De strateeg
Robert Decant

De strateeg

Sterck Verhaal

Zijn eerste klant was de Amerikaanse multinational ExxonMobil. Niet alleen omdat hij er destijds ook zelf gewerkt had. Maar vooral omdat de startende ondernemer als geen ander de operationele  uitdagingen van grote concerns kende. ESAS mocht als onderaannemer voor het Nederlandse Triple P meewerken aan de uitrol van zo’n 5000 toestellen in de vestigingen van het oliebedrijf.  “Als klein bedrijf ben je ten aanzien van zo’n grootmacht operationeel veel sterker. Je zet je flexibiliteit en je kostenefficiëntie in”, zegt Robert Decant. Het kleine ESAS van toen werkt vandaag met zo’n 500 personeelsleden en budgetteert dit jaar een omzet van 35 miljoen euro.

Robert en zijn broer Eric Decant zijn opgegroeid in een milieu van zelfstandigen. Hun ouders runden een diamantzagerij in het Antwerpse. Robert en Eric werden van jongsaf aan geconfronteerd met de uitdagingen van het ondernemerschap. Aan tafel werd de harde werkelijkheid soms snel duidelijk gemaakt. Robert studeerde voor industrieel ingenieur elektronica en informatica aan wat nu de Karel de Grote Hogeschool is. Het ging hem daarbij niet direct om de bits en de bytes. De jonge ingenieur was vooral geïnteresseerd in het bredere puzzelwerk. Hoe steek je een concept ineen? Hoe passen de verschillende stukjes in elkaar?

Na enkele boeiende jaren bij oa. Bombardier en ExxonMobil wilde de jonge ingenieur zelf iets opzetten. Toen die opportuniteiten zich aandiende en hij in bijberoep kon meewerken aan de uitrol van een globaal IT-project waagde hij met ESAS in het jaar 2000 de stap. “Ik had toen de wereld van de multinationals leren kennen en bracht er veel respect voor op. Grote bedrijven zijn nu eenmaal heel sterk in het opzetten van een globale strategie en het uittekenen van een visie. Alleen lopen diezelfde bedrijven geregeld vast in de operationele uitwerking van die projecten. Multinationals zijn gebouwd op logge structuren die slechts langzaam in beweging komen. Daar kun je als kleine ondernemer je volledige eigen engagement tegenover stellen. Je bent veel sterker in het standaardiseren, informatiseren en automatiseren. Vandaar ook onze kostenefficiëntie.”

500 man in 15 jaar


Hij heeft het allemaal meegemaakt: van enig personeelslid tot manager en nu strateeg. Robert Decant heeft zijn bedrijf in verschillende fases uitgebouwd tot een indrukwekkend geheel dat vandaag maar liefst 500 mensen tewerkstelt. 500 aanwervingen dus in hooguit 15 jaar. De bedrijfsleider deed in het begin nog alles zelf. “Ik heb zelfs ons eigen kantoor nog gepoetst!” Opmerkelijk daarbij is dat ESAS geregeld koos voor het IBO-systeem. Met een engagement tot individuele beroepsopleiding (IBO) konden ook werkzoekenden met weinig technologische kennis een job krijgen in samenwerking met de VDAB. Vandaag komen maar liefst 1 op de 5 werknemers uit die hoek.

Robert Decant: “Al in ons eerste groot contract konden wij onze focus leggen op wat ook later onze sterkte zou worden. Wij positioneren ons als een ICT-ondersteunend bedrijf dat zowel op het vlak van infrastructuurwerken als van industriële applicaties heel klantgericht werkt. Wij stellen ons altijd heel dicht bij de klant op. Omdat wij indertijd als klein bedrijf ook heel vlakke organisatiestructuren opgezet hebben zonder zware beslissingslijnen, kunnen we heel snel reageren en doelgericht tewerk gaan. Wij voelen zo de ontwikkelingen in de markt goed aan. ESAS evolueerde op die manier ook vrij snel van een klassiek ICT-bedrijf voor infrastructuur en applicaties in de richting van andere markten als digitale televisie, Voice-over-IP, printing services, point of sales services, smart grids, industriële automatisatiesystemen enzovoort.”

STERCK. Op dat laatste punt heeft u precies de kringloop kunnen sluiten naar uw broer Eric die met zijn eigen bedrijf Solindus meer in de richting van industriële processen werkte?

Robert Decant: “Precies. Wij zijn elk vanuit onze eigen sterktes bijna ongemerkt naar elkaar toegegroeid. Wij zaten in de ondersteunende diensten en kwamen doorheen de technologische ontwikkelingen in de wereld van de ‘smart devices’ terecht. Eric werkte vanuit de industrie en evolueerde in zijn zoektocht naar meer rentabiliteit naar ‘smart processes’. Wij hebben elkaar daar gevonden en in 2013 ook besloten om onze twee bedrijven, ESAS en Solindus, onder een gemeenschappelijke holding te plaatsen. Er is vandaag opmerkelijk veel synergie tussen de activiteiten van beide ondernemingen. Het is trouwens de leidraad naar de economische herstructurering van het Westen ten aanzien van de hele hogeloonkostenproblematiek. Indien onze Westerse ondernemingen in de concurrentieslag willen overleven moeten ze ‘smart devices’ inbouwen in hun strategie. Het ontwerpen, het configureren, het inbouwen en het onderhouden van die ‘smart devices’ in onze systemen is de uitdaging waar wij als maatschappij voor staan. Het zogenaamde ‘internet of things’ is in dit opzicht geen verre fantasie meer. Het is straks meer werkelijkheid dan ooit. Vanuit dat perspectief hebben Bavo De Cock, Eric en ikzelf een overkoepelende holding opgezet waarbij ESAS en Solindus nu binnen één systeem functioneren. Die structuur versterkt de complementariteit naar elkaar toe.”

ROBERT DECANT STERCK ANTWERPEN STERCK VERHAAL

Kritische massa

STERCK. Jullie zijn de laatste jaren in die opmars van de ‘smart devices’ enorm gegroeid met overnames van ondermeer Cervo Engineering uit Temse en ISS Office Smart Services uit Spiere-Helkijn?

Robert Decant: “In die snelle ontwikkelende markt moeten we voldoende kritische massa genereren. Wij runnen vandaag drie divisies. Met onze ‘professional services’ detacheren wij een aantal specialisten bij bepaalde klanten, en in de divisie ‘projects & solutions’ werken we projecten uit. Maar onze divisie ‘managed services’ stuurt vandaag liefst 400 mensen uit naar de meest afgelegen plekken in de Belux waar ze opdrachten uitvoeren. Ik durf bijna zeggen dat wij vandaag in de buurt van elke kerktoren in dit land een eigen mannetje hebben. Ze kunnen als multiskilled technicus van een allround technologiebedrijf nagenoeg alle problemen aan. Wij zijn in dit opzicht multidisciplinair geworden en engageren ons zowel in de telecomtechnologie, in de bouwkunde, de elektrotechniek, de informatie-
technologie, de mechanica of de scanning.” 

Attitude is meer waard dan een diploma.

STERCK. Beperkt die toegenomen schaalgrootte jullie flexibiliteit niet?

Robert Decant: “Door de efficiëntie van ons systeem verliezen onze mensen nauwelijks tijd op de weg. Zij zitten nu eenmaal dicht bij de klanten. Logistiek is dat een enorm voordeel. Wij hebben bovendien een systeem van ‘in night delivery’ opgezet. Dit komt erop neer dat onze plaatselijke werknemers ’s nachts beleverd worden in hun auto’s met het nodige nieuwe materiaal terwijl het oude materiaal weer meegenomen wordt. Onze man ter plaatse kan ’s dus morgens onmiddellijk aan de slag. Zijn reistijd is nu eenmaal heel erg beperkt. Files kent hij veel minder dan wanneer hij vanuit Wilrijk zou opereren en dan naar Ieper moet. Wij hebben onze vestigingen in Spiere en Temse overigens gesloten en alle centrale activiteiten bijeengebracht in Wilrijk. Dat betekent nog meer efficiëntie en snelheid. Het komt er nu enkel op aan dat wij inderdaad kunnen bewijzen dat onze mensen werkelijk multi skilled zijn en de meest uiteenlopende opdrachten aankunnen. En op die manier ook onze slogan waarmaken: ‘multi skilled services close to you’.”

STERCK. ESAS doet veel inspanningen om mensen met lagere technische capaciteiten, mensen uit kansengroepen en laaggeschoolden aan te nemen?

Robert Decant: “Dat is niet enkel ingegeven vanuit sociaal engagement maar ook door het repetitief karakter van veel opdrachten. Wij hechten in dit opzicht dan ook veel meer waarde aan de attitude van de kandidaat-werknemers dan aan de technologische bagage van diploma’s die ze meebrengen. Wij gaan ervan uit dat wij de technische opdrachten waar ze voor staan zelf kunnen aanleren. In de mate dat we van die nieuwe werknemers effectief multi skilled medewerkers kunnen maken, kunnen ze perfect meedraaien in ons bedrijf. We hebben daarvan overigens indrukwekkende voorbeelden in huis: mensen die helemaal aan de onderste trede van de ladder begonnen zijn en zo verder opklommen zijn tot echte managementfuncties.”

Vakbonden moeten meedenken


De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De inbreng van de ICT jaagt een heuse tornado doorheen het industriële landschap. De vakbonden evolueren evenwel onvoldoende mee en dat kan tot inertie leiden. “Onze vakbonds- leiders moeten snappen dat die disruptieve economie de wereld werkelijk op zijn kop zet”, zegt Robert Decant. “Wat nu aan de gang is zal gevolgen hebben voor iedereen. De concurrentie uit het buitenland komt als een heuse pletwals over ons heen. We moeten ons versterken en onze handicaps wegwerken door ons te engageren voor de ‘smart devices’ die onze systemen weer leefbaar kunnen maken. Slimme productiesystemen die aangedreven worden door ‘smart devices’ maken onze bedrijven weer rendabel. De vakbonden mogen de kansen die we nu nog hebben niet blokkeren.”

Financiering uit eigen middelen

STERCK. Naarmate het bedrijf verder groeit zal ook de vraag gesteld worden in hoeverre autofinanciering nog zal volstaan?

Robert Decant: “Wij hebben alle operaties tot nog toe met eigen middelen gefinancierd. Met de steun van de banken. Wij willen dat ook vandaag zo houden. Mijn broer Eric heeft nu 21% van de aandelen in de controlerende holding. Bavo De Cock, een medewerker sinds 2005, heeft van zijn kant eveneens 21% in handen terwijl ik het saldo van 58% overhoud. Dat loopt nu allemaal vrij goed. indien er toch bijkomende financiële middelen nodig mochten zijn staan verscheidene kandidaat-investeerders klaar om in te springen.”

STERCK. Toch zal jullie succesverhaal onvermijdelijk kandidaat-overnemers aantrekken? Wat dan?

Robert Decant: “Ik ben een ondernemer en ik zal altijd blijven ondernemen. Ik ga dus hoe dan ook door met ESAS. Uiteraard zeg ik ook: zeg nooit nooit. Ik zou zeker alle gegevens even op een rijtje zetten vooraleer ik uitsluitsel geef. Dat wél. Maar ESAS blijft hoe dan ook mijn kind.”

Het internet of things is geen fantasie meer.

STERCK. Ondanks jullie succes ga je als ondernemer ongetwijfeld ’s avonds ook met bepaalde zorgen naar huis?

Robert Decant: “Dat is inderdaad wel zo. Je kijkt als ondernemer nu eenmaal altijd vooruit. Je tekent een bepaald perspectief uit. Daarom heb ik me tijdens de afgelopen jaren mateloos geërgerd aan de instabiliteit van de politieke omgeving. Er worden voortdurend nieuwe regeltjes uitgedacht die het het bedrijfsleven echt niet makkelijk maken. We kunnen daardoor geen betrouwbare langetermijnplannen opbouwen. Het speelveld verandert voortdurend. Neem nu dat ik vandaag moet beslissen om ons wagenpark aan te passen. Wij rijden hier bij ESAS met maar liefst 400 auto’s. Als ik vandaag bijkomende auto’s koop engageer ik mij voor minstens vier jaar. Maar wie zegt dat de fiscale omgeving voor bedrijfswagens morgen weer niet helemaal verandert? Ik hou me liever bezig met het zoeken naar nieuwe zakelijke opportuniteiten. Maar ik moet wel toegeven dat het politieke klimaat er met de regering-Michel toch iets op verbeterd is. Er is eindelijk wat meer stabiliteit.”

ROBERT DECANT STERCK ANTWERPEN STERCK VERHAAL

Europese markten

STERCK. De trots om wat in de afgelopen jaren bijeengewerkt werd zal toch ook niet veraf zijn?

Robert Decant: “Wij hebben in al die jaren nooit een klant verloren. Dat doet me enorm veel plezier. Ik mag veronderstellen dat onze klanten ergens toch wel tevreden zijn over de service die wij hen al die tijd leveren. Dat heeft dan weer alles met ons team te maken. Ik ben bijzonder trots op mijn mensen. Zij zijn het die het uiteindelijk moeten doen. Zij garanderen de dagdagelijkse werking van het bedrijf. Dat ze dat uitstekend doen mag blijken uit mijn overtuiging dat ik hier gerust zes maanden mag weg blijven. Ons bedrijf zou functioneren zoals altijd. ESAS draait goed omdat het van binnenin allemaal goed zit. Ik ben maar een ondernemer die de dingen van buitenuit bekijkt en die op zichzelf de werkelijke waarde van het bedrijf niet vertegenwoordigt. In dat opzicht functioneren wij overigens ook als managementteam uitstekend. Mijn broer Eric en ikzelf werken complementair naar elkaar toe. Bavo De Cock staat garant voor de operationele zaken.”

Ik heb me vaak geërgerd aan de instabiliteit van de politieke omgeving.

STERCK. ESAS is intussen sterk uitgebouwd op de Belgisch-Luxemburgse markt. Kijken jullie verder?

Robert Decant: “Dit is uiteraard het einde van het verhaal niet. Bijlange niet. Wij willen de internationale markten op. In eerste instantie dan Nederland. Daar liggen volgens mij nog enorme opportuniteiten. Met de opdracht om mee 2,5 miljoen slimme meters te gaan installeren voor het distributienetbedrijf Alliander zetten wij een flinke stap in die richting. Alliander is de Nederlandse tegenganger van onze eigenste Eandis. Het is al geruime tijd bezig met het project ‘slimme meters’. Dat zijn digitale registratietoestellen die het verbruik van gas en elektriciteit bij de gewone consument opvolgen. Vanuit Alliander kunnen de cijfers via de slimme meters perfect opgevolgd worden. Ze kunnen ingrijpen en op die manier ook extra besparingen realiseren. Eandis is ook al bezig met experimenten terzake. Wij hebben daaraan meegewerkt en goede kwalificaties gekregen. Alleen bleef het in België alsnog bij een proefproject. Onze kwalificaties hebben de Nederlandse BAM Group kennelijk overtuigd om ons te engageren als onderaannemer voor het Nederlandse project. Ik mag hopen dat dit een opstap mag betekenen naar de totale Nederlandse markt. En naar andere Europese markten.”.

 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels