Liquidatiereserve, een interessante optimalisatie?
Kevin Vancauwenberghe Fiscocount

Liquidatiereserve, een interessante optimalisatie?

Vraag & Antwoord - Fiscocount

Sinds begin 2017 bedraagt de roerende voorheffing op dividenden 30%. Ook bij de ontbinding van een vennootschap is er op de opgebouwde winsten en reserves een roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Dat is een hoge bijkomende belastingdruk, gezien dit steeds van toepassing is op winsten na vennootschapsbelasting.

Zijn er andere alternatieven?

Gelukkig bestaan er voor kmo’s, waarvan de aandeelhouders natuurlijke personen zijn, nog mogelijkheden om alsnog van een verlaagd tarief roerende voorheffing te genieten. 

Een belangrijke mogelijkheid is het aanleggen van liquidatiereserves. Maar wat betekent dat en waar schuilen de gevaren?

Sinds aanslagjaar 2015 kunnen bedrijfsleiders kiezen om hun boekhoudkundige winst na belastingen aan te leggen als liquidatiereserve. Wanneer hiervoor gekozen wordt, zal er onmiddellijk een bijkomende aanslag van 10% verschuldigd zijn. Het grote voordeel is dat bij een latere ontbinding van de vennootschap, die reserves vrij van roerende voorheffing uitgekeerd worden. Een groot verschil met het normale tarief.

Hoelang moet je wachten om deze reserve uit te keren?

Kiest u er toch voor om deze winsten als dividend uit te keren, moet je wel rekening houden met een wachtperiode. Om optimaal te genieten van de liquidatiereserve, dien je minstens vijf jaar te wachten na het aanleggen van deze reserve. Op dat moment zal er een bijkomende roerende voorheffing van slechts 5% verschuldigd zijn. Keert u deze reserves toch vroeger uit als dividend, zal er een bijkomende aanslag van 20% roerende voorheffing zijn.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Het grootste gevaar schuilt hier in het einde van de vennootschap. Wanneer de vennootschap in de laatste levensjaren zich in een verlieslatende positie bevindt. In dat geval kan het voorvallen dat er te veel belasting werd betaald op voorhand en die is niet meer recupereerbaar.

Iedere vennootschap en bedrijfsleider heeft zijn eigen noden. Omring u met de juiste accountant die uw persoonlijke situatie kent en u het beste kan begeleiden in alle beslissingen.

Deze expertise werd aangeboden door  Fiscocount

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels