Nieuwe technieken in koelen en verwarmen
Werner Goris

Nieuwe technieken in koelen en verwarmen

Praktijck: Studie 10

Verwarmen, ventileren en koelen is een vraagstuk waar heel wat bedrijven mee geconfronteerd worden. Ingenieursbureau Studie 10 uit Lier legt de nadruk op rationeel energiegebruik, comfort en economische haalbaarheid. Zaakvoerder Werner Goris licht enkele nieuwe technieken toe.

BaOpt luchtcirculatie

BaOpt is een gepatenteerde software voor het besturingssysteem van ventilatie- en klimaatsystemen. Terwijl de luchtstroom bij conventionele regelingen gericht is, wordt deze met BaOpt zo geregeld dat een langzame, ongerichte, chaotische ruimtestroming ontstaat. Door de langzame, continue vermenging van de toegevoerde lucht en de binnenlucht ontstaat een homogene temperatuursverdeling op alle hoogten, zonder koudevallen of tocht. Dit zorgt voor optimaal comfort. Deze techniek is geschikt voor grote ruimtes met grote ramen. De gelijkmatige menging minimaliseert warmteverlies in de winter en het energieverbruik voor koeling in de zomer. Omdat minder frisse lucht moet worden toegevoerd, daalt ook het energieverbruik voor de luchtbehandeling. 

Adiabatische koeling zorgt voor hoger EER

Koeling moet steeds energiezuiniger gebeuren en wanneer het Energy Efficiency Ratio (EER) groter is dan 5 wordt steeds vaker gebruik gemaakt van indirecte adiabatische koeling. De vochtige gekoelde lucht wordt gebruikt om een tweede, gescheiden, luchtstroom te koelen. De temperatuur van de tweede luchtstroom wordt hierbij verlaagd door middel van de eerste luchtstroom. Deze airco heeft als groot voordeel dat er alleen energie nodig is voor de ventilator die de lucht naar de verbruiksruimte pompt. De toegevoerde lucht is bovendien verse lucht.

Warmterecuperatie van koelsystemen

Belangrijk is om de warmte die sommige koelsystemen produceren, te recupereren. Deze warmte kan via bijvoorbeeld betonkernactivering terug aangewend worden voor de verwarming van een gebouw. Het beton doet met haar grote dichtheid dienst als buffer tegen de buitentemperaturen. De betonvloer kan via zijn opslagcapaciteit grote temperatuurswijzigingen afvlakken en zo de noodzakelijke productie van energie beperken. 

Koelsystemen met natuurlijke koelmiddelen zoals NH3, CO2 of propaan zullen meer en meer de norm worden aangezien synthetische koelmiddelen in de nabije toekomst dienen te verdwijnen. 

Thermodynamische simulaties

De temperatuur in ons land schommelt constant, hier moeten ventilatie-, verwarm- en koelsystemen continu op inspelen. Voor kantoorgebouwen, gebouwen die gebruik willen maken van free cooling of lage energiegebouwen is het aangewezen om thermodynamische simulaties uit te voeren ten einde comfortproblemen te vermijden en de energiewinst exact te kunnen begroten. Ook daglichtsimulaties kunnen nuttig zijn, waardoor het verbuik lager wordt en de CO2-uitstoot van het bedrijf verlaagt. 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels