Geoliede ontwerp- en bouwtandem
Thomas Bauwens
& Renée Steyaert
Bauwens Dirk nv - Bakermat

Geoliede ontwerp- en bouwtandem

Testimonial - Bauwens Dirk nv - Bakermat

De QLT-site in Sint-Amandsberg koppelt een hippe architectuurstijl aan een waterinfiltrerende buitenaanleg. “Door de tijdsdruk en het gebrek aan ruimte was het verbouwen van de boks- en fitnesszaal tot een multifunctioneel tafeltenniscentrum een uitdagende opdracht”, vertellen Renée Steyaert en Thomas Bauwens.

In de zomer van 2018 ging Bakermat van start met het ontwerpproces. Bauwens Dirk nv werd het jaar nadien bij het project betrokken om de buitenaanleg te verzorgen. Alle werken waren – ondanks corona – eind april 2020 uitgevoerd, wat bijzonder snel is. “Bauwens Dirk nv was voor ons de ideale en betrouwbare partner die zowel studie als uitvoering (‘design and build’) voor zijn rekening kon nemen”, aldus Renée Steyaert.

“Doordat we vertrekkend van het concept zelf uitvoeringsplannen konden opstellen, waren er geen wijzingen meer nodig en kende de klant vanaf het begin de kostprijs. Ook konden we op die manier snel schakelen voor de uitvoering”, beaamt Thomas Bauwens.

Nieuw gezicht

“Het gebouw werd gestript tot op de brute structuur van de voormalige loods. Na het wegwerken van een reeks gebreken kreeg het een nieuw gezicht”, verduidelijkt Renée Steyaert. “De gevelbekleding verwijst naar tafeltennispaletten. QLT heeft naast de grote en kleine speelhal ook een douche-infrastructuur en een cafetaria met evenementenruimte en vergaderzaal. De winkel met tafeltennisgerief wordt verhuurd.” 

“Het rode element van de gevel is doorgetrokken in de belijning van de oprit en de parking”, vult Thomas Bauwens aan. “Omdat het regenwater zoveel mogelijk moet geïnfiltreerd worden in de bodem, opteerden we voor waterdoorlatende klinkers. Indien deze infiltratie bij zware regenval niet zou voldoen, zijn er nog drie rioolmonden die op betonbakken met drainerende zijwanden (1,1 m x 1,1 m x 0,60 m) zijn geplaatst. Enkel in het uitzonderlijke geval dat deze infiltratie- en buffercapaciteit niet volstaat, wordt de overstort geactiveerd.”

Gefaseerde aanpak

“Specifiek aan dit project was de tijdsdruk”, vervolgt Renée Steyaert. “Doordat de bouwheer zo snel mogelijk wilde beginnen met de uitbating, zijn we gefaseerd tewerk gegaan. Na de winkel volgden de speelzaal en cafetaria. We deden de volledige coördinatie, het project- en budgetmanagement incluis.”

“Ook de locatie in het stedelijke weefsel, waardoor we gebruik moesten maken van onze kleine vrachtwagens, was uitdagend”, besluit Thomas Bauwens. “Er was niet veel plaats en slechts een nauwe toegang. Bovendien moest er steeds passage mogelijk zijn voor het naburige bedrijf. Door te faseren werd de hinder voor de omgeving tot een minimum herleid.”

Bauwens Dirk NV
www.dirkbauwensnv.be
Bakermat
bakermat-architectuur.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels