Heeft de verhoging van uw wettelijk pensioen impact op uw IPT?
Paul Fornoville LifePlan

Heeft de verhoging van uw wettelijk pensioen impact op uw IPT?

Vraag & Antwoord - LifePlan

hebt het ongetwijfeld meegekregen: de regering heeft beslist dat het wettelijke zelfstandigenpensioen geleidelijk opgetrokken zal worden tot niveau van de loontrekkenden. Dit door de correctiecoëfficiënt af te schaffen.

Deze coëfficiënt reflecteerde de verhouding tussen de sociale zekerheidsbijdragen en het wettelijk pensioen voor zelfstandigen ten opzichte van dezelfde verhouding bij werknemers. Concreet betekent dit dat niet langer 69,1542%, zoals nu het geval is, maar wel 100% van uw inkomen in rekening wordt gebracht om uw wettelijke pensioen te bepalen.

Wat betekent dit voor uw aanvullend pensioen? Zijn er gevolgen? 

Op 31 maart 2022 publiceerde FOD Financiën meer info over deze nieuwe regels en de gevolgen op de 80%-grens. De 80%-grens bepaalt dat voor bedrijfsleiders, de som van de wettelijke pensioenen (eerste pijler) en de aanvullende pensioenen (tweede pijler) niet meer mag bedragen dan 80% van de meest recente normale bruto-bezoldiging. Met de circulaire wil de overheid nu het aanvullend pensioenkapitaal afstemmen op de graduele verhoging van het zelfstandigenpensioen. De circulaire is specifiek opgemaakt voor IPT-pensioenplannen. IPT staat voor individuele pensioentoezegging. Het gaat om een fiscaal voordelig spaarplan waarbij de bijdragen door de vennootschap betaald worden in het voordeel van de bedrijfsleider. Voor de pensioenplannen van zelfstandigen zonder vennootschappen (VAPZ en POZ) zijn er (voorlopig) nog geen veranderingen.

Door de stijging van het wettelijk pensioen, zal dus het aanvullend pensioen­kapitaal dalen.

Wat betekent dit concreet voor u?

Hoewel nog niet alles 100% waterdicht en definitief is, past u best de nieuwe berekeningsmethode toe. Zo krijgt u zekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de gestorte bijdragen voor 2022. Concreet gaat u best na wat de inhoud van deze circulaire betekent voor uw contract en laat uw huidige plan volledig onder de loep nemen. Indien uit de review van de pensioenplanning blijkt dat uw contract aangepast moet worden, neem dan best persoonlijk contact op met uw verzekeringsmakelaar om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Deze expertise werd aangeboden door  LifePlan

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels