Krachten<br>verenigen
Michel Möller Vebego

Krachten
verenigen

Verhaal - Vebego

Vebego, gespecialiseerd in schoonmaak, zorgservices, facility management en groenvoorziening, telt ruim 43.000 medewerkers in 5 landen. Toch is het nog steeds een 100% familiebedrijf in handen van de derde generatie van de familie Goedmakers. De afgelopen jaren startte een transitietraject om - over alle landen heen - de meeste van de meer dan 150 bedrijven onder de groepsnaam en huisstijl van Vebego te brengen. Daarmee onderstreept het bedrijf de ambitie als topspeler in de markt.

Ondanks de enorme omvang van de groep zijn we nog altijd een op en top familiebedrijf mét de spirit van een familiebedrijf,” zegt Michel Möller, algemeen directeur Vebego België. “De naam Vebego staat voor Verenigde bedrijven Goedmakers. Maar het bedrijf dat in 1943 aan de keukentafel van Goedmakers startte, is mogelijk bekender onder de oude naam Hago. Tonnie woonde in Nederlands Limburg en moest op het einde van de oorlog voor de Duitsers gaan werken. Als je zelfstandige was en medewerkers had, kon je daar echter onderuit komen. Hij besloot om dan maar met emmer, zeem en ladder aan de slag te gaan. Tonnie nam twee mensen uit zijn dorp in dienst en ging ramen wassen. Zo is Hago ontstaan, vernoemd naar zijn vader Harry Goedmakers. Tonnie ontving de eerste klanten gewoon thuis aan de keukentafel, daar werd alle lief en leed gedeeld. Hij hechtte heel veel waarde aan klanten en medewerkers en dat loopt nog steeds als een rode draad door het bedrijf. Al snel volgden grote namen zoals Philips, De Staatsmijnen,…. Hago groeide mee met die klanten en bouwde zo een goede naam op.”

michel-moller-vebego

Nog twee takken in België

STERCK. De naam Vebego is niet in alle landen even bekend maar daar gaan jullie verandering in brengen?

Michel Möller: “We zijn inderdaad begonnen aan een grote oefening om alle bedrijven onder de noemer van Vebego Cleaning & Services te brengen. Van de meeste bedrijven (ongeveer tweederde) is de familie Goedmakers 100% eigenaar. De rest zijn een aantal joint-ventures. De reden voor die samenvoeging is duidelijk: we willen nog meer impact hebben op de markt en alle eilanden met elkaar verbinden. Zo komt de kracht van het collectief naar boven. Het einddoel is om te komen tot 11 organisaties verdeeld over 5 landen. Voor België betekent dat twee grote Vebego-organisaties, waarbij alle facilitaire bedrijven, schoonmaakbedrijven en aanverwante diensten onder één paraplu komen. Het gaat dan onder meer over Care, Cleaning Professionals, Glanzer, Het FacilityPunt en Vebego Airport Services België. Deze werkten tot nu toe onafhankelijk van elkaar met een eigen management, backoffice, ERP-systeem,…. De kantoren, kennis en expertise werden wel al gedeeld. In de toekomst zien we een groot voordeel om alles samen te brengen onder de aansturing van één directieteam. Op die manier komt de kracht van het collectief beter tot uiting en kunnen we nog veel meer kennis delen. Naast Cleaning & Services zijn onze healthcare-activiteiten met Altrio en Reflex Interim de tweede tak in België.”

STERCK. In andere landen is deze samenvoeging eerder gestart?

Möller: “We noemen het over de landen heen ‘Designing our future’. In Nederland zijn we al teruggegaan naar zes grote bedrijven. In Duitsland loopt momenteel dezelfde operatie. Al vraagt elk land toch een specifieke benadering. In België hebben we bijvoorbeeld een heel divers palet aan bedrijven die regionaal en lokaal heel wat kleinere opdrachtgevers bedienen. Dat is anders dan wanneer je voor opdrachtgevers werkt die een landelijke dekking hebben. Ook een klant als Brussels Airport vraagt een specifieke aanpak. Zo hebben we Vebego Airport Services speciaal rond die klant gebouwd.”

Vebego Cleaning
& Services
  • 5 miljoen euro omzet 2022
  • 11 landen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Zwitserland
  • 1945 medewerkers 22 in Deerlijk, 35 in Slovakije, 6 vertegenwoordigers
  • 43.000 van omzet uit export

STERCK. Jullie nemen voor het veranderingstraject in België wat meer tijd?

Möller: “De rebranding zal uitgerold worden na de zomer van 2024. Het vraagt behoorlijk wat voorbereiding als je alle auto's, werkkleding, drukwerk, IT, enzovoort moet aanpassen. De huidige merknamen komen te vervallen, we gaan vanaf dat moment Vebego Cleaning & Services heten. Die identifier ‘Cleaning en Services’ onder de naam is wel belangrijk omdat Vebego in België nog geen bekende naam is. Bedrijven zoals Care en Cleaning Professionals zijn dat bijvoorbeeld wel. Zoiets moet je opbouwen. We hebben gekozen om Glanzer wat later in het traject te laten aansluiten. Dat bedrijf heeft ook een eigen geschiedenis en de voormalige eigenaar is er ook nog steeds werkzaam.

Dat we niet te snel willen gaan heeft ook te maken met het feit dat alle bedrijven hier nog eigen ICT-systemen hebben. We willen rust bewaren in de organisatie. Het gaat momenteel best goed en dat willen we ook zo behouden. Een deel van het traject dat we afleggen heeft toch een serieuze impact. Zowel in het organiseren van die processen als in de cultuuromslag die we maken. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien toen we in Nederland naar één SAP-systeem zijn overgegaan. Daarom willen we er ook voldoende tijd voor nemen. Nu komt eerst alles onder één paraplu en één naam en vervolgens gaan we kijken hoe we kunnen evolueren naar een uniformisering van de ICT-systemen en harmonisatie van processen.”

Facilitaire diensten

STERCK. Het luik cleaning is duidelijk. Wat moeten we onder services verstaan?

Möller: “We bieden bij veel klanten een aantal services die verwant zijn aan cleaning maar toch een andere focus hebben. Zo kan het zijn dat we naast de schoonmaak ook kleinschalige catering, interne verhuizingen of hospitalty services verzorgen. Of dat we bijvoorbeeld op de luchthaven instaan voor wintermaatregelen zoals strooien, dat we landscaping en groenonderhoud doen rondom het vliegveld,…. Het zijn diensten die dicht tegen onze activiteiten aanleunen maar eerder facilitaire diensten zijn. We hebben wel gedacht aan de naam Vebego Facility & Services, maar we leveren geen facility managers of projectmanagers. We managen het verhuistraject niet, maar leveren bijvoorbeeld wel de mensen. Het is echt de hands-on arbeid die we doen. Daarom dekt Vebego Cleaning & Services beter de lading.”

Ons doel is niet om de grootste te worden, wel om mentaal marktleider te worden.

STERCK. Jullie hebben een aantal bedrijven die een gericht aanbod doen naar productieomgevingen en life sciences?

Möller: “Care bestaat bijvoorbeeld uit Care Office Cleaning en Care Expert Cleaning. Daar stappen we nu wat vanaf. Office cleaning is voor mij een te ruim begrip. Onder die noemer doen we bijvoorbeeld ook schoonmaak van scholen en universiteiten zoals de KU Leuven. Expert Cleaning richt zich meer op hightech cleaning zoals deze van cleanrooms en voor de farma-industrie. We werken daar proposities uit voor specifieke segmenten van de markt. Zo richten we ons op offices, education, high traffic locaties (openbaar vervoer en luchthavens) en cleanrooms, waarin we heel veel ervaring hebben. We gaan die segmentproposities nog verder uitbouwen met segmentspecialisten en concepten die speciaal gericht zijn op die betreffende diensten. De taal die men op de luchthaven spreekt is nog altijd anders dan deze bij bijvoorbeeld pharmaceutische industrie en cleanrooms.”

Mentale marktleider

STERCK. Welke positie neemt Vebego in de markt in?

Möller: “De vergelijking is niet altijd gemakkelijk te maken, het is de vraag wat je vergelijkt en met wie. Qua omzet realiseren we met de hele groep samen een omzet van ongeveer 100 miljoen euro. Daarmee horen we tot de top-5 in België. Ons doel is niet om de grootste te worden, wel om mentaal marktleider te worden. Ik vind het belangrijk dat we in de toekomst worden gezien als dé experts in schoonmaak en aanverwante diensten. Als iemand met een vraag rond schoonmaak, hygiëne of noem maar op zit, dan moet die persoon spontaan aan Vebego denken. Dat is waar we naar toe willen groeien: Dat wij het bedrijf zijn waar mensen aan denken als het gaat om goed werk en betekenisvolle banen én natuurlijk als het gaat om schoonmaken en aanverwante diensten. Dat geldt ook binnen de segmenten. Als er aanbestedingen zijn vanuit offices, cleanroom-omgevingen, labo’s of onderwijs, dan moet onze naam naar voor komen. ‘Die van Vebego hebben verstand van die materie.’ Het gaat ons helpen als we in de toekomst onder één naam naar buiten komen. De impact is groter dan wanneer je de dingen ook heel goed doet, maar versnipperd onder verschillende merknamen.”

michel-moller-vebego Wie is Michel Möller?

Michel Möller, algemeen directeur Vebego België, werkt al bijna 25 jaar voor de groep. Twintig jaar daarvan was hij actief in directiefuncties van verschillende Nederlandse afdelingen. Daarna kwam hij in België terecht via Vebego Airport Services. Later nam hij de algemene leiding over van schoonmaakbedrijf Care waar hij ook bestuurder is. Sinds kort is Michel Möller Algemeen Directeur Facilitaire bedrijven Vebego België en leidt hij ook het transitietraject ‘Design Our Future’.

Great Place to Work

STERCK. Met Care hebben jullie in 2023 de Great Place to Work Award 2023 gewonnen? Wat maakt jullie hr-beleid zo bijzonder?

Möller: “Toen Tonnie Goedmakers 80 jaar geleden aan zijn keukentafel begon, had hij heel veel oog voor zijn mensen. Het besefte destijds al dat het de mensen zijn die het bedrijf maken, en dat doen we vandaag nog steeds. We zijn niet voor niets een familiebedrijf. Ik spreek met zoveel mogelijk medewerkers in ons bedrijf, en je voelt dat dit ook zo wordt ervaren. We hebben een aantal pijlers waarop we impact willen maken: medewerkers, klanten en maatschappij. Dankzij het behalen van ‘Great Place to Work’ laten we in elk geval aan de markt zien dat we oog hebben voor onze medewerkers en dat we dat ook meetbaar maken.

De allerbelangrijkste vraag is hoe je dat koppelt aan je bedrijfsdoelstellingen. Waar het ons om gaat is dat we niet gewoon jobs bieden voor onze mensen maar betekenisvolle banen. Zo creëer je een bepaald trots bij de mensen.”

STERCK. Kan u een aantal concrete voorbeelden geven hoe jullie dat doen?

Möller: “Het gaat om oprechte aandacht en betrokkenheid. Niet alleen van direct leidinggevenden maar van de hele organisatie. Gedurende het jaar doen we heel wat om waardering te tonen, los van de verloning die altijd netjes in orde is. En het heeft ook te maken met welk leiderschap je kiest. We leggen de verantwoordelijkheid graag zo laag mogelijk in de organisatie en zien onze mensen als vakmensen. Het management straalt dat ook uit naar de mensen toe. Ik vind bijvoorbeeld dat onze schoonmakers veel belangrijker zijn dan ze zelf ooit denken. Schoonmaak heeft nog teveel het imago van ‘het is maar schoonmaak’. Maar ik zeg tegen onze mensen: als jullie er niet zijn, dan hebben we een probleem in België. Onze mensen zorgen voor een veilige, schone en prettige werkomgeving. Daar dragen we elke dag aan bij. Of dat nu in een kantoor of een universiteit of luchthaven is, of in cleanrooms die heel dicht aanleunen bij het primaire proces. Dat mag meer in de verf gezet worden.”

Er kan veel meer uit schoonmakers gehaald worden dan men denkt.

“In veel bedrijven komt een schoonmaker werken en zegt men wat hij/zij moet doen, hoe en wanneer. Ze krijgen formulieren waarop ze dat allemaal moeten afvinken. Eigenlijk is dat te gek. Want diezelfde medewerker gaat naar huis en kan daar wel zijn of haar belastingen doen, huur betalen en de administratie in orde brengen. Er kan veel meer uit schoonmakers gehaald worden dan men denkt. Alleen vereist dat een ander soort leiderschap. We moeten af van dat dirigerend leidinggegeven. Misschien een anekdote om dat te illustreren. Zo liep ik een aantal jaar geleden, toen ik nog niet zo lang in België was, op de werkvloer in de luchthaven rond. Er ontstond meteen tumult. Er was iets aan de hand, de grote baas is hier, klopt er iets niet? Ze hadden nog nooit een directeur gezien die vroeg of ze het leuk werken vonden, of het werkmateriaal in orde was,… Dat vonden ze heel vreemd. Maar dat typeert onze aanpak. Zo willen we met onze mensen omgaan, hen trots laten voelen. En dan vertaalt zich dat ook in de dienstverlening.”

STERCK. In jullie sector worstelen veel bedrijven met het werven en behouden van mensen. Hoe lukt dat bij Vebego?

Möller: “De arbeidsmarkt is de laatste jaren wat moeilijker. Je moet de mensen een aanbod doen zodat ze graag voor je willen werken. Een werkomgeving waar ze het beste uit zichzelf halen en hen ook inspireren om zichzelf door te ontwikkelen. Als ik zie hoe mensen in onze organisatie doorstromen van schoonmaker naar teamleider en zelfs districtmanager. Daar zijn heel wat mooie voorbeelden van. Zo zie je dat het bij ons niet alleen om geld verdienen gaat, maar ook over het feit dat mensen zich kunnen ontwikkelen.”

Nieuw directieteam

STERCK. Met jullie transitietraject komt er in België ook een nieuw directieteam?

Möller: “Er is voortaan één overkoepelend directieteam voor Vebego Cleaning & Services in België. Dat bestaat uit een managing director, directeurs voor hr, finance, IT en marketing & sales en twee operationeel directeurs. Sinds januari nemen we onze mensen mee in dit verhaal. Cleaning Professionals en Glanzer blijven voorlopig onder de huidig algemeen directeur. We kijken ook aan de achterkant hoe we bepaalde synergiën kunnen realiseren. Bijvoorbeeld op het vlak van hr. Een aantal afdelingen worden geharmoniseerd, maar we gaan de organisaties niet helemaal in elkaar vlechten. We kunnen daarbij leren van Nederland waar men dezelfde oefening al een keer gedaan heeft. Daarom gaan we nu niet meteen alles rebranden én tegelijk onder één IT-systeem brengen. Dat heeft een te grote impact. Het gaat goed in onze organisatie en dat willen we ook zo houden. Daarom pakken we het stap voor stap aan.”

michel-moller-vebego

Verder groeien

STERCK. Welke andere toekomstplannen hebben jullie nog?

Möller: “We blijven naar nieuwe overnames kijken. Dat hebben we trouwens altijd gedaan. De tak van cleaning is groot geworden en gegroeid door acquisities te doen van kleinere schoonmaakbedrijven. Van de andere kant willen we ook autonoom blijven groeien via salesactiviteiten in de segmenten waarin we actief zijn. In Vlaanderen en Brussel hebben we de beste spreiding. In Wallonië zijn we nog ondervertegenwoordigd. Daar willen we in de toekomst zeker nog aan werken. Maar wel op een manier dat het ook organiseerbaar blijft.”

STERCK. Wat zien jullie als de grootste uitdagingen in de brede markt?

Möller: “Omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt is zeker een belangrijke uitdaging. Zowel op het vlak van arbeiders als van bedienden trouwens. De ‘war on talent’ is groot op dit moment. Daarom organiseren we heel veel voor onze mensen. Ze doen fysiek werk, soms in de randen van de dag. We proberen zoveel mogelijk onze waardering uit te spreken. Op de luchthaven organiseerden we bijvoorbeeld twee dagen lang een kerstmarkt waar de mensen hun kerstpakket konden afhalen na de shiften. Ze werken daar immers de klok rond. In de maand januari organiseerden we zes nieuwjaarsrecepties verdeeld over het land waar ook de partners en de kinderen bij betrokken werden. Zij maken je bedrijf. En zo doen we heel veel. Tegelijk zijn er natuurlijk nog tal van andere heel leuke uitdagingen. Hoe omgaan met digitalisering, robotisering en een meer datagedreven aanpak bijvoorbeeld. Dat zijn thema’s waaraan we werken.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels