Tewerkstellingspool
Jan Peeters

Tewerkstellingspool

Regio Herentals

Bart Peeters bezong op zijn eigen manier al de ondoordringbaarheid van Mortsel. Als het van naamgenoot en burgemeester van Herentals Jan Peeters afhangt, wil die het echter vooral over de bereikbaarheid van zijn stad hebben. “Het is een boutade geworden, maar achter Herentals staat iedereen in de file.”

STERCK. De Kempen is volop in ontwikkeling. Valt er in Herentals zelf nog veel te ontwikkelen op ruimtelijk-economisch vlak?

Jan Peeters: “We werken op twee fronten: de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen of KMO-zones en de herontwikkeling van bestaande terreinen waar de activiteiten gestopt zijn. Op dit moment zijn wij samen met het IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, en het Vlaamse gewest bezig om dat te managen. 

Daarnaast gaat de NV Scheepvaart binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal effectief nog verder terreinen ontwikkelen in het verlengde van Beverdonk in Grobbendonk. Binnenvaart is immers een snel en milieuvriendelijk alternatief dat andere vormen van transport kan vervangen of aanvullen. De nieuwste technieken en technologieën maken van de waterweg een betrouwbare, veilige transportmodus. In 2004, tien jaar geleden dus al, heeft de overheid het gebied Heirenbroek aan het Albertkanaal afgebakend als regionaal watergebonden bedrijventerrein. Het gebied is zo’n 30 hectare groot en is eigendom van de Dienst Scheepvaart. Ruimtelijk is alles geregeld, maar nu moet het nog tot ontwikkeling komen. Ik ben samen met heel veel anderen benieuwd wanneer dit kan. Hoe sneller hoe liever. Het gaat hier dan sowieso om watergebonden activi-
teiten, het mag geen containerhaven worden.”

Wij zijn de laatste vlot bereikbare voorstad van Antwerpen en de haven.

Bereikbaarheid

STERCK. Een kritische succesfactor is natuurlijk wel de mobiliteit. Richting Kempen is dat niet evident.

Peeters: “Dat is zo, maar het is een totaal foute perceptie te denken dat je richting Kempen altijd in de file staat. De aanhoudende werken van de jongste jaren hebben dat idee wel in de hand gewerkt, maar dat geldt zeker niet voor Herentals. Ik zeg het zo vaak als nodig is: wij zijn de laatste, vlot bereikbare voorstad van Antwerpen en de haven. We merken nu al dat heel wat bedrijven de congestie van de Antwerpse ring ontlopen en naar het oosten uitwijken omdat hun klanten, leveranciers en medewerkers daar tenminste nog vlot op hun bestemming kunnen geraken.

Onze bereikbaarheid langs de weg en het water met één grote keten van Grobbendonk – Herentals – Westerlo – Geel – Laakdal is een van onze grootste troeven. We zijn ook gezegend met drie op- en afritten van de E313. Logistieke bedrijven hebben daarom continu interesse in de gunstige ligging en de goede verbinding met de haven van Antwerpen en Nederland en Duitsland.”

STERCK. Aan tewerkstelling is er dus geen probleem? 

Peeters: “Herentals is een buitenbeentje in Vlaanderen. We zijn een van de weinige steden of gemeenten in Vlaanderen waar het aantal jobs 75 procent bedraagt van de actieve bevolking. Ik denk dat het er maar een twee- of drietal zijn. Dat is natuurlijk iets wat historisch gegroeid is, met de industrie die zich door de jaren heen langs het Albertkanaal of de E313 vestigde. Op dit moment zijn de logistieke bedrijven de belangrijkste spelers. Maar er zijn ook bedrijven die al decennialang sterk zijn en blijven. De grootste koekjesfabriek van Europa van Mondeléz is al 50 jaar in Herentals gevestigd en is een van de grootste werkgevers hier in de streek. Goed voor een 1200-tal banen. Nike heeft hier ook een logistiek verdeelcentrum, naast Tessenderlo en Veerle-Laakdal. De jongste jaren hebben we wel wat toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie verspeeld, net zoals bedrijven als radiatorenfabrikant Henrad. Dat is natuurlijk een spijtige zaak. Toch zie je dan meteen redelijk wat interesse in dat terrein voor reconversie en hergebruik. Het gaat hier om een terrein van zo’n drie hectare." 

Kantoorruimte nodig

STERCK. Jullie proberen ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven? 

Peeters: “De industrieterreinen worden herverkaveld, om meer percelen te kunnen ontwikkelen. Zo hebben we in de vorige legislatuur het bedrijventerrein Zavelheide ontwikkeld waar een achttiental kavels beschikbaar waren. Daar zitten ook een aantal jonge, innovatieve bedrijven zoals Intracto met de jonge ondernemer van het jaar Pieter Janssens. Het technologisch bedrijf bedient klanten zoals Brussels Airport, bpost, Cartamundi, VREG, Hubo, Acco en Unizo en is als start-up van twee medewerkers naar 120 gegroeid. 

Het aantal jobs in onze gemeente bedraagt 75% van onze actieve bevolking.

Het stadsbestuur en IOK voerden, met ondersteuning van het Agentschap Ondernemen, begin 2015 ook een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van Hannekenshoek, Vennen, Aarschotseweg, Dikberd, Geelseweg, Langepad en Noordervaart. Daar plannen we een revitaliseringsproject omdat het om oude terreinen gaat met een zeer onlogische invulling die ver van de moderne noden staat. In eerste instantie zullen we nieuwe duurzame stedenbouwkundige richtlijnen opleggen bij de herverkaveling van dit projectgebied dat een totale oppervlakte van 106 hectare beslaat. 

De overheid zou wel meer ruimte moeten laten voor andere ontwikkelingen. We merken nu dat er planologisch heel veel rekening gehouden wordt met de maakindustrie of logistiek. Wie kantoren en de dienstensector wil aantrekken, krijgt van Stedenbouw Antwerpen dikwijls een negatief advies. Steden en gemeenten hebben ook ook ruimte nodig om andere sectoren aan te trekken.”

content/antwerpen/images/magazines/2015/STERCK Antwerpen 7/BIG HEADERS/_0009_STERCK_ANTWERPEN_7_REGIO_JAN_PEETERS_1.jpg

STERCK: Hoe zit het met de detailhandel in Herentals? 

Peeters: “Herentals wil zich blijven profileren als een shoppingstad waarbij mode en vooral schoenenmode er uitspringt omdat we van oudsher een stad van schoenenfabrikanten zijn. Onze historische kern biedt veel mogelijkheden en die willen we maximaal benutten om de zowat tien procent leegstand tegen te gaan. Daaraan ontsnapt geen enkele gemeente in Vlaanderen. Zo werken we met een detailhandelscoach die aan de hand van een SWOT-analyse ons handelsapparaat in kaart brengt en samen met ons acties gaat uitwerken rond leegstand, huur, renovaties, pop-ups en dergelijke meer. Zo’n handelskernversterkend beleid vraagt ook een consequente houding. De bekende schoenenketen Torfs wou langsheen de Poederleesesteenweg, een belangrijke invalsweg, een filiaal openen, maar we hebben dat tot tweemaal toe geweigerd en we zijn blij dat de Vlaamse regering ons daar in beroep in gevolgd is. Maar in het centrum was de zaak meer dan welkom. 

Herentals wil zich blijven profileren als een shoppingstad voor mode en schoenen.

Ik geloof trouwens ook heel sterk in het aanzuigeffect van cultuur en toerisme. In 2007 hebben we doelbewust ons nieuw cultuurcentrum pal in het centrum gebouwd en we merken dat er daardoor toch een horecacluster ontstaan is. Het is ook hier een werk van lange adem, zoals in zoveel dossiers. Maar we staan en zitten dus niet stil in Herentals!”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels