Hoe integreer ik freelancers in mijn organisatie?
Gerben Granzow Praktijck - sdworx

Hoe integreer ik freelancers in mijn organisatie?

Praktijck - sdworx

Elke ondernemer erkent het groeiend belang van freelancers om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Tegelijk worden deze freelancers, zeker de Belgische, nog te weinig betrokken in een ‘future proof’-personeelsbeleid. Dat en meer blijkt uit een internationaal onderzoek door HR-dienstenverlener SD Worx en AMS. Meer dan 1.000 organisaties en meer dan 1.800 freelancers werden recent bevraagd, verspreid over kleine tot middelgrote organisaties en diverse sectoren, in België en omringende landen.

Een op de tien medewerkers in onze bedrijven is een freelancer, maar amper drie op de tien (29%) Belgische bedrijven heeft een aangepast HR-beleid voor hen. Minder dan vier op de tien Belgische bedrijven (37%) evalueert freelancers volgens hetzelfde proces als hun vaste medewerkers. Belgische bedrijven investeren ook minder in hun freelance medewerkers (38%) in vergelijking met de andere landen (45%).

Steeds meer bedrijven doen een beroep op freelancers en zij blijven steeds langer aan de slag binnen organisaties. Freelancers vallen weliswaar niet onder het werkgeversgezag, toch vormen ze een onderdeel van het team en worden ze dus best zo nauw mogelijk betrokken bij de organisatie, uiteraard binnen de correcte juridische grenzen. Dat kan onder meer door hen mee te betrekken bij opleidingen en evaluaties, maar ook door hen deel te laten uitmaken van activiteiten naast het werk. Dat komt het engagement en dus ook de productiviteit ten goede. Hoe pak je dit in de praktijk nu het best aan? Bijvoorbeeld via de drie onderstaande tips.

Tips

Organisaties met een bovengemiddeld personeelsverloop, zetten opvallend meer freelancers in. Als zaakvoerder of directeur moet u er zich bewust van zijn dat het (intensief) inzetten van freelancers het engagement van de vaste medewerkers kan beïnvloeden. Tegelijk warm en koud blazen is uit den boze. Ook hier geldt dus: creëer duidelijkheid voor al uw medewerkers.

Freelancers kiezen voor vrijheid, maar zijn tegelijk zelf vragende partij voor en hechten veel belang aan opleidingen, betrokkenheid, evaluatie en feedback over hun prestaties. Zorg daarom voor slimme afspraken over opleidingen. Spreek vooraf duidelijk het budget af en leg de momenten vast waarop de opleiding zal doorgaan, in samenspraak met de betrokken freelancer en de desbetreffende divisie binnen uw bedrijf. Bespreek ook het aspect feedback en maak duidelijk wie de resultaten van de opleiding van de freelancer zal beoordelen.

Actieve betrokkenheid van de personeelsverantwoordelijke is een must. Zwart-wit gesteld: als de businessmanager de kans geeft aan HR tot actieve betrokkenheid bij de aanwerving en de evaluatie van freelancers, kan HR ook effectief de kans nemen om freelancers op een consistente, volwaardige wijze bij de organisatie te betrekken.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels