Met open innovatie naar duurzame producten
Frank Ruttens, Jan Van Havenbergh Agfa-Labs, Fisch

Met open innovatie naar duurzame producten

Testimonial

Bedrijven in uiteenlopende sectoren maken een transitie naar meer duurzame producten en diensten. Vaak gebeurt dit vanuit een cultuur van open innovatie. Twee bedrijven, Agfa-Labs en Fisch, delen deze visie en werken op regelmatige basis met elkaar samen.

“Vanuit Agfa Materials - met 150 medewerkers - hebben wij vijf jaar geleden Agfa-Labs opgericht. Wij verlieten onze ivoren toren en bieden tegenwoordig onze diensten aan voor externe bedrijven. Agfa-Labs profileert zich als een open innovatieplatform en portaal voor onderzoek van ­coatings en materialen. Wij hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in analytische apparatuur. Onze klanten komen uit de pharma, life science, … maar het zijn net zo goed ook gerechtsdeurwaarders. We opereren vanuit een multidisciplinair team dat in staat is probleemoplossend te werken”, vertelt Frank Ruttens, Key Accountmanager bij Agfa-Labs.

Businessopportuniteiten

“Met Fisch vervullen wij een makelaarsrol, waarbij we zowel bedrijven als kennisinstellingen bij elkaar brengen”, schetst Jan Van Havenbergh, Managing Director van Fisch. “Als intermediair vraagt de overheid aan ons om de begeleiding naar een duurzame chemie te faciliteren. We trachten daarbij business­opportuniteiten te identificeren, in kaart te brengen en er invulling aan te geven. Het sleutelwoord bij ons is open innovatie en dat is meteen de link met ondernemingen zoals Agfa-Labs. Agfa-Labs levert knowhow en het is voor ons een puzzelstuk dat we inzetten om oplossingen te vinden voor de vragen van onze klanten.”

“Probleemoplossend werken is voor ons geen loze kreet”, gaat Frank Ruttens verder. “Wij duiken mee in de problematiek van onze klanten en trachten steeds een interpretatie te geven van resultaten. In functie van de klant doen we suggesties.

Een concreet voorbeeld is een klant die een poedercoating produceert. In niet-optimale omstandigheden kan de poeder­coating verkleuren of zelfs loskomen van de ondergrond. De klant vroeg ons naar een oplossing waarbij de coating zijn kleur en hechting behoudt in alle omstandigheden. Met Agfa-Labs bieden wij dan een oplossing aan met suggesties over bepaalde grondstoffen en additieven. Verder doen we ook aan product­ontwikkeling en hebben we eveneens de competenties in huis om te zoeken naar alternatieve solventen voor bestaande giftige, vervuilende formuleringen, …”

Strategische thema’s

“Met Fisch werken we steeds vanuit de behoeften en de concrete vragen van bedrijven. De voorbij jaren hebben we strategische thema’s vastgelegd waaronder hernieuwbare chemicaliën, valorisatie van nevenstromen, nieuwe materialen, enzovoort. Van daaruit komen bedrijven naar ons toe met een opportuniteit of een vraag. We organiseren ook open consortium­dagen waarbij bedrijven de kans krijgen om in contact te komen met andere bedrijven om samen te zoeken naar opportuniteiten.”

Duurzame chemie

Jan Van Havenbergh: “In de chemische sector draait de transitie naar duurzame producten om drie belangrijke elementen: grondstoffen, processen en eindproducten. Vanuit de markt worden bedrijven gedwongen om te zoeken naar alternatieven voor vervuilende of verontreinigende producten. Anderzijds is er de regulerende werking vanuit de overheid.

“Met Agfa-Labs leggen we ons op dat vlak volledig toe om nieuwe processen en producten te ontwikkelen. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan een duurzame chemie voor de toekomst”, besluit Frank Ruttens.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels