Het energielabel in de verwarmingssector
Dirk Roukaerts Lambrechts

Het energielabel in de verwarmingssector

Praktijck - Lambrechts

De klimaatverandering aanpakken, de veiligheid van de energietoevoer verzekeren en de productiecompetitiviteit verhogen: dat zijn de uitdagingen waar de Europese Unie momenteel voor staat. Door energie te besparen kunnen we deze uitdagingen optimaal aangaan. Zo is bv. één van de doelstellingen om 20% minder energie te verbruiken, 20% minder CO2-uitstoot en 20% energie te halen uit hernieuwbare energie.

Op 26 september 2015 is de Europese Ecodesignverordening in werking getreden. Nieuwe verwarmingstoestellen krijgen vanaf nu ook een energielabel, gaande van een A++ tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. Hierdoor kunnen nieuwe toestellen eenvoudiger ingedeeld worden op basis van hun rendement. Voor het eerst worden alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier gemeten, waardoor het rendement en energieverbruik van verschillende toestellen beter vergeleken kan worden. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies. Met deze verordening wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, waardoor het energieverbruik afneemt.

Net als voor de elektrische huishoudelijke apparaten, heeft de Europese Commissie richtlijnen opgesteld voor Ecodesign en Energielabels van warmwatertoestellen en verwarmingsapparaten.

  • De Ecodesign richtlijn bepaalt de minimum energieprestaties en de maximum emissie van schadelijke stoffen en geluidsproductie. Deze richtlijn heeft betrekking op generatoren met een vermogen tot 400 kW en boilers en buffervaten met een capaciteit tot 2.000 liter.
  • Het Energielabel is van toepassing op verwarmingstoestellen met een vermogen tot 70 kW of een waterinhoud tot 500L. Het label is bedoeld correcte informatie te verschaffen, die identificeerbaar en vergelijkbaar is, over de prestaties en het energieverbruik. Het energielabel, dat op elk apparaat wordt aangebracht, bevat veel informatie: naam en type van de producent, energie-efficiëntie (A+++ voor apparaten met de beste prestaties), jaarlijks energieverbruik, geluidsniveau, warmwaterdebiet...,

Op welke producten heeft dit invloed?

Alle warmteopwekkende installaties moeten vanaf nu voorzien zijn van een energielabel: verwarmingsketels, zonneboilers, warmtepompen en warmtekrachtkoppelingen. Deze worden dus verplicht om een minimum rendement te behalen. Zo is bijvoorbeeld het mininum jaarrendement voor verwarmingsketels 86%. Een uitzondering op de regel zijn open toestellen (75%) die aangesloten zijn op een gemeenschappelijke schouw.

De huidige regels worden nog verstrengd in de toekomst. De fabrikanten zijn verantwoordelijk voor het voorzien van de energielabels op de producten. Wanneer het om een combinatie van verschillende toestellen gaat, moet de installateur echter zorg dragen voor het opstellen van een pakketlabel. Bijvoorbeeld wanneer een verwarmingsketel samen met een thermostaat worden geïnstalleerd. Voor installateurs zijn er allerhande tools voorhanden om zo het juiste energielabel te kunnen bezorgen.
Door een goede combinatie van producten kunnen de installateurs een meer efficiënte installatie aanbieden. Wat concreet de invloed van deze energielabels zal zijn in de verwarmingssector is nog even af te wachten.

Deze expertise werd aangeboden door  Lambrechts 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels