Leuk alternatief voor Gent
Jan Vermeulen Burgemeester Deinze

Leuk alternatief voor Gent

Regio - Burgemeester Deinze

Na de recente fusie met buurgemeente Nevele telt Deinze bijna 45.000 inwoners. De voorbije jaren heeft het bestuur van de Leiestad zwaar geïnvesteerd in de stadskernvernieuwing. “Minstens even belangrijk is dat de private markt volgt. Zowel voor de site van de Molens van Deinze als voor het Burgemeester Van De Wielestadion staan er grote woon-, winkel- en werkprojecten in de steigers en die trekken veel jonge mensen naar onze stad. Op die manier profileert Deinze zich steeds meer als een leuk alternatief voor Gent”, stelt Jan Vermeulen (CD&V) die aan zijn tweede ambtstermijn als burgemeester bezig is.

Jan Vermeulen is trots op zijn stad. Hij nodigt ons met plezier uit op het balkon van zijn kantoor dat zich op de vierde verdieping van het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel bevindt. In amper tien jaar tijd is de aanblik van Deinze onherkenbaar veranderd. De metamorfose begon in 2011 met de heraanleg van het Kerkplein dat bij die gelegenheid ook een nieuwe naam kreeg: het Sint-Poppoplein, naar een benedictijnse monnik uit de middeleeuwen. Het jaar nadien onderging het marktplein een metamorfose en in 2016 kregen de OCMW- en stadsdiensten een nieuw onderkomen in de Leiespiegel. Het stadsbestuur heeft ook veel aandacht voor cultuur want in 2017 kwam er een nieuwbouw voor de stedelijke kunstacademie KADE en vorig jaar opende het cultuurcentrum Leietheater.

Jan_Vermeulen_Burgemeester_Deinze

STERCK. Op 1 januari 2019 is uw stad nog een stuk groter geworden. Door de fusie met Nevele mag Deinze zich in oppervlakte zelfs de tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen noemen. Welke waren de redenen voor die fusie?

Jan Vermeulen: “Een fusie levert in de eerste plaats heel wat schaalvoordelen op. Daarnaast krijgen lokale besturen van de hogere overheden steeds meer extra opdrachten toegewezen. Dit vereist een specialisatie in de dienstverlening en het is duidelijk dat een grotere organisatie dit beter aankan. Er was ook een niet onbelangrijk financieel aspect. De Vlaamse regering moedigt fusies aan door een schuldovername van 500 euro per inwoner, met een maximum van 20 miljoen euro. We hebben de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in de stadskernvernieuwing en dankzij die schuldverlichting kunnen we die politiek verderzetten. Zo willen we ook onze deelgemeenten onder handen nemen, weliswaar met respect voor de eigen dorpsidentiteit.”

Ruimte om te ondernemen

STERCK. Na meer dan 130 jaar sloot Dossche Mills de deuren in de Tolpoortstraat. Wat zijn de plannen met het iconische gebouw dat beter bekend staat als de Molens van Deinze?

Jan Vermeulen: “Een bedrijf van die omvang had geen toekomst in het stadscentrum. We zijn blij dat er private partners gevonden zijn om dit project te trekken. Kijk, een stadsbestuur mag nog zoveel investeren: als de private markt niet volgt, leidt het tot niets. Het beursgenoteerde Atenor gaat deze site ontwikkelen tot een woonproject met bijhorende winkels of kantoren. De waardevolle industriële gebouwen blijven behouden en zullen op termijn – in overleg met het stadsbestuur – een nieuwe bestemming krijgen. Een ander mooi dossier is het voetbalstadion. Drie jaar geleden heeft het stadsbestuur een deel van het Burgemeester Van De Wielestadion verkocht. KMSK Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe wil nu in de eerste plaats de capaciteit uitbreiden tot 8000 plaatsen, maar van de site wil hij een plek maken om te wonen, te werken en te ontspannen. Tegen eind 2021 moet het hele stadion klaar zijn. Ik heb altijd gezegd dat KMSK Deinze sneller een nieuw stadion zou hebben dan Club Brugge. Meer dan ooit ben ik daarvan overtuigd (lacht).”

Deinze in cijfers Fusiegemeente Aantal inwoners (01/01/2020): 43.580

Economische cijfers Deinze (2016)

  • Btw-plichtige natuurlijke personen: 1479
  • Btw-plichtige rechtspersonen: 1674
  • Aantal jobs: 14.765
  • Jobratio: 81,6% (aantal jobs/bevolking op beroepsactieve leeftijd)
Economische cijfers Nevele (2016)

  • Btw-plichtige natuurlijke personen: 720
  • Btw-plichtige rechtspersonen: 561
  • Aantal jobs: 3349
  • Jobratio: 47,4% (aantal jobs/bevolking op beroepsactieve leeftijd)
Bron: www.statistiekvlaanderen.be

STERCK. Deinze heeft van oudsher heel wat spelers uit de voedingsindustrie op zijn grondgebied. Hebben deze bedrijven voldoende ruimte om te ondernemen?

Jan Vermeulen: “We hebben momenteel een tiental verschillende zones met drie actieve bedrijvenverenigingen: Deinze Noord, Rond de Watertoren en De Prijkels. Die laatste zone is recent uitgebreid met 55 ha, weliswaar verspreid over het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruisem. Naar de toekomst toe zien we nog uitbreidingsmogelijkheden op de zone Clemence Dossche.”

STERCK. Op korte tijd kreeg Deinze er twee shoppingcentra bij. Dat heeft geleid tot een nooit geziene concurrentiestrijd.

Jan Vermeulen: “Als stadsbestuur hebben we beide centra gefaciliteerd en ik ben blij dat ze nu allebei blijken te draaien. Door Deinze te profileren als een kernwinkelgebied, heeft onze stad een grotere aantrekkingskracht gekregen op de ruime omgeving. We zien bijvoorbeeld steeds meer shoppers uit de nieuwe deelgemeenten Vosselare, Landegem, Merendree en Hansbeke.”

We willen de mensen motiveren om hun auto's aan de rand van de stad te parkeren en te voet naar het centrum te komen.

Stad voor alle seizoenen

STERCK. Eén van de historische pijnpunten van Deinze is de mobiliteitsproblematiek. Hoe gaat het bestuur dit aanpakken?

Jan Vermeulen: “Twee jaar geleden hebben we een mobiliteitsplan gestemd in de gemeenteraad. Dat plan bestaat uit drie grote pijlers. De eerste is de realisatie van een stadsboulevard. Het sluiten van de binnenring is echter een werk van lange adem met tal van procedures. Inzetten op beter openbaar vervoer is een tweede stap. Dan denk ik aan meer treinstops en een modern busbeleid. De laatste pijler is een actief fiets- en wandelbeleid. We willen de mensen motiveren om hun auto's aan de rand van de stad te parkeren en te voet naar het centrum te komen. Daarom investeren we bijvoorbeeld in een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die het stadscentrum verbindt met de gratis parking aan de Brielpoort.”

STERCK. Maar wat als het regent?

Jan Vermeulen: “We willen dat Deinze uitgroeit tot een stad voor alle seizoenen. Nu al eisen we bij nieuwe bouwprojecten om overkappingen te voorzien zodat de mensen op het voetpad beschermd zijn tegen de regen. Noem het een soort gaanderijen. Het idee heb ik opgedaan in het Duitse Freudenstadt.”

Kunst en Koers

De belangrijkste speerpunten van het toerisme in Deinze zijn de Leie en de kunst. Het mudel, het Museum van Deinze en de Leiestreek, geeft het meest volledige overzicht van de beroemde Leiekunst van het einde van de 19e eeuw tot nu. De bezoeker kan er kennismaken met het werk van tientallen Leieschilders zoals Emile Claus, George Minne, Constant Permeke en Roger Raveel. Daarnaast wil de stad zich graag profileren als een fietsstad. Wist je dat Deinze een oud-Tourwinnaar rijk is? Lucien Buysse won in 1926 de Ronde van Frankrijk. We ontvangen in onze stad ook graag het wielerpeloton. Jarenlang fungeerde Deinze als startplaats voor Gent-Wevelgem, maar we hebben die samenwerking recent stopgezet. Nog minstens tot en met 2024 vertrekken de deelnemers aan Nokere Koerse op onze vernieuwde markt die is uitgegroeid tot een toeristische trekpleister.

STERCK. Als burgemeester durft u wel meer uw nek uit te steken. Bij het begin van de coronapandemie haalde u regelmatig de voorpagina's. Zo was u de eerste om een mondkapjesplicht in uw stad in te voeren, maar u werd teruggefloten door de toenmalige provinciegouverneur.

Jan Vermeulen: “Ik heb uiteindelijk gelijk gekregen. Doodjammer dat die mondkapjesplicht niet veel vroeger algemeen werd ingevoerd want die had ons land heel veel doden kunnen besparen. Het is vooral erg dat de virologen niet op de kar zijn gesprongen. Als burgemeester heb ik het beste voor met mijn burgers. Zo was Deinze ook de eerste stad met een coronaprotocol voor de wekelijkse markten. Politici moeten veel meer op hun buikgevoel durven afgaan. Kijk, toen heel het land amechtig op zoek was naar mondkapjes, zijn we gaan praten met één van onze textielbedrijven. Bij Liebaert Textiles hebben ze een productielijn stilgelegd en zijn ze begonnen met de productie van drielagige mondkapjes. Daarmee konden we de hoogste nood in onze woonzorgcentra en bij onze politiediensten lenigen.” 

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels