De tarifering en organisatie van uw externe dienst wijzigt
Karine Eerdekens Mensura

De tarifering en organisatie van uw externe dienst wijzigt

Praktijck: Mensura

De financiering en organisatie van externe diensten voor bescherming en preventie op het werk wijzigt vanaf 2016. De focus verschuift daarbij nog meer van medisch toezicht naar preventie. Wat verandert er voor u? En hoe laat u uw centen maximaal renderen?

Om een antwoord te bieden op de veranderende werkomstandigheden en –risico’s, sleutelt de wetgever aan de organisatie en de financiering van externe diensten. 

Kostenplaatje verandert

Vanaf 1 januari 2016 verandert het systeem voor tarifering van externe diensten. De nieuwe berekenwijze vertrekt niet langer van een eenheidstarief per type medisch onderzoek (jaarlijks, driejaarlijks, vijfjaarlijks …). 

Wat komt er in de plaats? De jaarlijkse bijdrage zal gebaseerd zijn op het aantal werknemers en de aard van uw activiteit. Per werknemer betaalt u vanaf 2016 een forfaitaire bijdrage, ongeacht of hij al dan niet aan onderzoek is onderworpen.

Invoering preventie-eenheden

Bedrijven die over een opgeleide preventieadviseur beschikken (groep A, B en C+), maken vanaf 2016 gebruik van preventie-eenheden. Preventie-eenheden worden in de eerste plaats gebruikt voor ‘voorrangsactiviteiten’ zoals gezondheidstoezicht, psychosociale begeleiding (stress, burn-out, agressie en trauma). In tweede instantie zijn ze inzetbaar voor ‘aanbevolen activiteiten’ zoals ergonomie, veiligheid, milieu, industriële hygiëne en toxicologie en gezondheidsbevordering (het preventief medisch onderzoek en leefstijladvies).

Door over te stappen van een jaarlijks naar een tweejaarlijks medisch onderzoek kunt u het ‘vrijgekomen’ budget inzetten voor de concrete welzijnsnoden van uw onderneming: verbetering van werkposten, opleidingen, leefstijladvies enzovoort. Voor een optimaal resultaat is overleg met uw externe dienst aangewezen.

Optimaal rendement

Met de wijziging stimuleert de wetgever een shift van medisch toezicht naar preventie. De preventieadviseurs van bedrijven krijgen vanaf 2016 veel meer de mogelijkheid om de samenwerking met hun externe dienst af te stemmen op de behoeften van de organisatie. Mensura kan hen daarbij adviseren: we bekijken hoe u met uw nieuwe budget de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers optimaal kunt bevorderen. 

Of de voorgestelde wijzigingen al dan niet in voege gaan op 1 januari 2016 is momenteel nog onzeker. De groep van 10 heeft immers samen met het akkoord rond de brugpensioenen ook deze voorgestelde wetswijziging terug ter discussie gesteld, met name op vlak van de voorgestelde tarieven. Mensura volgt de evolutie op de voet en informeert u van zodra er meer duidelijkheid is. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels