Groenten bakermat
Kristof Sels Sint-Katelijne-Waver

Groenten bakermat

Regio Sint-Katelijne-Waver

Met 20.500 inwoners is Sint-Katelijne-Waver, gelegen langs de as Brussel–Antwerpen, een van de grotere gemeenten in de regio. Burgemeester Kristof Sels ziet volop kansen om nieuwe bedrijven aan te trekken maar ook om zijn gemeente meer uitstraling te geven door dorpskernvernieuwing en aandacht voor mobiliteit.

STERCK. Welke sectoren zijn goed vertegenwoordigd in het economische landschap van Sint-Katelijne-Waver?

Kristof Sels: “Sint-Katelijne-Waver en omstreken is al jarenlang het productiecentrum bij uitstek van Belgische groenten. Het aantal tuinders mag dan wel verminderen, de totale oppervlakte tuinbouwgrond neemt niet af. De regio ligt centraal voor zowel de Belgische als voor de Europese gebruiker. BelOrta, de grootste coöperatieve veiling voor groenten, fruit en bioproducten van Europa, is in onze gemeente gevestigd. Bijna 40% van alle Belgische tuinbouwproducten die via het veilingwezen verhandeld worden, passeren in Sint-Katelijne-Waver. Daaromheen nestelden zich hier talrijke distributie- en verwerkingsbedrijven zoals onder meer Univeg en Novaveg. Voorts biedt het Proefstation voor de Groententeelt antwoorden op vragen van groentetelers. Naast deze bedrijven maken ook diverse kmo’s, bouwondernemingen en technologiebedrijven deel uit van het economische weefsel. Er er is natuurlijk een flink aanbod aan detailhandel en horeca.”

STERCK. Zijn er nog uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande of nieuwe bedrijven?

Sels: “We beschikken over drie bedrijventerreinen: Berkenhoek (15,7 ha), Dreefvelden (17,4 ha) en de Veilingsite (114,7 ha). Dreefvelden wordt momenteel verder ontwikkeld in samenwerking met Igemo. De belangstelling is groot, er zijn nog slechts enkele kavels te koop. Daarnaast wordt ook project Veiling Zuid gerealiseerd op een terrein van 55 ha, in samenwerking met de POM. De verkoop is gestart, de eerste bouwaanvragen zijn binnen. Verdere uitbreidingsmogelijkheden worden bestudeerd door POM.”

Bouwaanvragen stijgen

STERCK. Op welke manier stimuleert de gemeente de werkgelegenheid in eigen streek?

Sels: “De meeste bedrijven in onze gemeente doen het goed, wat zich ook regelmatig vertaalt in nieuwe vacatures. Als gemeente trachten wij de bedrijvigheid in onze regio verder uit te breiden, we hopen dat dit in de nabije toekomst zal reflecteren in het jobaanbod. Bedrijven in Sint-Katelijne-Waver nemen ook deel aan de Open Bedrijvendag om op die manier mensen te laten kennismaken met hun bedrijf en potentiële werknemers aan te trekken. Hoe dan ook, voor gezinnen is onze gemeente nog steeds een aantrekkingspool. Het aantal bouwaanvragen steeg vorig jaar opnieuw tot ongeveer 300.”

STERCK. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het vlak van lokale economie?

Sels: “Wij willen zoveel mogelijk de leegstand van bedrijven en handelszaken voorkomen. Het is daarom van belang om een winkelbeleving te creëren. Onze gemeente stapt nu ook in het project ‘Burende boeren’, een samenwerkingsverband van Rurant, Innovatiesteunpunt en Boerenbond. De doelstelling is om nieuwe economische ontwikkelingen te ondersteunen en de afstand tussen burgers en de sector te verkleinen. Het project loopt over een termijn van twee jaar.”

STERCK. Hoe ziet jullie kleinhandel- en horecabeleid eruit?

Sels: “Dat is een werk van lange adem. Als gemeente geven wij handelszaken een steuntje in de rug, maar het zijn de zaakvoerders zelf die initiatieven nemen en acties voorbereiden. Een studie uitgevoerd door Idea Consult leidde tot een 20-tal acties, de eerste stappen werden genomen in het laatste kwartaal van 2015. Het ging hierbij onder meer om de opstart van de VZW Winkelpromotie en een eerste actie voor consumenten onder de vorm van een eindejaarstombola. Als extraatje kregen alle gezinnen een speciaal ontworpen winkeltas in de bus. Deze kleurt nu ook het straatbeeld.

De gemeente geeft een subsidie van 50.000 euro aan de vzw Winkelpromotie waarin we vertegenwoordigd zijn, en die een centrummanager zal aanwerven. Zijn/haar taak bestaat er vooral uit om het winkelen in onze gemeente te stimuleren, door het organiseren van acties en het aantrekken van nieuwe handelszaken. We geven daarbij de mogelijkheid om in de handelskern nieuwe appartementen te bouwen met 4 in plaats van 3 verdiepingen. Er geldt dan wel een verplichting om in de benedenverdieping ruimte te geven aan een handelszaak. Deze maatregel begint zijn vruchten af te werpen. Ook dorpskernvernieuwing behoort tot onze ambities, zowel in Sint-Katelijne-Waver zelf als in de deelgemeenten.”

Kristof Sels

STERCK: Hoe geeft Sint-Katelijne-Waver invulling aan mobiliteitsvraagstukken?

Sels: “Mobiliteit is voor ons een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant hebben we het voordeel van een gunstige ligging vlakbij een aantal grote wegen. Aan de andere kant moeten we erover waken dat we het zwaar verkeer langs de juiste wegen leiden. Om die reden is mobiliteit en verkeersveiligheid voor ons een prioriteit. We hebben hiervoor verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo werd de Verkeersraad omgevormd tot Mobiliteitsraad. Belangrijk hierbij is de participatie en inspraak van inwoners die bijvoorbeeld bij proefopstellingen feedback kunnen geven.

Voor duurzame mobiliteit werken we volgens het basisprincipe STOP: prioriteit voor stapper, dan trapper, openbaar vervoer en personenwagen. Via fietsfondsprojecten zetten wij in op fietsroutes en fietspaden. Waar nodig beperken we het zwaar doorgaand verkeer. Wij werken ook met gemachtigde opzichters rond de schoolomgeving. In de nabije toekomst starten we met een opleiding voor leerkrachten ter verbetering van de begeleiding van kinderen. Ten slotte willen we meer parkeergelegenheid creëren in het kader van dorpskernvernieuwing, het startschot hiervoor werd al gegeven in Elzestraat. Ook handhaving is voor ons een must. Enerzijds zetten we meer camera’s in trajectcontrole, maar anderzijds geloven we sterk in sensibiliseringscampagnes.”.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels