De knowhow van een grote architectengroep met de service van een klein architectenbureau
Bart De Jong
& Pieterjan Vermoortel
B2Ai

De knowhow van een grote architectengroep met de service van een klein architectenbureau

Blickop - B2Ai

Architectenkantoor B2Ai speelt in op de wijzigende rol van de architect vandaag. Projecten worden complexer en expertises worden uitgebreider. Meer dan ooit is architectuur vandaag teamwork. Het samenbrengen van architectuur, engineering, interieur en stedenbouw, in combinatie met het streven naar duurzame projecten met bijzondere aandacht voor mens en omgeving toont een diepgaand begrip aan van zowel de bouwsector als de noden en wensen van een wereld in verandering.

Duurzaamheid is het codewoord van vandaag. Iedere onderneming moet er rekening mee houden. Het zorgt er mede voor dat (bouw)projecten als nooit tevoren een complexe puzzel zijn geworden waarin vele stukjes op de juiste plek moeten belanden. De tijd dat deze door één hand konden worden gelegd, lijkt definitief voorbij.

“Ik kan me voorstellen dat ondernemingen met bouwplannen door de bomen het bos niet meer zien”, vertelt Pieterjan. “Onze mix van architecten, interieurarchitecten, structurele & technische ingenieurs, en stedenbouwkundigen zorgt ervoor dat we al heel veel van de benodigde knowhow kunnen aanbieden. Maar zelfs dan merken we op dat we steeds vaker een beroep doen op aanvullende externe specialisaties. De architect is vandaag meer en meer een bemiddelaar in een traject waar het maatschappelijk belang ook naar voor wordt geschoven.”

b2ai-de-jong-bart-vermoortel-pieterjan

STERCK. Jullie evolueren naarstig mee met de wereld?

Bart: “Dat is nodig. De maatschappij verandert, hoe we onze wereld indelen – of hoe die ingedeeld moet worden vanuit veranderende regelgevingen of een verschuiving van noden – verandert dus mee. We beschikken over veel kennis binnen onze organisatie, maar indien nodig, versterken we het team met bv. sociologen en biologen. Pieterjan noemt ons graag dirigenten van projecten en dat is een maatschappelijke rol die we serieus moeten nemen.”

Pieterjan: “Het staat ook letterlijk in ons motto. ‘You challenge. We rethink. Together we create.’ Met je unieke project en je ambities, kom je bij ons terecht. We gaan de uitdaging aan om een meerwaarde te creëren voor mens, maatschappij, natuur en klimaat. Met een open blik analyseren we de bredere context en de historiek van de site. We durven het programma en je verwachtingen in vraag te stellen en out-of-the-box te denken. We onderzoeken de sterktes en zwaktes en vertalen ze in krachtige concepten. Dat doen we samen, vanuit onze gedeelde passie. In open dialoog met overheden, specialisten, fabrikanten en onderzoekers. Het is te complex geworden voor één persoon om te dragen, je hebt die dynamiek nodig. Zowel intern als met de klant: samen tot oplossingen komen.”

Kruisbestuiving

STERCK. Hoe zie je die veranderingen terugkomen binnen de onderneming?

Pieterjan: “We hebben ons georganiseerd om gewapend te zijn voor de toekomst. We werken in kleine architectuurteams die ondersteund worden door adviserende afdelingen als technical & structural engineering, interieur en stedenbouw. De afdelingen bieden hun diensten trouwens ook onafhankelijk aan, los van de architectuuropdracht van B2Ai, aan andere architecten en bouwheren.

“We combineren jarenlange ervaring met jong talent. Die kruisbestuiving zorgt ervoor dat we constant in beweging blijven en dat de kwaliteit toch gewaarborgd blijft. Samenwerking is tekenend voor B2Ai. Er ontstaat een boeiende interactie tussen onze in-house-afdelingen. De complementaire teams dagen elkaar uit, de drempels zijn laag. Dat maakt de wisselwerking intensiever, waardoor we het hele ontwerp- en bouwproces sneller kunnen bijsturen. De interactie tussen de verschillende afdelingen en de brede vakbekwaamheid zorgt ervoor dat we de meest complexe opdrachten succesvol realiseren.

Architectuur is te complex geworden voor één persoon om te dragen, je hebt die dynamiek nodig. Zowel intern als met de klant: samen tot oplossingen komen.

“Belangrijk is dat alle kennis en ervaring die B2Ai opdoet, uitgewisseld wordt tussen de teams. We faciliteren die wisselwerking in onze architectuurcafés waar teams hun projecten komen voorstellen. Zowel om te worden uitgedaagd met nieuwe invalshoeken, als om hun voortgang te delen met de collega’s, zodat zij die opgedane kennis kunnen meenemen naar toekomstige projecten.

“Een gedreven team bereik je door een goede teamgeest. We hechten hieraan groot belang. Allerlei initiatieven worden het hele jaar door georganiseerd om de interactie tussen onze teams en kantoren te garanderen, zoals formele events en informele feestjes.”

Bart: “We beschikken eveneens over een kwaliteitsmanager die de B2Ai-kwaliteit garandeert door kennis te centraliseren, te beheren en te delen tussen onze verschillende teams en vestigingen. Verschillende profielen switchen dagelijks tussen onze vestigingen, soms wisselen collega’s een tijdje van team of kantoor,… Onze Chief Creative Director garandeert onze architecturale kwaliteit en verbindt de Creative Directors over de vestigingen heen in brainstormsessies. Bedoeling is om actief mee te denken over projecten en nieuwe invalshoeken te zoeken. Uitdagen, reflecteren, interageren,…”

Pieterjan: “De schaal van onze organisatie biedt kansen om onafhankelijk van onze opdrachtgevers te werken. We investeren in een laboratorium, een denktank voor nieuwe concepten en technieken… Het doel is permanent te blijven evolueren. B2Ai investeert in onderzoek en implementeert onderzoeksresultaten in de ontwerppraktijk.

“Zo werken we bijvoorbeeld mee met studies over de ideale school of onderzoeken we de optimale indeling van een ziekenhuiskamer. Uit onze kantoorprojecten filteren we knowhow over het nieuwe werken. We geven ook ruimte aan het experiment: zo onderzoeken we bijvoorbeeld de mogelijkheden van artificiële intelligentie in architectuurontwerp.

STERCK. Vertaalt die expertise zich in een rode draad doorheen jullie projecten?

Pieterjan: “We vertrekken steeds van een wit blad. De bouwheer stelt ons voor een uitdaging, wij gaan ermee aan de slag. Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen? Wat zijn de specificaties van de site? In een open dialoog gaan we op zoek naar oplossingen die vertrekken vanuit architecturale kwaliteit. Telkens weer komen we zo tot een uniek project dat de identiteit van de betrokken organisatie weerspiegelt.”

b2ai-de-jong-bart-vermoortel-pieterjan

Grote voordelen voor kleine(re) uitdagingen

STERCK. Hoe vertalen jullie deze aanpak naar de klant?

Bart: “Onze aanpak zorgt ervoor dat al onze klanten een persoonlijke benadering krijgen: een architectenteam wordt samengesteld op maat van het project met één aanspreekpunt. We zorgen voor een nauw en rechtstreeks contact, bovenop een sterke opvolging door een partner. Je kan het bekijken als verschillende kleinere architectenteams die kunnen terugvallen op de kracht en kennis van een groot bedrijf.”

Pieterjan: “We kiezen er bewust voor om ons niet uitsluitend te richten op grote bedrijven of organisaties, integendeel. We leren ontzettend veel uit ‘kleinere’ projecten, wat we dan weer kunnen inzetten bij andere klanten. Omgekeerd ook: de nieuwe technieken op grote ontwerpen zijn vaak vertaalbaar naar de kleinere. Zo ontstaat er opnieuw een kruisbestuiving.”

Bart: “Ook hier houden we ervan om te worden uitgedaagd. We werken voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Ook in de programma’s zien we verscheidenheid maar al te graag terugkomen. Ik denk aan kantoorgebouwen, retail, woonprojecten,…“Neem bijvoorbeeld de ‘new way of working’: de vereisten voor werkruimtes zijn veranderd. Breakout rooms, flexwerkplekken, nieuwe structuren voor teams,… Door de juiste vragen te stellen, begeleiden we onze klant in het traject voor hun nieuwe kantoorgebouw.”

STERCK. Waar vinden we jullie projecten zoal terug?

Pieterjan: “Het kantoor heeft expertise én referenties in zorg-, sport- & cultuurcentra, scholen, kantoren, commerciële, residentiële en stedenbouwkundige projecten. We werken in heel België, maar voornamelijk in Vlaanderen en Brussel. Onder recente voorbeelden zie je bijvoorbeeld de Westwing kantoortoren in Roeselare, Alheembouw kantoren in Oostnieuwkerke, Residentie Belgica in Temse en de STrEaM-campus Groot Schijn van het GO! in Deurne. Een grote verscheidenheid waar we trots op zijn. In elk project drijft onze passie boven voor architectuur, gedreven en samen zoeken naar oplossingen in elk project, op welke schaal dan ook.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels