Slimme brandbestrijding, sanitair en elektriciteit
Werner Goris

Slimme brandbestrijding, sanitair en elektriciteit

Praktijck: Studio 10

Ingenieursbureau Studie 10 uit Lier verleent advies aan opdrachtgevers, bouwheren en aannemers bij het realiseren van verschillende technieken voor onder meer brandbestrijding, sanitair en elektriciteit, waardoor hun bedrijfsruimtes volledig afgestemd worden op de noden van de onderneming.

Sanitaire installaties

In de studie van de sanitaire installaties worden alle afvoer- en toevoerleidingen berekend, rekening houdend met de maximaal toegelaten snelheid in de leidingen en de drukverliezen. Hierbij ligt de nadruk op milieu en veiligheid. Er bestaan zoncollectorsystemen die al op middelgrote schaal hun meerwaarde hebben bewezen en waarmee de verwarming van water kan gebeuren met zonne-energie. Ook regenwater kan ingezet worden voor sanitaire toepassingen. 

Er zijn zelfs technieken op de markt die warmte onttrekken uit afvalwater en deze warmte hergebruiken. Een warme douche of een vaatwasmachine zorgt ook voor warm afvalwater. Het zou jammer zijn die warmte verloren te laten gaan. Door de afvoerbuizen rond de aanvoerbuizen te leggen, zal het aangevoerde water reeds verwarmd worden. Dit soort systemen is energievriendelijk en minder belastend voor het milieu dan sommige andere toepassingen. 

De circulatiesystemen voor warm tapwater worden zodanig ontwikkeld dat de kans op ontwikkeling van de legionellabacterie tot een minimum beperkt wordt.

Brandbestrijdings-installaties

Bij de installatie van een brandbestrijdingssysteem of sprinklers moet u goed berekenen waar exact de brandhaspels best geïnstalleerd worden. Ook in ruimtes waar geen water gebruikt kan worden om te blussen, kan u veilige brandbestrijding voorzien. 

Bij gekoelde of diepvriesruimtes onderworpen aan HACCP-eisen worden vernieuwende ESFR-sprinklertechnieken met polypropyleen glycol toegepast.Koelruimtes vol voedingsmiddelen, ontvlambaar materiaal of chemische stoffen zullen bij brand geen extra brandhaard veroorzaken maar de brand zal op een veilige manier bestreden worden.

Elektrische installaties en uitrustingen

In kantoren en in de logistieke sector is lichtsturing enorm belangrijk geworden. Door maximaal gebruik te maken van natuurlijk inkomend licht  en een doordachte lichtsturing kan u heel wat energiewinst boeken. Een juiste inplanting van verlichting en veiligheidsverlichting is cruciaal voor een bedrijf. 

Daarnaast worden bouwheren best goed ondersteund bij het opmaken van risicoanalyses: met welke uitwendige invloeden krijgt het bedrijf te maken? Hoe kan ik bliksembeveiliging voorzien en waar liggen de vitale stroombanen? En hoe gebeurt dit alles conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), rekening houdend met het recent aangepaste artikel 104?

De coördinatie en bepaling van de types voor noodstroomaggregaten en UPS-installaties wordt voor kantoorgebouwen en industriële gebouwen uitgevoerd bij het ontwerp van de technische installatie na overleg met de gebruiker.

Deze expertise werd aangeboden door /  Studio 10

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels