Tracking pionier
Samuel Van de Velde Pozyx

Tracking pionier

Verhaal - Pozyx

Van doctoraatsstudent tot ondernemer: het is een carrièrestap die niet iedereen gegeven is. Samuel Van de Velde speelde het wel klaar. Met Pozyx zette hij een bedrijf op de kaart dat er in een mum van tijd in slaagde een plaats te veroveren tussen grote technologiereuzen. Het recept achter dat succes? Een manier om, tot op 10 centimeter nauwkeurig, in realtime de precieze locatie van mensen, dieren of dingen te bepalen. Het systeem is intussen al populair bij talrijke logistieke spelers, de maakindustrie en de landbouw.

Samuel Van de Velde koesterde altijd al een passie voor technologie. Aan UGent volgde hij een ingenieursopleiding, die resulteerde in een doctoraat rond indoor lokalisatietechnologie. Dat leidde in 2015 meteen tot de oprichting van Pozyx, een spin-off van UGent. De jonge Lochristinaar waagde zich dus aan een sprong in het diepe, die ook mogelijk was dankzij een crowdfundingcampagne.

STERCK. Hoe blik je, zes jaar later, terug op die grote stap?

Samuel Van de Velde: “Ik vond die sprong al bij al wel meevallen, omdat er een aantal gelijkenissen zijn tussen een doctoraatsstudent en een ondernemer. In beide gevallen ben je vooral op jezelf aangewezen en eigenlijk je eigen baas, sowieso ben je zelf verantwoordelijk voor de richting die je uitgaat. Natuurlijk zijn er ook cruciale verschillen. In je doctoraat zoek je voortdurend naar iets nieuws en naar bepaalde problemen, maar omdat je daar eigenlijk geen directe link hebt met het echte (ondernemers)leven, heb je niet altijd een goed idee over wat die problemen nu eigenlijk zijn. Eenmaal je ondernemer bent, kan je minder bezig zijn met research, maar komen de uitdagingen van de markt wel in sneltreinvaart op je af. In bepaalde gevallen ligt de (standaard)oplossing dan voor de hand, bij andere cases moet je je innovatiegeest weer aanspreken en met een klantgerichte oplossing komen. Op dat moment komt de doctoraatsstudent weer naar boven.”

Samuel_Van_De_Velde_Pozyx

Levensvatbaar

STERCK. Hoe concurrentieel was de markt waarin jullie terechtkwamen bij de opstart?

Van de Velde: “Lokalisatie is een thema dat al langer leeft. Het spreekwoordelijke gat in de markt situeert zich vooral in indoor lokalisatie. Ook daar zijn al behoorlijk wat mensen mee bezig, maar de meeste systemen slorpen te veel energie op, zijn te log of te duur. We hadden het geluk te starten met een technologie die in 2015 voor het eerst levensvatbaar was: ultrabreedbandtechnologie (UWB), die meer potentieel heeft dan wifi of bluetooth.”

STERCK. Wat houdt die technologie in, uitgelegd in lekentaal?

Van de Velde: “Met ultrabreedbandtechnologie kunnen we tot op 10 centimeter nauwkeurig afstanden bepalen. Op basis van onze positioneringsalgoritmes kunnen we zeer betrouwbare posities bepalen van dezelfde hoge nauwkeurigheid, voor duizenden objecten tegelijk.”

STERCK. Hoe ver staat de UWB-technologie op vandaag?

Van de Velde: “We waren één van de eerste bedrijven die deze technologie hebben gecommercialiseerd. Vandaag is UWB al enorm geëvolueerd. Er is al een ecosysteem rond ontstaan, waardoor die oplossing nu eigenlijk in dezelfde startblokken staat als bluetooth tien jaar geleden. Toen werd die technologie voor het eerst geïntroduceerd in smartphones, vandaag wordt het ook gebruikt voor audiosystemen in auto’s, speakers, noem maar op. UWB is intussen al geïmplementeerd in de recentste smartphones van Apple, Samsung en Huawei, vooral voor locatiegerelateerde toepassingen. Het zal consumenten onder meer helpen om, via hun smartphone, eindelijk te weten waar ze hun sleutels nu weer hebben gelegd (lacht).”

Pozyx in cijfers
  • 2,2 miljoen euro omzet in 2020
    (behoort tot de Deloitte Fast 50)
  • 30 medewerkers
  • 80 landen
  • 90 procent van omzet via export
  • 2015 oprichtingsjaar

STERCK. Je had de kennis over de technologie. Hoe zijn jullie erin geslaagd om dat vrij snel te commercialiseren?

Van de Velde: “Dat hebben we vooral te danken aan de crowdfunding. Die leverde circa 60.000 dollar op, maar zorgde vooral voor een uitstekende lancering. De ‘exposure’ die we daardoor kregen, zette ons meteen op de wereldkaart. Voor we het goed en wel beseften, werden we benaderd door topbedrijven zoals Apple, Intel of SpaceX. Het is niet dat we nu intens met die bedrijven samenwerken, want onze toepassingen situeren zich vooral in de logistiek en de maakindustrie. Toch is het ook voor ons belangrijk dat UWB zo snel mogelijk doorbreekt op de particuliere markt: hoe meer mensen ermee vertrouwd zijn via het gebruik op hun smartphone, hoe sneller ze er de voordelen van inzien én hoe groter de kans dat het ook in het bedrijfsleven nadrukkelijk zal worden geïntroduceerd.”

Digital twin

STERCK. Welke voordelen biedt UWB-technologie in een logistieke of een productieomgeving?

Van de Velde: “Door deze technologie creëer je eigenlijk een digitale tweelingbroer van je gebouw en alle bewegende objecten erin, zoals mensen, machines, paletten of zelfs dieren. Dat kan voor het management een aanzienlijke hulp betekenen om te weten wat er zoal in hun fabriek of magazijn gebeurt. Niet iedereen heeft een adequaat beeld over de flow in de bedrijfsgebouwen, onder meer omdat andere technologieën niet feilloos zijn. Akkoord, je kan wel werken met barcodes en scanners, maar de performantie van dat systeem is sterk afhankelijk van hoe vaak er wordt gescand. Als dat regelmatig eens wordt vergeten, daalt het nut ervan. Bij UWB heb je alle informatie in realtime.”

STERCK. Kan je dat staven met een voorbeeld?

Van de Velde: “Stel: een bepaald materiaal heeft al diverse bewerkingen ondergaan en moet naar het volgende werkstation. Als dat station evenwel nog met een andere bewerking bezig is, moet je dat materiaal ergens tijdelijk kunnen opslaan, bij voorkeur in de directe omgeving van dat volgende werkstation. Dankzij UWB weten de operatoren te allen tijde waar dat materiaal zich bevindt. Trackers helpen ook om andere vragen te beantwoorden: hoe efficiënt wordt een machine bediend? Hoeveel mensen werken aan iets en hoelang zijn ze daarmee bezig?” 

De exposure die we door een crowdfunding kregen, zette ons meteen op de wereldkaart.

STERCK. UWB helpt de interne flow dus optimaliseren én bij de beoordeling van investeringen?

Van de Velde: “Zeker. Je kan als bedrijf bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd in tien vorkliften, maar dan is het belangrijk te weten waar ze staan en hoe frequent ze worden gebruikt. Stel dat drie van die vorkliften amper worden gebruikt, heb je misschien ook minder personeel nodig om ze te besturen. Dergelijke informatie is belangrijk om concurrentieel te blijven. Wie streeft naar zo optimaal mogelijk werken, kan zich weinig inefficiënties permitteren.”

STERCK. Wie staat in voor de integratie?

Van de Velde: “We hebben dat geruime tijd zelf gedaan en doen dat nu nog, maar kijken toch steeds meer uit naar partnerships met integratoren. Om die mensen het systeem zo goed mogelijk te leren kennen, hebben we een ­videotrainingssysteem opgezet dat hen ook helpt om het vlot aan hun klanten uit te leggen. Dat lijkt ons de ideale strategie voor de komende jaren. We hebben intussen ook contacten gelegd met vakorganisaties en andere partijen die dicht bij de eindklant staan. Onze naamsbekendheid neemt zienderogen toe, ook omdat we in zoekmachines nog altijd hoog scoren als je het kernwoord ‘UWB’ intikt.”

Samuel_Van_De_Velde_Pozyx

Early adopters

STERCK. Jullie hoofdkantoor bevindt zich in hartje Gent. Begin dit jaar openden jullie ook een vestiging in het Amerikaanse Greenville. Vanwaar die beslissing?

Van de Velde: “Eigenlijk genereren we al sinds het eerste jaar circa 90% van onze omzet via buitenlandse projecten. We hebben dat lange tijd volledig vanuit Gent gestuurd, maar voor de Amerikaanse markt was het moment gekomen om naar een andere aanpak over te schakelen. In de VS bevinden zich heel wat maakbedrijven, die zich bovendien ook profileren tot ‘early adopters’ van nieuwe technologieën. We hebben specifiek voor Greenville (South Carolina) gekozen omdat er veel industrie gegroepeerd is, de economie daar sterk groeit én er ook al een partner zat waarmee we nauw samenwerken. De opstart is vrij vlot verlopen, omdat we die grotendeels via een Belgische ‘clan’ hebben verzorgd. Uit ervaringen van andere bedrijven weten we dat de keuze voor een lokale ‘country manager’ risicovol is: het kan meevallen, maar ook fel tegenvallen. Initieel zijn we er met drie mensen naartoe getrokken. Intussen hebben onze sales director en technisch verantwoordelijke beslist om permanent naar daar te verhuizen, ikzelf zal regelmatig op en af reizen.”

STERCK. Pozyx mikt onder meer op de sport- en evenementenmarkt als toepassingsgebieden. Kan je voorbeelden geven van leuke projecten die jullie in die sectoren al hebben uitgevoerd?

Van de Velde: “In principe ben je bij de uitwerking van dergelijke leuke toepassingen alleen beperkt door je verbeeldingskracht. Voor een grote dansshow hadden we elke danser een tracker gegeven. Op basis van de interactie tussen hen en de onderlinge afstand, werden er op de vloer leuke beelden of animaties geprojecteerd die de show een extra dimensie gaven. Bij een BMX-wedstrijd lieten de trackers onder meer toe om de hoogte en de snelheid waarmee de deelnemers een looping maakten, gedetailleerd te bekijken. Voor een goed begrip: dat zijn heel specifieke, ‘tailor made’-projecten die we door partners laten uitwerken.”

Dankzij UWB weten operatoren ten allen tijde waar iets zich bevindt.

STERCK. Verwacht je een boost van de omzet door de coronamaatregelen? Indoor lokalisatie kan misschien helpen om de sociale afstand te bewaren…

Van de Velde: “In principe is dat zo, het aanbod is er ook. Toch durven we daar niet te veel van te verwachten. De markt trekt daar wat de neus voor op, wat vooral komt door de grote onzekerheid. Is het zinvol om massaal in deze oplossing te investeren als je niet weet hoelang de coronamaatregelen zullen blijven gelden?”

STERCK. In welke mate kan indoor lokalisatie een meerwaarde bieden voor sectoren die harde noten hebben gekraakt, zoals beurzen?

Van de Velde: “Door de pandemie zijn veel mensen vertrouwd geraakt met digitaal werken. Ik kan me inbeelden dat beursexposanten zich daardoor gaan afvragen zijn hoe relevant het nog is om aan een fysieke beurs deel te nemen. Kijk maar naar Volvo, dat niet langer op het autosalon zal staan. Behalve de noodzaak van menselijk contact, hebben beursorganisatoren momenteel weinig argumenten om te staven waarom het wel nog belangrijk is.”

“Kijk, als je tegenwoordig een bedrijfswebsite hebt, kan je via Google Analytics perfect weten hoeveel mensen daar een kijkje hebben genomen, op welke pagina’s ze zijn blijven hangen, enzovoort. Via ­indoor lokalisatie zou je ook over beursbezoeken erg relevante informatie kunnen genereren: hoeveel procent van de deelnemers zijn langs alle standen gelopen? Op welke locaties zijn ze het meest blijven hangen? Waar bevindt zich die specifieke vertegenwoordiger van een exposant als hij of zij even niet op de eigen stand is, maar wel dringend informatie zou moeten komen geven aan een geïnteresseerde bezoeker? Je kan ook meer uit die realtime informatie halen: als een bezoeker bijvoorbeeld in de buurt van een stand komt, krijgt hij op zijn smartphone prompt een advertentie te zien of een korting van die exposant aangeboden. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Samuel_Van_De_Velde_Pozyx

GDPR

STERCK. Welke opmars zie je UWB-technologie in de toekomst maken?

Van de Velde: “Er is sowieso een groeiende nood aan ‘location awareness’. Onder meer door de GDPR-wetgeving (inzake privacy, red.) is het koffiedik kijken wat dit zal geven in de consumentenmarkt en de populariteit van smartphones die met de technologie zijn uitgerust. Het zou best kunnen dat UWB op industrieel vlak een gelijkaardige groei kent als bluetooth bij ‘consumer ­devices’. Voor toepassingen in het bedrijfsleven hebben we het voordeel dat niet de smartphone, maar wel het bedrijfsgebouw ons referentiekader is: we bepalen de positie van alles en iedereen met een tracker op basis van verschillende ankerpunten in dat gebouw.”

STERCK. Hoe zie je de verdere internationale expansie van Pozyx?

Van de Velde: “Momenteel genereren we al business in meer dan 80 landen. Dat gebeurt vooral via de online verkoop van onze twee RTLS-oplossingen (Real Time Location Systems): Creator (kleinschalige ‘experimenteerkits’, bijvoorbeeld om één kamer uit te rusten voor het traceren van vijf objecten) en Enterprise (voor permanente industriële implementaties met duizenden tags over een groot gebied). Vaak planten we via Creator de zaadjes voor een veel grootschaliger project. Wat de geografische expansie betreft, hebben we momenteel de handen vol met de sites in Gent en de Verenigde Staten. Uiteraard exploreren we voortdurend de markt, maar de tijd is nog niet rijp voor een derde vestiging. Toen we bekeken in welk land we eerst met een filiaal zouden uitpakken, was ook China even een optie, maar we hadden het gevoel die markt onvoldoende te kennen.”

Loopse koeien

De oplossingen van Pozyx kunnen ook voor outdoortoepassingen erg nuttig zijn, onder meer in de landbouw werpen de RTLS-systemen al hun vruchten af. Samuel Van de Velde: “Koeien geven pas vlot melk als ze zwanger zijn geweest. Daarom is het voor melkveehouders belangrijk te weten op welk moment ze de koeien het best laten insemineren. Een loopse koe is actiever, onrustiger en gaat meer eten. Voor relatief kleine melkveehouderijen, waar de boer nog vlot elke koe herkent, is dat in principe nog te doen zonder technologische hulpmiddelen. Hoe groter de kudde is, hoe moeilijker het wordt om elk dier te herkennen en te lokaliseren. Via de software kan je op een eenvoudige manier het gedrag van de dieren observeren en er de meest loopse dieren uithalen. Als de dierenarts komt om de koeien te insemineren, is zijn verplaatsing dan sowieso nuttig geweest. Intussen hebben we voor diverse melkveehouderijen toch al meer dan 10.000 koeien van een tracker voorzien.”

STERCK. Welke ambitie koesteren jullie op langere termijn?

Van de Velde: “We willen graag een gevestigde waarde worden in de markt van positioneringssystemen. Zoals Cisco de norm is in de markt van wifi en ‘access points’, hopen wij een gelijkaardige plek te veroveren in onze niche. We zijn alleszins goed op weg: Gartner, wereldwijd dé referentie inzake onderzoek en advies op vlak van informatietechnologie, heeft ons opgenomen in het ‘2021 Magic Quadrant for Indoor Location Services’. Dat kwam op het ideale moment, vlak na de opening van ons kantoor in Greenville. Ergens voelde het absurd om daar als nog relatief kleine ‘jongen’ tussen gereputeerde grote broers te staan.”

De tijd is nog niet rijp voor een derde vestiging.
Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels