Kan een hr-manager ook preventieadviseur zijn? Ja, maar…
Roland Vanden Eede Mensura

Kan een hr-manager ook preventieadviseur zijn? Ja, maar…

Praktijck - Mensura

Overweegt u om de functie van interne preventieadviseur te laten opnemen door uw hr-manager? Juridisch gezien is dat in bepaalde omstandigheden mogelijk. Een andere vraag is of het ook wenselijk is. We wegen de argumenten pro en contra tegenover elkaar af.

De voorwaarden die bepalen of een hr-manager ook interne preventie­adviseur mag zijn, moeten verzekeren dat hij die taak in volle onafhankelijkheid kan uitvoeren. Zo is een duidelijk onderscheid nodig tussen de taken die de hr-manager als vertegenwoordiger van de werkgever, en als preventieadviseur uitvoert. Of het wénselijk is dat de hr-manager de rol van interne preventieadviseur vervult, hangt af van welke argumenten voor uw bedrijf het zwaarst doorwegen. We sommen ze voor u op.

Pro

De hr-manager:

  • is vertrouwd met de risico’s in de tertiaire sector: gezondheid, re-­integratie, aangepast werk, absenteïsme, psychosociale druk, … In het Westen zijn we geëvolueerd van een industriële naar een diensteneconomie. Bijgevolg zijn ook de uitdagingen aan het verschuiven naar de menswetenschappelijke kant. Vanuit zijn achtergrond is de hr-manager vertrouwd met die materie.
  • kan met mensen overweg. Meer dan toezien op de naleving van de regels, gaat het er vandaag om mensen te begrijpen en te motiveren. Zeker nu 75% van de werknemers in de tertiaire sector werkt. Een hr-manager beschikt daarvoor over de juiste skills.
  • heeft invloed. De hr-manager zit mee in de directiekamer en weegt vanuit die positie op het gezondheidsbeleid van de organisatie. Omgekeerd straalt de hr-manager vaak ook gezag uit bij het personeel. In een duofunctie kan hij preventie en welzijn op het werk onderdeel maken van het algemene beleid.
Contra

De hr-manager:

  • ligt niet in het midden van het bed. De hr-manager is lid van de directie, niet van het personeel. Het is daarom niet aan te raden om hem preventieadviseur psychosociale risico’s te maken. Hij kan als leidinggevende in dat domein zijn onafhankelijkheid niet verzekeren.
  • staat niet met beide benen in het werkveld. De hr-manager is niet actief in de ‘core business’ van het bedrijf. Daardoor is hij niet altijd even vertrouwd met de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die de meerderheid van de medewerkers lopen. Anderzijds: als hij beide functies opneemt, moet hij wel actief zijn in het werkveld. En dat kan ook zijn taak als hr-manager enkel ten goede komen…

Slotsom

Kan een hr-manager ook preventieadviseur zijn? Ja, en zonder de legale aspecten en contra’s uit het oog te verliezen, kan dit zeker ook een meerwaarde betekenen: het sociaal overleg in de ondernemingsraad en het CPBW komen meer op één lijn te liggen, preventie integreert zich in typische hr-tools als evaluatiegesprekken, ... Net als hr zou ook welzijn op het werk zo de nodige aandacht krijgen in de directiekamer.

Deze expertise werd aangeboden door  Mensura

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels