Welke impact heeft corona op de geldigheid van mijn omgevingsvergunning?
Stefan Walgraeve Truyens Advocaten

Welke impact heeft corona op de geldigheid van mijn omgevingsvergunning?

Vraag & Antwoord - Truyens Advocaten

Als gevolg van de coronacrisis keurde de Vlaamse regering op 24 maart 2020 een noodbesluit goed over omgevingsvergunningsprocedures. Drie dagen later volgde de goedkeuring van een tweede noodbesluit met maatregelen over termijnverlengingen en/of inspraakprocedures op planningsinitiatieven.

Het noodbesluit voorzag oorspronkelijk geen algemene verlenging van de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen. Nochtans stelden we in de praktijk vast dat de opgelegde coronamaatregelen, ook in de bouwsector, de start en voltooiing van de werken vertraagden. Buiten de wil van vergunninghouders om werd de realisatie van een bouwwerf door een aantal van de opgelegde coronamaatregelen bemoeilijkt en een aantal leveringen van materialen bleken minder evident. Hierdoor was het mogelijk dat een aantal mensen opnieuw een vergunningsprocedure zouden moeten doorlopen om hun verkregen vergunning opnieuw te doen afleveren.

De Vlaamse Regering wou particulieren en ondernemers voor wie deze situatie van toepassing was, tegemoetkomen. Het kwam daarom met een wijzigingsbesluit van 22 april 2020. Daardoor wordt de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van onbepaalde duur en van meldingen/meldingsakten van onbepaalde duur die zouden vervallen op een datum tussen 20 maart 2020 en 31 december 2020, van rechtswege (automatisch dus: de vergunninghouder moet hiervoor zelf geen enkele actie ondernemen) met zes maanden verlengd. De verlenging van die vervaltermijn geldt niet voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden. Daar blijven de gewone vervalregels van toepassing.
Voor omgevingsvergunningen of meldingen van bepaalde duur en vergunningen op proef die werden verleend of waarvan akte werd genomen uiterlijk op 24 april 2020, werd ingeschreven dat de geldigheidsduur van die vergunningen of meldingen die zou verstrijken op een datum van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, van rechtswege met drie maanden wordt verlengd.

De Vlaamse regering heeft er dus voor gekozen om voor vergunningen of meldingen die zouden vervallen tijdens of in de nasleep van de coronacrisis, de deadline voor het verval van de omgevingsvergunning van rechtswege te verlengen met drie of zes maanden. De voorwaarden die aan de vergunning werden opgelegd, blijven wél onverkort van toepassing. Het gaat alleen over een verlenging van de geldigheidstermijn, niet over een versoepeling van opgelegde voorwaarden.

Deze expertise werd aangeboden door Truyens Advocaten

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels