Waarom pv-panelen een investering blijven
Peter Stevens

Waarom pv-panelen een investering blijven

Praktijck - lambrechts

Fotovoltaïsche panelen danken hun naam aan het Griekse woord “photos” (licht) en de naam van fysicus Allesandro Volta. Het betekent letterlijk de omzetting van licht in elektriciteit. Het foto-effect werd reeds in 1839 ontdekt. Later in 1957 lanceerde men de eerste satelliet aangedreven door zonnecellen. De hedendaagse, uit silicium vervaardigde, zonnepanelen hebben rendementen van ruim 20% en kunnen perfect dienen als energie-opwekker voor onze woningen. In 2009 brak de zogenaamde ”PV-gekte” uit, 40% belastingaftrek, hoge groenstroomcertificaten en groene leningen met lage intrestvoeten zijn enkele maatregelen die hiervoor zorgden. Al snel besefte men dat er sprake was van “oversubsidie” en werden deze afgebouwd en vervolgens afgeschaft. 

Bandingfactor

PV-installaties < 10kW en in dienst genomen na 14/6/2015 hebben geen recht meer op groenestroomcertificaten en dienen dus ook niet meer aangemeld te worden bij de Vreg. Een elektrische keuring alsook het aanmelden van de installatie bij de netbeheerder blijven echter verplicht! Installaties in dienst genomen vanaf 1/1/2013 t.e.m. 13/6/2015 hebben gedurende 15 jaar recht op groenestroomcertificaten t.w.v. 93 euro. Aan deze certificaten is een bandingfactor gekoppeld die halfjaarlijks herzien wordt door het VEA. Is de bandingfactor bijvoorbeeld gelijk aan 0,27 dan hebt u 1000kWh/0,27 = 3703kWh elektriciteitsproductie nodig voor één groenestroomcertificaat. Voor industriële installaties >10kW zijn er wel nog steeds certificaten, gekoppeld aan een bandingfactor, te verkrijgen.

EPB

Als er zonnepanelen geplaatst worden om te voldoen aan bepaalde EPB-eisen kunnen er geen certificaten meer verkregen worden. Dit geldt voor een nieuw gebouw of een gebouw dat ingrijpend verbouwd wordt en waarvan de aanvraag of melding voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend is in 2014 of later. Voor scholen en kantoren van een publieke organisatie geldt deze maatregel sinds 2013. Door zonnepanelen te plaatsen op een nieuwe woning zal het E-peil gevoelig verlagen. Bij een lager E-peil zal men uiteraard meer subsidies ontvangen.

Prosumententarief 

Alle consumenten die zelf energie opwekken en werken met een terugdraaiende teller dienen sinds 1/7/2015 een extra vergoeding te betalen aan de distributienetbeheerder. Het tarief wordt bepaald aan de hand van het omvormer vermogen en het bedrag van het netgebied. Voorbeeld: gebied Infrax west en een omvormer van 5kW maakt €99.76 x 5 = €498,8 / jaar. Installaties > dan 10kw zijn uitgerust met een injectie- en afnamemeter en vallen dus niet onder dit stelsel.

Netbeheerders verhoogden tot voor kort hun distributietarieven, de stroomprijs ging de lucht in, de BTW klom van 6% naar 21% en de gratis stroom per gezinslid werd afgeschaft. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat onze elektriciteit steeds duurder wordt. Door deze prijsverhoging wordt het natuurlijk interessanter om onze elektriciteit zelf te gaan produceren. We mogen ons dus niet laten ontmoedigen door het prosumententarief, maar moeten verder blijven investeren in zonne-energie!.

Deze expertise werd aangeboden door Lambrechts

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels