Het nut van verklaringen en waarborgen bij een koop-verkoop van aandelen
Pieter Dierckx, Michiel Roovers,
Sylvie Thieren, Davy Gorselé
& Michiel Pouillon
Quorum

Het nut van verklaringen en waarborgen bij een koop-verkoop van aandelen

Praktijck - Quorum

Wat zijn verklaringen en waarborgen?

De lijst van verklaringen en waarborgen, of nog ‘representations and warranties’, vormt vaak een lange bijlage bij een overeenkomst tot koop-verkoop van aandelen. Voorbeelden van verklaringen en waarborgen zijn dat de verkoper de rechtsgeldige eigenaars is van de verkochte aandelen, dat de jaarrekeningen van de vennootschap (waarvan de aandelen worden verkocht) over de laatste drie boekjaren een volledig en getrouw beeld geven, dat de vennootschap de toepasselijke wetgeving heeft nageleefd, dat de vennootschap alle verschuldigde belastingen heeft betaald, etc.

Wanneer wordt deze lijst van verklaringen en waarborgen relevant?

Het antwoord is eenvoudig: vanaf de afronding – de ‘closing’ – van een koop-verkoop van aandelen. Na de closing is de lijst van verklaringen en waarborgen namelijk net dat deel van de overeenkomst dat door de koper wordt bovengehaald om een vordering tegen de verkoper te staven. Toch de moeite waard dus om daar even bij stil te staan.

Als een koper na de closing bijvoorbeeld vaststelt dat de vennootschap in werkelijkheid niet al haar verschuldigde belastingen heeft betaald (en de koper wist dit niet of wordt niet geacht dit te weten), dan kan de koper namelijk argumenteren dat de waarborg die stelt dat “de vennootschap alle verschuldigde belastingen heeft betaald”, incorrect is.

Wat is het gevolg van een overtreding van verklaringen en waarborgen?

Economisch gezien heeft de koper in dergelijk geval dus teveel betaald voor de aankoop van de aandelen. Dit terwijl de onderhandeling tussen de koper en de verkoper over de prijs de belangrijkste focus vormt van onderhandelingen. De prijs is immers gebaseerd op cijfers en informatie die door de verkoper werden ter beschikking gesteld en door de koper zijn opgevraagd en onderzocht.

Wat zijn de actiemogelijkheden van de koper?

De koper van de aandelen zal een vordering kunnen instellen op basis van de bepalingen van de koop-verkoopovereenkomst. De koper zal hierbij het bewijs moeten leveren dat een (of meerdere) van de verklaringen en waarborgen incorrect zijn en zal zijn schade moeten begroten. Als de vennootschap na closing bijvoorbeeld een fiscale naheffing ontvangt voor de periode voorafgaand aan closing, dit terwijl de verkoper heeft verklaard dat “de vennootschap alle verschuldigde belastingen heeft betaald”, zal de koper voor het bedrag van dergelijke fiscale naheffing een vordering kunnen instellen ten aanzien van de verkoper. Op die manier wordt de koper gecompenseerd voor het teveel betaalde.

Quorum law
www.quorumlaw.eu

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels