Welke wagenkeuze in tijden van vergroening?
Jean-Baptiste Tobler
& Steven Servayge
Autogroep Servayge

Welke wagenkeuze in tijden van vergroening?

Vraag & Antwoord - Autogroep Servayge

www.autogroep-servayge.be

De laatste decennia zorgde het algemeen groeiende milieubewustzijn er wereldwijd voor dat ook de auto-industrie onder vuur ligt. Het noopte de internationale politiek tot het ondernemen van actie om de uitstoot van vervuilende gassen te reduceren. Op Europees niveau kenden we vorig jaar voor het eerst een algemeen CO₂-target voor alle constructeurs op straffe van boete als dit niet gehaald werd. Dit bleek een cruciale stap in de groene evolutie aangezien constructeurs nu versneld hun nieuwe technologie en aanbod op de markt moeten brengen. Eén ding is zeker: de groene golf is ingezet en is onomkeerbaar. 

In België moet de politiek de markt wat ‘begeleiden’ om de omslag te versnellen. Aangezien één op de twee auto’s in België bedrijfswagens zijn, is de fiscaliteit het ideale instrument om de transitie te realiseren. 

Waar ligt nu de focus bij de keuze?

Naast het type en motorisatie is vooral de CO₂-waarde een cruciaal element in de fiscaliteit. We startten 2021 met het idee dat WLTP de standaard meetcyclus zou worden, wat de gemiddelde CO₂ waardes gevoelig doet stijgen. Niettegenstaande er onder bepaalde voorwaarden nog even uitstel wordt verkregen hiervoor, beschouwen we dit toch als de nieuwe en vaste norm voor de fiscaliteit.

Bijgevolg wordt de markt nu overspoeld met technologische innovaties en kan de wetgever de fiscaliteit nauwelijks bijhouden. Als wagenparkbeheerder kan u ongetwijfeld door de bomen het bos niet meer zien en heeft u veel vragen.

Volgend stappenplan helpt u toch de juiste keuze te maken:

Stel de vraag wat essentieel is in uw car policy en wat u juist wilt. Evolueer naar een duidelijk bestuurdersprofiel en stel parameters op voor een duidelijke categorie voertuigen, los van de prijs.

Eens u een duidelijk profiel of categorie hebt, kan u merkoverkoepelend offertes en informatie opvragen.

Aan de hand van deze offertes kan u een TCO-analyse opmaken. TCO – Total Cost of Ownership – geeft u een verregaande financiële analyse en houdt rekening met alle factoren: BIV, jaarlijkse rijtaks, CO₂-bijdrage, energiekost, onderhoud, VAA, verworpen uitgaven, belastingen en de boekhoudkundige verwerking (on/off balance).

U weet nu welke wagens aan alle criteria voldoen en beschikt over alle objectieve elementen om de juiste keuze te maken.

De juiste keuze wordt dus gemaakt aan de hand van een bedrijfsprofiel en degelijke TCO-analyse. Het resultaat hiervan zal voor elk bedrijf anders en toch juist zijn. En wat de vergroening betreft? De technologie evolueert en dus is de vergroening ook bij uw bedrijf al gestart los van uw keuze. 

Deze expertise werd aangeboden door  Autogroep Servayge

Deze expertise werd aangeboden door  Autogroep Servayge

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels