Kleine gemeente, grote troeven
Brent Meuleman
& Isabel Dellaert
Burgemeester Zelzate

Kleine gemeente, grote troeven

Regio - Burgemeester Zelzate

Wie in De Slimste Mens Ter Wereld de vraag ‘Wat weet je over Zelzate?’ zou krijgen, antwoordt vermoedelijk meteen ArcelorMittal. De staalproducent is ontegensprekelijk van grote economische waarde voor deze gemeente, maar burgemeester Brent Meuleman en zijn bestuurséquipe hebben heus wel meer pijlen op de boog. “Met het nieuwe busstation zetten we een belangrijke stap richting een betere ontsluiting in noordelijke richting, maar we moeten meer doen om de relatief hoge werkloosheid en armoede te bestrijden.”

Uiteraard kreunen ook in Zelzate gevestigde bedrijven en horecazaken onder de coronacrisis, maar dat doen ze niet meer of minder dan elders. “Ik ving tot nog toe geen signalen op over bedrijven die er de brui aan gaven, integendeel”, vertelt Isabel Dellaert, schepen van onder meer economie, cultuur en onderwijs. “Onze zelfstandigen houden zich staande, verliezen de moed niet en zijn creatief om veilig aan de slag te blijven.”

STERCK. Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om de bevolking en zelfstandigen in deze harde tijden te steunen?

Isabel Dellaert: “Horeca-uitbaters konden hun terras gratis uitbreiden en de belasting op die terrassen werd gehalveerd. Om ondernemingen meer ademruimte te geven, werd de bedrijfsbelasting opgeschort. De cadeaubon, waar alle handelaars gratis aan kunnen deelnemen, werd gedigitaliseerd. Kwetsbare gezinnen kregen een gratis cadeaubon, te besteden bij de plaatselijke middenstand. Bedrijven kunnen gratis reclame maken op de lokale radiozender. Ook andere initiatieven, zoals een pronostiek voor het EK voetbal, bewijzen dat we veel maatregelen hebben genomen om onze mensen zo positief mogelijk te stemmen.”

Brent_Meuleman_Burgemeester_Zelzate_Isabel_Dellaert_Schepen_Van_Economie

Centraal park

STERCK. Wat vindt u ervan dat Zelzate vaak wordt vereenzelvigd met de zware industrie in jullie gemeente?

Dellaert: “We kunnen er niet omheen dat we gesitueerd zijn in de Gentse kanaalzone, waar je nu eenmaal veel industrie vindt. Dat neemt niet weg dat je veel pittoreske plaatsjes in Zelzate ontdekt. Zo hebben we bijvoorbeeld een mooi centraal park en veel polders. Grote ondernemingen zoals ArcelorMittal en RainCarbon zijn van cruciale waarde voor onze tewerkstelling. Heel wat inwoners zijn daar beroepsmatig actief. RainCarbon is de nieuwste naam van de teerproducent die in het hart van onze gemeente ligt, maar zij waren daar al voor het centrum volgebouwd werd met woongelegenheden.”

STERCK. Beschikt de gemeente, als Vlaamse toegangspoort tot de haven van Gent, over voldoende bedrijfsgrond om de vraag volledig af te dekken?

Dellaert: “We kunnen sowieso terugvallen op enkele belangrijke zones. Rosteyne, grenzend aan ArcelorMittal, is goed bereikbaar, ook via een speciaal aangelegd fietspad. In Zelzate Oost heb je het Kennedy-Center, waar diverse grote winkels gevestigd zijn. Recent werd, vlakbij de grens met Nederland, een nieuw bedrijventerrein voor kmo’s geopend.”

Burgemeester Brent Meuleman: “Op termijn kijken we uit naar de realisatie van het BEK (Bijzonder Economisch Knooppunt) Assenede-Zelzate, dat deels als een lokaal bedrijventerrein zal worden ingevuld. Binnenkort ondertekenen alle betrokken actoren een engagementsverklaring in functie van de realisatie van het BEK. Het is nu wachten tot dit project op de investeringsagenda van de provincie belandt. Er zijn al plannen voor de wegenis, maar normaliter zal de concrete uitvoering pas voor de volgende legislatuur zijn.”

Zelzate in cijfers
  • 7,4% werkzoekenden in 2020
  • 53,8% jobratio
  • >662 ondernemingsnummers btw-plichtige ondernemingen
  • 12.899 inwoners

Leefbaarheid

STERCK. Is er daarnaast nog veel ruimte voor nieuwe uitbreidingen?

Meuleman: “Neen. Als er nog ruimte vrijkomt, zal dat vooral voor kleinere bedrijven zijn. We merken wel dat Zelzate hot is: we zijn erg in trek bij lokale ondernemers en ontwikkelaars en surfen graag mee op die zo hoog mogelijke golf, zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen. Met bijna 700 ondernemingsnummers op een bevolking van 12.900 mensen is er alleszins veel zelfstandigheid in onze gemeente.”

STERCK. Waar liggen belangrijke uitdagingen op economisch vlak?

Meuleman: “We zijn geen plattelandsgemeente, maar verstedelijkt gebied. Voeg daar nog aan toe dat we in een grensregio gelegen zijn en je beseft dat er altijd voldoende werk op de plank zal liggen, onder meer op vlak van woonbeleid, werkloosheid en armoedebestrijding. Het werkloosheidscijfer schommelt al jaren tussen de 7 à 8%, iets boven het Vlaams gemiddelde. Als gevolg daarvan is er relatief veel armoede: één op de vijf kinderen in Zelzate wordt geboren in een kansarm gezin. Net daarom is het essentieel om voor die mensen een ‘fast track’ naar werk te creëren.”

STERCK. Hoe probeert de gemeente dat te doen?

Meuleman: “Enerzijds kan dat via betere faciliteiten voor openbaar vervoer, want voor wie met armoede geconfronteerd wordt, is mobiliteit vaak een grote uitdaging. Net daarom ben ik trots op de realisatie van het nieuwe busstation op Zelzate Oost met tien perrons, waarvan twee voor elektrische bussen. Als we door middel van sterk uitgebouwd openbaar vervoer openstaande vacatures beter bereikbaar maken voor kwetsbare werkzoekenden, zou dat al een grote stap zijn. Daarnaast zijn we samen met VDAB volop bezig om arbeidstrajecten op maat uit te stippelen en opleidingen te voorzien die de vraag en het aanbod op de werkmarkt beter op elkaar afstemmen. Zeker in de haven raken sommige vacatures maar moeilijk ingevuld. Rond het nieuwe busplein zien we trouwens in sneltempo nieuwe woongelegenheden opduiken. Ook op de Kattenhoek breidt het residentiële aanbod fors uit.”

Duimen omhoog

STERCK. Welke andere belangrijke investeringen zijn gepland?

Dellaert: “Op Zelzate West zijn de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw cultuurhuis gestart met de afbraak van het voormalige cultuurhuis. Het nieuwe cultuurhuis komt op de site van een voormalig bouwbedrijf, waar ook een aantal handelszaken zich zullen vestigen. De wisselwerking tussen beide blaast nieuw leven in de lokale economie. Als alles volgens plan verloopt, is onze nieuwe cultuurbiotoop klaar tegen de zomer van 2022.”

Via sterk uitgebouwd openbaar vervoer willen we openstaande vacatures beter bereikbaar maken voor kwetsbare werkzoekenden.

Meuleman: “Gedurende deze legislatuur plannen we voor circa 6 miljoen euro aan investeringen, aan een gezond gemiddelde van circa 1 miljoen per jaar. We hebben in eerste instantie werk gemaakt van branding. Ons nieuw logo en huisstijl (een Z omringd door twee omhoog wijzende duimen) moet ons positief imago beklemtonen, want we zijn heus wel meer dan een grijs industriegebied. Daarnaast willen we via wijkraden de kloof met de burger verkleinen. De poetsdienst, die vroeger geprivatiseerd was, hebben we weer in eigen handen genomen, net als de groenzorg en het wegenonderhoud.”

“Jaarlijks investeren we voor liefst 266.000 euro in een betere mobiliteit, onder meer via nieuwe voetpaden. De bedrijfsbelasting is hervormd, volgens een systeem waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, zodat de bijdragen voor kleinere zelfstandigen beperkter worden. Het is ook de bedoeling daadkrachtig in te zetten op armoedebestrijding. Last but not least komt er op Zelzate Zuid een volledig nieuwe sportsite, waar diverse clubs een nieuw onderkomen zullen vinden. De huidige, verouderde infrastructuur wordt via een PPS-constructie omgebouwd tot een site waar meer dan 200 woongelegenheden zullen komen.”

STERCK. Welke andere positieve veranderingen zijn recent gerealiseerd?

Dellaert: “De herschikking van de maandagmarkt verheugt me. Wat door de jaren heen een kaas met gaten geworden was, is nu op korte tijd weer geëvolueerd tot een compact geheel. De markt is weer goed gevuld en slabakt niet meer. Integendeel: mensen genieten er meer dan ooit van om in open lucht hun aankopen te doen, wat de ambulante handel extra zuurstof geeft. Intussen blijven we de vinger aan de pols houden van onze ondernemingen. Dat kan in coronatijden even niet door vergaderingen van de Lokale Adviesraad Economie, maar voorzitter Eric Van de Velde houdt voldoende contact met zijn collega’s om de bezorgdheden te blijven opvolgen. We nemen trouwens al onze adviesraden au sérieux, dat zijn geen praatbarakken. We doen er ook via die kanalen alles aan om zoveel mogelijk aan de behoeften van onze mensen tegemoet te komen.”

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels