Hoe krijgt een bewakings-<br>opdracht concreet vorm?
Tania Diependael R&T Security

Hoe krijgt een bewakings-
opdracht concreet vorm?

Vraag & Antwoord - R&T Security

Alles begint bij de aanvraag die binnenkomt, daarmee start het hele proces. Dat gebeurt door het ontleden van de exacte vraag, de wensen en noden van de aanvrager. Bewakingsopdrachten zijn heel specifiek en kunnen daardoor niet in een algemeen patroon gegoten worden. 

Zo is bijvoorbeeld een opdracht in een havengebied helemaal anders in te vullen dan een opdracht in een zorginstelling of productiebedrijf. Een bezoek ter plaatse en een persoonlijk gesprek zorgen ervoor dat een analyse van de omgeving en de bijbehorende risico’s kan opgemaakt worden en dat ook actief geluisterd kan worden naar de uitdagingen waar de klant op het vlak van veiligheid voorstaat. 

Die risico’s kan je ruim interpreteren en omvatten een geheel aan veiligheidsaspecten. Vaak wordt over het hoofd gezien dat niet alleen inbraak een reëel risico vormt, maar bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van externen on site, inkomend en uitgaand (vracht)verkeer, de aanwezigheid van confidentiële informatie, technische aspecten die een gevaar kunnen opleveren enzovoorts. Al deze zaken worden meegenomen in het veiligheidsdossier.

Een dergelijk veiligheidsdossier is de enige mogelijkheid om een efficiënt plan van aanpak op te maken waarbij niet alleen de veiligheid van het bedrijf op zich, maar ook die van werknemers, bezoekers en leveranciers centraal staat. Op basis van de analyse kan vervolgens overgegaan worden naar het concreet uitwerken van de opdracht. Hoeveel bewakingsagenten zijn nodig om de veiligheid te waarborgen, welke taken moeten op welke momenten uitgevoerd worden en wat is het best passende profiel bewakingsagent om de opdracht uit te voeren? 

Het beeld van de bewakingsagent die aan een bureau naar enkele schermen zit te kijken, doet afbreuk aan het echte werk van onze mensen. Cameratoezicht is weliswaar een onderdeel van de job, maar zeker niet de volledige jobinhoud. Voor iedere opdracht wordt een procedure opgesteld met daarin een zeer gedetailleerd draaiboek van de activiteiten. Hierin staat uitgeschreven welke controlerondes gelopen worden, op welke manier uitgangscontroles uitgevoerd worden, welke licht administratieve taken tot de opdracht behoren, hoe de openings- en sluitingsronde van het bedrijf of het terrein verloopt en welke risicopunten extra aandacht vereisen. 

Onze bewakingsagenten maken ook telkens een uitgebreid rapport op van hun shift waardoor de klant perfect op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen zijn bedrijf op alle vlakken die de veiligheid ervan aanbelangen.

Deze expertise werd aangeboden door R&T Security

Top5 meest gelezen
    Top5 gedeelde artikels