Maak uw onderneming klaar voor verkoop
Pieter Dierckx,
Michiel Roovers,
Sylvie Thieren,
Davy Gorselé & Michiel Pouillon
Quorum

Maak uw onderneming klaar voor verkoop

Praktijck - Quorum

Uw onderneming voorbereiden op een verkoop, betekent meer dan de boekhouding opschonen en aantonen dat alle belastingen betaald zijn. Om de volledige waarde van uw onderneming te verzilveren, zijn er nog een heel aantal andere factoren die een belangrijke rol spelen.

Maak uw huiswerk

Alvorens over te gaan tot de aankoop van een onderneming, zal een koper inzicht willen krijgen in het reilen en zeilen van de onderneming. Het is dan ook belangrijk om als ondernemer voldoende aandacht te besteden aan de administratie van de onderneming.

Dit houdt o.a. in dat (i) de vennootschapsrechtelijke administratie (zoals het bijhouden van notulen, verslagen, het aandelenregister, etc.) up to date is, (ii) de transacties en commerciële relaties van de onderneming op een adequate wijze zijn gedocumenteerd, (iii) de onderneming voldoende verzekerd is voor het voeren van haar bedrijfsactiviteiten, (iv) de onderneming voldoende maatregelen heeft genomen in het licht van de privacy wetgeving (GDPR), en (v) de intellectuele eigendom van de onderneming (zoals de handelsnaam of een technische uitvinding) op een adequate wijze beschermd is.

Daarnaast wenst een koper zo min mogelijk risico’s te dragen bij de aankoop van de onderneming. Bijgevolg is het voor u als ondernemer aangewezen om, gelet op de vele wijzigingen van het regelgevend kader, de naleving van het wettelijk of sectorgerelateerd regelgevend kader door de onderneming actief op te volgen. Zo vermijdt u dat uzelf en/of de koper aansprakelijk wordt (worden) gesteld ingevolge de schending van toepasselijke regelgeving.

Keep it simple

Bij de verkoop van een onderneming is enige zelfreflectie vereist. Zo wordt een onderneming die de koper begrijpt en waarvan hij op eenvoudige wijze de waarde kan bepalen, vaak als aantrekkelijker beschouwd dan ondernemingen met een complexe juridische structuur. Bijgevolg kan het voor de verkoper voordelig zijn om de juridische structuur (bv. de aandeelhouders- of groepsstructuur) van de onderneming voorafgaandelijk te vereenvoudigen.

Laat u bijstaan door een juridisch expert

Om te kunnen nagaan welke de potentiële valkuilen van uw onderneming zijn, neemt u best een juridisch expert onder de arm die samen met u de onderneming doorlicht. Op die manier worden mogelijke leemtes of onvolmaaktheden gedetecteerd en worden oplossingen voorgesteld en geïmplementeerd. Dit alles om verrassingen tijdens een transactieproces te vermijden.

Quorum Law (www.quorumlaw.eu) is een gespecialiseerd advocatenkantoor met een bijzondere expertise in bedrijfsovernames. 

Quorum law
www.quorumlaw.eu

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels