunnen jullie de activiteiten schetsen? 

Geert Reyniers: “Worley is een industriële dienstverlener voor onder andere de chemische en petrochemische sector, de energiesector en de wereld van ontginning, mineralen en metalen. Daarnaast doen we ook logistieke projecten en zijn we actief in aanverwante sectoren zoals die van de voeding en farmacie. Concreet betekent dit dat we wereldwijd één van de grootste partners zijn voor bedrijven uit deze sectoren wat betreft het ontwerp en de bouw van technische en chemische installaties en de noodzakelijke infrastructuur. We zijn dat van het prille idee, tot aan de tekentafel, de supervisie en de afwerking van de bouw. En evengoed voor installaties van enkele tienduizenden euro’s als voor complete fabrieken die honderden miljoenen en zelfs miljarden kosten. Onze klanten zijn bedrijven als BASF, Ineos, Arcelor Mittal, Shell, Borealis en Johnson & Johnson.”

Ann Baeten: “Worley is een Australisch bedrijf met wereldwijd ongeveer 50.000 medewerkers die werken in vestigingen op vrijwel elk continent. De verschillende specialisaties binnen het bedrijf zijn sterk regionaal verankerd. Waar Worley in Nederland bijzonder veel expertise heeft inzake raffinage en aanverwante specialisaties, zijn wij hier het center of excellence voor de chemische sector.

Ann_Baeten_Geert_Reyniers_Worley

STERCK. Er is veel samenwerking tussen de verschillende vestigingen wereldwijd? 

Ann Baeten: “Dat is zeker het geval. Binnen de groep kan elke vestiging uiteraard zijn unieke koers bepalen en een eigen strategie ontwikkelen en volgen. Voor grote projecten werken we op internationaal niveau samen. Zo nemen wij vandaag onder andere de lead in een chemiegerelateerd project in Saudi-Arabië. Wanneer we intern bepaalde expertise missen, halen we die elders in de groep. Zoals gezegd hebben we ook een intense samenwerking met de vestiging in India. De reden daarvoor is onder andere het tekort aan goede, technische profielen op de Belgische arbeidsmarkt.” 

Projecten in partnerschap 

STERCK. Jullie ontwerpen en realiseren installaties voor grote bedrijven in verschillende sectoren. Hoe organiseren jullie dat? 

Geert Reyniers: “We werken altijd op projectbasis. En elk project is een samenwerking tussen verschillende afdelingen, van chemie en bouwkunde tot inkoop en veiligheid, al dan niet in partnerschap met buitenlandse collega’s. Uit al deze afdelingen komen vertegenwoordigers voor een specifiek project. Dat kan gaan over enkele tientallen tot honderden mensen.”

Ann Baeten: “Naast de samenwerking tussen medewerkers van verschillende afdelingen werken we uiteraard ook samen met externe partijen. Het effectief bouwen van de installaties die we ontwerpen, doen we niet zelf. Worley is bijvoorbeeld intensief bezig met windenergie en ontwerpt daarvoor windmolens. De bouw van deze molens gebeurt echter door een andere partner.”

Ann_Baeten_Geert_Reyniers_Worley

Complete solution provider 

STERCK. Jullie investeren veel in technologieën rond duurzaamheid en defossilisering. Ligt daar het zwaartepunt van jullie activiteiten vandaag? 

Ann Baeten: “We zijn daar uiteraard dagelijks mee bezig, maar het is niet zo dat wij voor elk project nieuwe technologieën of toepassingen ontwikkelen. Een groot deel van onze activiteiten bestaat uit het bouwen van nieuwe installaties en ombouwen van bestaande technologie, onder andere voor productie-uitbreidingen. Het gaat wel altijd om unieke en complexe projecten.” 

Geert Reyniers: “De samenleving evolueert naar meer duurzaamheid, minder uitstoot, circulariteit, enzovoort. Er is daarnaast ook een globale nood aan hernieuwbare energie en zuiver water. De economie en de industrie gaan dezelfde richting uit. Het is dan ook evident dat wij innovatief willen zijn en aan de frontlinie willen staan van deze ontwikkelingen. Zoals Ann zegt, is niet alles wat wij doen daarop gericht en treden we soms ook op als projectuitvoerder. Naar de toekomst toe willen we ons echter veel sterker in de markt zetten als een complete solution provider. We hebben de capaciteiten om een partner te zijn die van begin tot eind mee aan tafel zit om te onderzoeken wat belangrijk is voor onze klanten, wat hun business objectives zijn en hoe we samen de best mogelijke oplossing kunnen ontwikkelen en realiseren voor de uitdagingen waar zij mee geconfronteerd worden en de ambities die zij hebben. Dat wil zeggen dat wij ook onderzoek ondersteunen, ontwerpen, testen uitvoeren, pilootinstallaties ontwikkelen, opschalen, superviseren en veel meer. Zoals gezegd doen we dat uiteraard niet allemaal alleen, maar werken we samen met gespecialiseerde partners zoals universiteiten en andere kennisinstellingen.” 

We zijn wereldwijd één van de grootste spelers wat betreft het ontwerp en de bouw van technische en chemische installaties en infrastructuur.

ArcelorMittal en VITO 

STERCK. BASF, Johnson & Johnson, Ineos: dat zijn ronkende namen. Kunnen jullie even toelichten welke projecten jullie concreet realiseerden voor deze klanten? 

Geert Reyniers: “Een recent en bijzonder boeiend project dat bovendien heel illustratief is voor wat we bij Worley kunnen en hoe we onszelf in de markt willen zetten, is dat van Steelanol in Gent, een project van ArcelorMittal Belgium. Wij kregen van ArcelorMittal opdracht om op hun Gentse site een biochemische installatie te ontwerpen en te bouwen. Die zet uitstootgassen om naar bio-ethanol via een biotechnologisch proces. ArcelorMittal had op dat moment met technologie provider Lanzatech al een enzymatisch proces op laboschaal getest. Onze rol in dat project bestond erin om rond die laboschaal de nieuwe installatie te ontwikkelen. We hebben dat project van begin tot eind ontworpen, vervolgens gedimensioneerd, alles tot in detail gespecificeerd en gedocumenteerd, aangekocht en de bouw ervan gesuperviseerd. Steelanol is in totaal ongeveer 20 voetbalvelden groot.”

Ann Baeten: “Voor een ander interessant project waarbij we sinds de onderzoeksfase betrokken zijn en heel innovatieve, duurzame technologie ontwikkelen, werken we nauw samen met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO). Zij werken aan een technologie om lignine te valoriseren. Dat is de moleculaire structuurcomponent van een boom. In de verwerking van bomen tot papier, werd de lignine tot nu toe vaak verbrand. Met de juiste technologie is het echter perfect mogelijk om daar vervangers van te maken voor fossiele grondstoffen. Samen met het VITO deden we daar onderzoek naar en bouwden we een screening rond de mogelijke technologieën. Om die te testen, ontwikkelden we dan weer een pilootinstallatie.” 

Ann_Baeten_Geert_Reyniers_Worley

Talenten en digitalisering 

STERCK. Duurzaamheid, hernieuwbare energie, water: jullie hadden het al verschillende keren over enkele van de meest actuele maatschappelijke en economische thema’s. Zijn dat ook de grootste uitdagingen voor Worley? 

Geert Reyniers: “Dat zijn inderdaad maatschappelijke uitdagingen, en in die zin geldt dat voor ons ook. Maar voor Worley schept het ook opportuniteiten. Het geeft ons de kans om innovatieve technologie te ontwikkelen als antwoord op die uitdagingen. Tegelijk worden we natuurlijk verplicht om goed na te denken hoe wij onze strategie aanpassen aan het tempo van deze ontwikkelingen. Dat bepalen wij en andere bedrijven immers niet alleen. Het zijn vooral de beleidsmakers op de verschillende niveau, van lokaal tot nationaal en Europees die daar invloed op hebben.” 

Ann Baeten: “Eén van de grootste uitdagingen voor Worley in België is het vinden van de juiste mensen. We zijn een grote werkgever voor technische hooggeschoolde profielen, maar die zijn steeds moeilijker te vinden in ons land. Dat verklaart waarom wij zo nauw samenwerken met onze Indische collega’s en waarom hier vandaag 30 nationaliteiten werken. De talentenvijver waar wij in vissen is jammer genoeg te klein.”

“Daarnaast is ook de toegenomen digitalisering een uitdaging. Onze designs gebeuren al lang niet meer op de tekentafel maar digitaal. We kunnen onze designs ook ter plekke, in the field visualiseren met VR-technologie. Dat is een grote meerwaarde en vooruitgang. Tegelijk verplicht de digitalisering ons ook om onze werkprocessen te herdenken. Hoe gaan wij onze digitale designs overbrengen op het onderhoud bijvoorbeeld? Hoe gaan wij het datagecentreerde en datadriven ontwerp en ingenieurswerk integreren op het operationeel niveau? Dat zijn belangrijke vragen.” 

Ruime expertise,
brede technologieën

STERCK. Tot slot: welke boodschap willen jullie nog kwijt aan lezers die jullie met dit interview voor het eerst leerden kennen? 

Ann Baeten: “Dat we in België bijzonder veel expertise hebben in de chemie, maar niet alleen focussen op klanten uit die sector. We willen bijvoorbeeld ook een partner zijn voor start-ups en kunnen een grote meerwaarde bieden voor de transport- en andere sectoren.” 

Geert Reyniers: “We zijn een solution provider. Dat wil zeggen dat we meer doen dan uitvoerend werk én dat we neutraal blijven in de technologieën die we gebruiken. We bieden de beste oplossing aan in een breed scala van technologieën.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels