Wat zijn de fiscale regels voor het beroepsmatig gebruik van een motorfiets?
Dirk Meeusen Meeusen Motoren

Wat zijn de fiscale regels voor het beroepsmatig gebruik van een motorfiets?

Vraag & Antwoord - Meeusen Motoren

Om te ontsnappen aan de steeds toenemende files, neemt het succes van de motorfiets toe, ook voor woon-werkverkeer en beroepsmatige verplaatsingen. Dit wordt door de overheid fiscaal gestimuleerd.

3 systemen

Er is de keuze tussen drie fiscale systemen waaruit de belastingplichtige jaarlijks vrij kan kiezen:

  • Het standaardsysteem van wettelijke forfaitaire aftrek (% in functie van loon beperkt tot 3.950 euro voor alle kosten) 
  • Het forfait van 0.15 euro per afgelegde kilometer
  • Aangifte van de werkelijke kosten. 

Het forfait of de aangifte van de werkelijke kosten wordt interessant wanneer we daarmee boven het wettelijke forfait uitkomen, anders zijn deze laatste twee systemen nadeliger.

Forfait per kilometer

Als je kiest voor het forfait van 0.15 euro per km, wordt er verondersteld dat alle kosten hier inbegrepen zitten, uitgezonderd de intresten van de financiering van de motor. Deze regeling telt zowel voor werknemer, bedrijfsleider als voor de beoefenaar van een vrij beroep. Dit wil zeggen dat het forfait ook telt voor zelfstandigen waar de woonst en de beroeps­activiteit samenvallen.

Aangifte werkelijke kosten

Als je kiest voor de bewijslast van de kosten, dan maak je de som van de kosten over de betrokken periode: afschrijving motor en afschrijving motorkledij, interesten op lening, BIV/verkeersbelasting, brandstof, verzekering, onderhoud, …. De bewijsstukken dien je bij te houden om bij controle te kunnen voorleggen.

Opgelet: de motorkledij moet gekocht zijn in een speciaalzaak voor motorkledij of motorfietswinkel, het moet beschermende en specifieke motorkledij zijn met uitbreiding van de thermische onderkleding, en de factuur moet het merk, type en nauwkeurige omschrijving van de motorkledij vermelden.

De motor mag lineair of degressief afgeschreven worden terwijl u de motorkledij enkel lineair mag afschrijven als deze gespreid is over 3 jaar. De afschrijving van een nieuwe motor wordt gespreid over 5 jaar, terwijl kledij over 3 jaar mag afgeschreven worden.

Bij het degressieve systeem neemt men per jaar 40% van de restwaarde (aankoopprijs – afschrijving) zolang dit bedrag niet kleiner is dan 20% van de aankoopprijs. In dit systeem zal de motor maximaal op 4 jaar afgeschreven worden. Ideaal gezien ruilt men de motor na 3 jaar in omdat dan het grootste gedeelte afgeschreven is en het winstgedeelte te klein wordt. Er geldt geen beperking van 75% op motorfietsen.

Juist percentage beroepsmatig gebruik

Het is belangrijk om een juist percentage te bepalen voor het beroepsmatige gebruik van uw motor. Voor woon-werkverkeer kan dit op basis van de afstand heen en terug maal het aantal effectief gepresteerde werkdagen. Andere beroepsmatige kilometers kan je best noteren. Het totaal van beide gedeeld door het totaal afgelegde kilometer (incl. privé) geeft dan het beroepsmatige percentage. Alle gemaakte kosten kunnen dan aan het beroepsmatige percentage ingebracht worden.

Aftrek BTW

Voor zelfstandigen en vennootschappen die aftrek genieten van de BTW, is de BTW op de motor in dezelfde mate aftrekbaar en vormt deze geen onderdeel van de kosten. Bij verkoop van de motor zal er bij de zelfstandige of vennootschap een belaste meerwaarde kunnen gerealiseerd worden indien de uiteindelijke verkoopprijs meer bedraagt dan de restwaarde. Enkele financiële formules (leasing/renting) kennen deze problematiek niet.

Voordeel alle aard

Terwijl er voor een auto duidelijke regels zijn aangaande voordelen alle aard, bestaan deze niet voor de motor. Er kan geopteerd worden om een basisbedrag als persoonlijk voordeel aan te rekenen, naar analogie met het privé­gebruik van investeringsgoederen zoals GSM- en internetgebruik.

Net zoals bij andere fiscale materie, blijft het belangrijk om de specifieke situatie van de gebruiker te bepalen. Je boekhouder/fiscalist speelt daarbij een belangrijke rol zowel in zijn advies als achteraf bij een fiscale controle.

Ook je motorhandelaar wordt met deze materie regelmatig geconfronteerd en kan je zeker helpen om de eerste stappen in de juiste richting te zetten.

Dirk Meeusen Dirk Meeusen is zaakvoerder van Meeusen Motoren en ziet het beroepsmatig gebruik van motoren toenemen.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels