Joke Dehond, CEO van Inventive Designers
Joke Dehond

Joke Dehond, CEO van Inventive Designers

Stercke vrouwen

De ICT-wereld is ongetwijfeld nog een bastion van testosteron. De snelle doorbraak van Joke Dehond in die vrij gesloten wereld is daarom des te opmerkelijker. Als ceo van Inventive Designers kreeg ze ICT weliswaar elke dag thuis opgediend bij de soep en de frietjes.

Ze is nu eenmaal de dochter van Guy Dehond, de man die het softwarebedrijf in 1994 uit de grond stampte. Dit neemt niet weg dat Joke doelgericht haar eigen kijk op de informaticawereld uittekende. Met succes. Ze werd onlangs door het vaktijdschrift Datanews uitgeroepen tot ‘ICT-woman of the year’. 

Ook bij mannen
kun je vandaag meer
'soft skills' vinden.

Inventive Designers uit Hoboken is gespecialiseerd in ‘customer communication management’ (CCM). Het bedrijf ontwierp daartoe een platform dat alle vormen van communicatie vanuit een onderneming bijeenbrengt. Afhankelijk van de behoefte van de klant en de doelgroep zijn die communicatievormen nu eenmaal sterk verschillend. Alle communicatiestromen zoals facturen, rekeninguittreksels, brieven, bedrijfsdocumenten, ... worden in de tools van Inventive Designers aangemaakt en bijeengebracht tot een multichannel output waardoor de communicatie met de klanten sterk verbeterd en vooral ook beveiligd wordt. CCM is in dit opzicht een markt die in volle opgang is. Zeker voor bedrijven als banken, verzekeringsinstelllingen en overheidsinstanties die miljoenen verschillende documenten verwerken.

Joke Dehond is nog altijd maar 35, mama van twee zoontjes en leidt nu samen met haar man Klaas Bals een ploeg van 45 ‘high professionals’. Terwijl Klaas zich als CTO meer toespitst op de technologische ontwikkelingen binnen het bedrijf, houdt Joke zich vooral bezig met de commerciële aspecten van de onderneming. Contracten negociëren, marketing, administratie, sales. 

Dan toch de typische opdeling man/vrouw? “Toch niet want ik heb vele jaren meegewerkt aan de technische aspecten van onze producten. Ik heb op die manier het voordeel dat ik onze producten ook technisch onder de knie heb en ten aanzien van onze klanten perfect weet waar het de facto om gaat.”

Scheidingslijnen vervagen

Die permanente man/vrouw confrontatie is overigens een gegeven waar Joke Dehond absoluut niet bij stilstaat. Het gaat haar veeleer om diversiteit binnen de onderneming. Onder de 45 personeelsleden telt het bedrijf liefst zeven verschillende nationaliteiten. Dat zijn allemaal mensen met verschillende skills die elk voor zich met hun eigen blik de bedrijfsproducten bekijken. 

Vrouwen zijn volgens haar overigens niet per definitie beter. Ze voelen de dingen allicht anders aan, maar ook die scheidingslijnen tussen mannen en vrouwen zijn voorzichtig aan het vervagen. Ook bij mannen kun je vandaag meer ‘soft skills’ vinden. Toch is die vaststelling dat vrouwen effectief minder belangstelling hebben voor ICT toch wel een gegeven waaraan ze niet voorbij kan. Terwijl het aantal ICT-studenten aan de universiteiten in dalende lijn zit, is het onvermijdelijk dat ook het aantal ICT-vrouwen nog scherper daalt.

Stel je niet op als vrouw maar als competente werknemer. 

Of er in de informaticawereld zoiets als een glazen plafond bestaat? Een grens waar vrouwen in hun carrière niet makkelijk doorheen geraken? Joke Dehond heeft zo haar twijfels. Ook op dit vlak doorbreekt ze de man/vrouw confrontatie. “Je moet je in het bedrijfsleven niet opstellen als vrouw maar wel als een competente werknemer die op basis van zijn opleiding en zijn ervaringen weet waar hij aan toe is. Je moet er tegenaan gaan. Net als de mannen zelf die het overigens ook niet altijd gemakkelijk wordt gemaakt. Je moet echt wel vechten en je niet laten doen.”

Trots?

Waar ze als ondernemer trots op is? “Op het feit dat wij ondernemen, dat wij dingen doen, dat wij uitdagingen waar maken. Ik kom uit een familie van ondernemers. Mijn grootouders hadden een diamantslijperij. Mijn vader had voor Inventive Designers al een andere firma opgericht en ik tel tal van zelfstandigen onder mijn familieleden. Ik hou ervan dingen te realiseren. Ook in een land dat het ondernemers vandaag zeker niet makkelijk maakt. Maar we zetten door en we geven veel van onze dagelijkse energie aan ons bedrijf.”

Toekomst

Hoe gaat het nu verder met Inventive Designers? Het bedrijf heeft een sterke expansie achter de rug, passeerde na zoveel opeenvolgende groeijaren van meer dan 20% voor het eerst de kaap van 5 miljoen euro. Wat indien er morgen een kandidaat-overnemer voor de deur staat die met pakken dollars zwaait? Lokken de Caraïben? 

“We hebben al wel vaker dergelijke geïnteresseerden over de vloer gehad. We hebben telkens een boeiend gesprek met elkaar gevoerd maar die mensen ook beleefd afgewezen. Ik denk dat wij daar nog niet klaar voor zijn. Wij moeten wel nog meer stappen zetten om onze knowhow te valoriseren. Wij willen verder groeien en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Verkopen is dus geen doel op zich. Indien het op termijn nodig zou zijn voor de toekomst van het bedrijf en van onze mensen zouden wij dat uiteraard wel ernstig overwegen. Maar neen, zo ver zijn we echt nog niet.”

Internationalisering 

Waar de prioriteiten vandaag dan liggen?  “Voor de financiële crisis van 2008 waren we als bedrijf reeds sterk geïnternationaliseerd. We hadden toen al een brede waaier aan buitenlandse klanten zoals Nike, Siemens en Bank of America. We hadden op een bepaald moment dan ook zwaar te lijden onder de terugval van de conjunctuur en we plooiden ons voor een groot stuk terug op de Belgische markt. Vandaag liggen de kaarten opnieuw anders en is internationalisering weer aan de orde. Vandaar ook dat wij verscheidene toonaangevende ICT’ers met internationale uitstraling opgenomen hebben in onze raad van bestuur en in onze raad van advies. Mensen zoals een Dries Buytaert, Pieter Casneuf en Omar Mohout. Wij hopen dat zij ons kunnen helpen om nog meer dan in het verleden actief te worden op de buitenlandse markten.  En we willen een beleid uittekenen waarin ruimte is voor partnerships zodat we op termijn nog meer klanten kunnen bedienen.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels