Meedenkende <br>milieustrateeg
Kristof Bol
& Simon Eggermont
Grondwerken Eggermont
- Profex

Meedenkende
milieustrateeg

Testimonial - Grondwerken Eggermont - Profex

Voor Eggermont Grondwerken is Profex zoveel meer dan de externe speler die het vergunningsverhaal voor zijn rekening neemt. “Hun experten denken strategisch mee met mij en ontwaren opportuniteiten op alle vlakken. Profex helpt ons bij de bedrijfsstrategie”, vertelt Simon Eggermont.

“Het ondernemerschap afstemmen op het milieugebeuren is in Vlaanderen niet altijd simpel. Door de snelle groei van mijn bedrijf moest ik op zoek naar een afvaloplossing. Zo is Re-Eggermont ontstaan. Bedoeling is om een gesloten kringloop te ontwikkelen. Ons geluk was dat we een mooie site konden aankopen. Om alles vergund te krijgen, had ik de expertise van Profex nodig”, vertelt Simon Eggermont.

“Doordat ook alsmaar meer bedrijven en particulieren gebruikmaken van ons recyclagepark, zijn we intussen aan uitbreiding toe. Die willen we realiseren met een reductie van de impact op de omgeving. Ook voor die fase zal onze multidisciplinaire partner Profex zijn meerwaarde bewijzen.”

“Onze vaste milieucoördinatoren Karen en Kristof, die altijd bereikbaar zijn, staan in voor de opvolging”, verduidelijkt Kristof Bol. “Het afvalstoffenregister brengt elke kilogram afval in kaart. We doen ook regelmatige staalnames. Die ondersteuning bij alle wettelijke verplichtingen is essentieel.”

“Met de steun van Profex slagen we erin om alle afval te verwerken en te hergebruiken voor bijvoorbeeld de opbouw van parkings”, stipt Simon Eggermont aan. “Duurzaamheid en milieu zijn al een tijdje onze aandachtspunten.

Zo vervoeren we alsmaar meer grond per schip naar Nederland. Onze machines zijn voorzien van AdBlue om de uitstoot te reduceren.”

Geen afval meer

“We willen geen doordeweeks studiebureau zijn”, vult Kristof Bol aan. “We doen er alles aan om een project goedgekeurd te krijgen, rekening houdend met de regelgeving en door in dialoog te gaan met de vergunningverlenende overheid. Onze taak bestaat erin om het pad te plaveien voor onze klant en hen zoveel mogelijk te ontzorgen. Bij Eggermont Grondwerken en Re-Eggermont is er geen afval meer door maximaal te sorteren, te recycleren en op te waarderen.”

“Ondernemen in Vlaanderen brengt een uitdaging op vlak van de omgevingsimpact met zich mee”, besluit Kristof Bol. “Je moet met veel actoren en factoren rekening houden: milieu, duurzaamheid, buurt. Samen met Simon brainstormen we over de strategie. Vanuit een ondernemersvisie bewaken we het totaalplaatje mee. Doordat Simon omringd is door de juiste mensen, kan hij ten volle zijn rol van bedrijfsleider opnemen.”

Profex
www.profex.be

Grondwerken Eggermont
www.grondwerkeneggermont.be

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels