Handelen als een intrapreneur
Hederik Tijs BASF

Handelen als een intrapreneur

Sector Facility management

“De rol van de facility manager verschuift van operationeel brandjes blussen naar meer handelen als een ondernemer binnen de eigen organisatie. Het komt er op aan om op een innovatieve manier de beschikbare middelen in te zetten op zaken die een echte toegevoegde waarde bieden aan onze interne klanten”, vertelt Hederik Tijs.

“Binnen BASF is er steeds vaker een Europese aanpak in het kader van Integrated Facility Management voor zogenaamde harde en zachte diensten. Daarnaast zien we een ontwikkeling van traditionele middelen­verbintenissen naar meer prestatiegerichte contracten. Voorts valt ook de omschakeling op van een gesubsidieerd cateringmodel naar een gecommercialiseerde uitbating.”

Bij BASF werden de meeste ‘zachte diensten’ zoals schoonmaak, catering, postbedeling en print & copy reeds jaren geleden uitbesteed. “Diensten die echter specifieke, veelal technische kennis vereisen, blijven binnen de organisatie. Kwaliteitsopvolging, projectmanagement en strategische activiteiten ressorteren eveneens onder de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.”

Smart metering technologie

“Smart metering technologie zal op termijn helpen om resultaatsgerichte contracten praktisch te realiseren. Een voorbeeld hiervan zijn sensoren om energie-efficiëntie op te volgen of de schoonmaakfrequentie te bepalen. FMIS – Facilitair Management Informatie Systeem – zal de communicatie met de interne klant gevoelig vereenvoudigen: op één centraal meldpunt kunnen klachten, incidenten, aanvragen en ­reserveringen doorgegeven worden, al dan niet uitgevoerd door service providers. Dit vereist veranderingsmanagement zowel bij de interne klanten als bij de facilitair medewerkers.”

Volgens Hederik Tijs wint facility management aan belang. “De afgelopen jaren startten we belangrijke projecten en initiatieven op binnen het facilitaire domein. Zonder de steun van het management en de directie hadden die geen doorgang gevonden.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels