De E17 als slagader
Lieve Van Lancker
& Danny Claeys
De Pinte - Nazareth
Sint-Martens-Latem

De E17 als slagader

Regio Burgemeesters - De Pinte - Nazareth - Sint-Martens-Latem

De burgemeesters van Nazareth en De Pinte hebben zowel hun politieke kleur als de E17 als mobiliteitsas met elkaar gemeen. Maar verder verschillen de twee gemeentes danig van elkaar, knikken de eerste burgers Danny Claeys en Lieve Van Lancker. En toch zijn er raakpunten, zoals mobiliteit en de onafgehouden inzet om de lokale economie te stimuleren.

Je kan er niet omheen: het gonst van de activiteit op beide ‘oevers’ van de E17 ter hoogte van Nazareth en verder stroomafwaarts richting Frankrijk. Nazareth herbergt een aantal bedrijvenzones langs de E17, N35 en N60. Maar in de gemeente ernaast, De Pinte, zijn die zones er vooralsnog niet. Van een structurele samenwerking tussen beide burgemeesters valt er op dit vlak dan ook weinig te merken.

Danny_Claeys_Burgemeester_Nazareth_Lieve_Van_Lancker_Burgemeester_De_Pinte

Lieve Van Lancker, waarnemend burgemeester van De Pinte: “Rond lokale handel of bedrijven werken wij niet samen. We zijn dan ook totaal van elkaar verschillende gemeentes. Wij hebben op dit ogenblik bijvoorbeeld geen bedrijfsterreinen, Nazareth heeft er veel.”

Danny Claeys, burgemeester van Nazareth: “Dat heeft trouwens alles te maken met de ruimtelijke structuren uit de jaren 60, de periode dat de gewestplannen werden gemaakt. Heel eerlijk: wij hebben louter uitgevoerd wat toen als toekomstplan en beleid is uitgezet. Meer nog, het zijn eigenlijk de voorstudies die de richting hebben aangegeven. Vandaag hebben wij aan elk knooppunt op de E17 bedrijfsterreinen. Omdat Nazareth de vorm van een driehoek heeft, hebben wij ook terreinen op de knooppunten van de N60 en N35. De Pinte heeft een totaal andere ruimtelijke structuur.”

De ontwikkelaar gaf de visibiliteit, de bereikbaarheid en de E17 als verkeersas aan als de voornaamste reden om de gronden aan te kopen.

Topregio

STERCK. Biedt de regio ten zuiden van Gent specifieke voordelen? Bijvoorbeeld naar mobiliteit toe?

Claeys: “De ligging is top en simpelweg onze sterkte. Op elk van de snijpunten hebben wij bedrijfsterreinen, goed voor – bruto weliswaar – zo’n 200 hectare.”

Van Lancker: “De uitstekende bereikbaarheid geldt ook voor ons. We hebben net als Nazareth een afrit aan de E17 en op drie minuten tref je de E40. Trouwens, aan deze kant van Gent gaat het verkeer vlot. Het kan weliswaar druk worden op de weg, maar files zoals we die ten noorden van Gent zien, zien we hier veel minder.”

Claeys: “Wat die troeven betreft, dat stond eigenlijk al in die voorstudies die ik net aanhaalde. In de jaren 60 wist men al dat er ten zuiden van Gent een enorme economische ontwikkeling zou plaatsvinden. De haven van Gent was toen net ontwikkeld ten noorden van de stad en je had de belangrijke as Gent-Antwerpen. Maar sedert de jaren 60 is het onmiskenbaar een feit gebleken dat er ten zuiden van Gent een enorme ontwikkeling is. Intussen heb je aan beide kanten van de E17 een quasi onafgebroken economisch lint tot aan de Franse grens.”

STERCK. Gaan die economische ontwikkelingen dan in geen enkel opzicht op voor De Pinte?

Van Lancker: “Het is nog te vroeg om er iets concreets over te zeggen, maar in het verlengde van wat ze in Nazareth hebben, komt er ook bij ons in De Pinte een bescheiden bedrijventerrein. De ontwikkelaar gaf de visibiliteit, de bereikbaarheid en de E17 als verkeersas aan als de voornaamste reden om de gronden aan te kopen.”

STERCK. Welk soort industrie wil je in De Pinte aantrekken?

Van Lancker: “Het is nog een pril plan maar we hebben het over een kmo-zone. Zware industrie of distributie past niet in ons plaatje.”

Claeys: “Dat geldt trouwens ook voor ons. In Nazareth tref je geen zware industrie aan zoals dat ten noorden van Gent wel het geval is.”

DE PINTE EN NAZARETH
in cijfers
  • 12.000 inwoners in Nazareth
  • 11.000 inwoners in De Pinte
  • 1.434 ondernemingen in Nazareth*
  • 1.277 ondernemingen in De Pinte*
  • 78,1 % jobratio (20-64 jaar) Nazareth
  • 77 % jobratio (20-64 jaar) De Pinte
* bron: www.trendstop.be

Netwerken

STERCK. Ondernemerschap dient ondersteund en aangemoedigd te worden, ongeacht de omvang van de bedrijven of de aard ervan. Hoe pakken jullie dit concreet aan?

Claeys: “Een twaalftal jaar geleden hebben wij de vzw Econa opgericht, voluit ‘economisch Nazareth’. Econa is de verzamelnaam voor alle lokale economische actoren, bedrijven- en handelsverenigingen en faciliteert de samenwerking met ons lokaal bestuur. Daarbij worden de belangen verdedigd van elke handelaar, vrijberoeper en ondernemer die in Nazareth is gevestigd. Een paar keer per jaar wordt een activiteit georganiseerd, zoals een netwerkcafé of -ontbijt waarin een actueel thema wordt aangesneden. Econa organiseert ook een jobbeurs met gratis standplaatsen, want er is enorm veel vraag naar personeel op onze bedrijfsterreinen.”

Danny_Claeys_Burgemeester_Nazareth_Lieve_Van_Lancker_Burgemeester_De_Pinte

Van Lancker: “Wij doen iets gelijkaardigs. Maar onze focus ligt uiteraard op de middenstand, lokale handelaars en in beperkte mate op ondernemers. Voor die laatste hebben wij trouwens ingetekend op een Europees gesubsidieerd project van de provincie, genaamd ‘Onderneem Er Op Uit’. We delen op die manier één personeelslid met een vijftal gemeenten waardoor het voor ons financieel interessant is om onze lokale economie te boosten door middel van een expert ter zake. Dat project loopt maximaal twee jaar, maar de provincie bekijkt momenteel of dat verlengd kan worden.”

STERCK. Is er in Nazareth nog ruimte voor uitbreiding?

Claeys: “We hebbben op dit ogenblik nog vijf terreinen die we kunnen toewijzen. Daarvoor hebben we 18 kandidaten. De enige uitbreiding die ons daarna nog rest, zal in de hoogte zijn of ondergronds. Ik geloof in beide en dat is niet goedkoop, dat besef ik. Maar kijk naar de toren van Agristo hier in Nazareth, 45 meter hoog. Het was een verhitte discussie in ons college om die uitbreiding in de hoogte toe te staan, maar het was simpelweg de enige oplossing, omdat er horizontaal geen plaats meer is. Dat is ook de reden waarom aan De Poort (één van de vijf deelzones van industrieterrein De Prijkels, nvdr) twee torens zullen gebouwd worden, goed voor zo’n 7000 m2 aan kantoorruimte. Fase 2 van de architectuurwedstrijd is recent ingezet waardoor we wellicht voor de zomer van volgend jaar zullen weten wat het precies zal worden. In 2024 of 2025 moeten die torens gerealiseerd zijn.”

De Prijkels

Industriezone De Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth. ‘De Poort’ vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar in de toekomst bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich zullen vestigen. Er zijn plannen voor twee kantoortorens op deze plek. De Prijkels is tevens de naam van de vzw die de belangen behartigt van al haar leden: de leden-bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijventerrein De Prijkels. De Prijkels vzw wil een aanspreekpunt zijn voor én communicatiekanaal zijn naar al haar stakeholders: de leden-bedrijven én hun werknemers, haar business partners, de diverse overheden en overheidsdiensten. De vijf pijlers waar de vereniging vooral een meerwaarde wil betekenen, zijn:

Netwerking
Hr & jobs
Veiligheid
Mobiliteit
Milieu

In dit kader werd recent nog een groepsaankoop voor elektrische fietsen gedaan.

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels